Voderup, matrikel 24

Retur


Voderup, Matrikel 24.

 

Denne ejendom ligger mellem ejendommene Matr. 23 og Matr. 25. Den første ejer er Rasmus Hansen, der nævnes som en af køberne ved auktionen i 1767.

 

I. Rasmus Hansen døbt 16.02.1735 d. 20.01.1800 (64 år gammel), søn af Gårdmand Hans Rasmussen Kock og hustru Ellen Madsdatter fra Tranderup (97). Han blev gift den 08.03.1772 med Karen Hansdatter født 23.10.1746 død 4.10.1828, datter af Gårdmand Hans Pedersen og hustru Bodil Hansdatter fra Vindeballe (48).

Børn:

1. Sidsel Rasmusdatter født 31.01.1773 død 29.05.1801. Hun blev gift med Andreas Christensen, Parcellist i Voderup (Matr. 28).

2. Hans Rasmussen født 1774 død 14.10.1797.

3. Peder Rasmussen født 23.03.1777 død 5.08.1856. Han overtog ejendommen efter faderen.

4. Bodil Rasmusdatter født 16.05.1779 død 24.08.1845. Hun blev gift den 1.12.1816 med Christen Nielsen Hansen fra "Lykkeagergård" i Tranderup (91).Christen havde et kåd i Tranderup (105) før han overtog fødegården i 1819.

5. Karen Rasmusdatter født 1782 død 27.12.1806.

6. Ellen Rasmusdatter født 1785. Hun blev gift med Husmand i Stokkeby, Peder Lauritsen. Han var fra Ommel, og var vist også skipper.

Den 12.09.1798 fik datteren Sidsel og svigersønnen Andreas Christensen 4 agre på i alt 3 tønder land, beliggende nord for Rasmus Hansens hus i Ruppelsmarken. Herved opstod der en ny ejendom der senere får betegnelsen Matr. 28.

Den ældste søn overtog ejendommen den 15.05.1800. Han skulle svare aftægt til sin mor.

 

II. Peder Rasmussen født i 1777 død 5.08.1856. Han blev gift den 23.11.1800 med Kirsten Christensdatter f. 17.03.1779 d. 05.08.1863, datter af boelsmand Christen Hansen og hustru Ane Christensdatter fra Vindeballe (54).

Børn:

1. Karen Pedersdatter f. 1802. Hun blev gift den 15.11.1835 med Rasmus Jensen f. ca. 1813 fra Stokkeby.

2. Anna Pedersdatter f. 1804. Hun blev gift den 06.12.1829 med Peder Lauritsen f. 1800, søn af Husmand Laurits Pedersen fra Olde.

3. Rasmus Hansen Pedersen f. 1805 d. før 1809.

4. Christen Hansen Pedersen f. 1807 d. 1841. Han blev gift i 1840 med Maren Groth f. 1819 d. 1883, datter af parcellist Jens Andreasen Groth og hustru Maren Hansdatter fra Gråstensmark (1). Christen var insidder i Gråstensmark. Der var 1 barn. Efter Christens død blev hun gift i 1843 med Peder Nielsen Christensen f. 14.05.1815 d. 29.11.1905, søn af boelsmand Terkel Christensen og hustru Magdalene Juliane Hansdatter fra Dunkær (224 B).

5. Rasmus Hansen Pedersen født 1809 død som spæd.

6. Rasmus Hansen Pedersen født 3.10.1810 død 5.12.1883. Han købte jord fra Matr. 21 og byggede en ejendom, se matr. 20, hvortil der henvises.

7. Sidsel Marie Rasmussen f. 1813 d. som spæd.

8. Hans Rasmussen f. 1815.

9. Sidsel Marie Rasmussen f. 17.02.1817 d. 11.01.1865. Hun blev gift med parcellist Hans Christensen (Nielsen) fra Voderup (Matr. 19).

10. Peder Rasmussen f. 17.11.1820 d. 26.05.1854. Han blev gift den 06.04.1850 med Anne Cathrine Clausen f. 1824, datter af parcellist Jørgen Clausen og hustru Sidsel Marie Clausdatter fra Voderup (Matr. 32). Peder overtog sin svigerfars ejendom, matr 32, hvortil der henvises.

Peder Rasmussen var også hestehandler, og hans økonomi var meget afhængig af, hvor heldig han var med sine handeler. I 1819 gik han konkurs, og ejendommen blev solgt ved auktion i 1820. Landfoged Carstens mødte op i sin frygtede gule kaleschevogn, øens eneste af slagsen. Når den var frygtet, skyldtes det selvfølgelig, at han i embeds medfør, stod for mange af de auktioner, der var resultatet af de forholdsvis mange konkurser i tiden efter statsbankarotten i 1813.

Ifølge overleveringen skal der ved Peder Rasmussens konkurs i 1819 være sket det, at 1 får og 3 lam, som var tøjret i Sandholmen, blev overset, ligesom Landfoged Carstens åbenbart ikke vidste, at en lade vesten for ejendommen hørte med. I denne lade skal Peder Rasmussen have muret en skorsten og laden derefter være anvendt som bolig for familien. Ifølge overleveringen skal både Peder Rasmussen og hustru være døde der.

Hvorvidt dele af denne overlevering er korrekt tør jeg ikke sige, men Peder Rasmussen og hustru døde mens de boede på Matr. 15, hvor de beboede 2 fag hus og 3 fag udhus. Når man ser bort fra, at overleveringen næppe vedrører matr. 24, men snarere matr. 15; så passer historien måske meget godt. Se matr. 15.

Overleveringen fortæller også en anden historie om Peder Rasmussen, nemlig at han en gang som hestehandler, var gået over isen til Mommark, men at isen brød op, og folk antog ham for at være fortabt. Efter nogen tids forløb, kom han dog en aften hjem, hvor han blev modtaget med udråbet fra sin kone: "Kommer du nu! Jeg havde endda strøget mine slette Højklæder (Slette højklæder blev båret når folk havde sorg - modsat pyntede ved festlige lejligheder)." Historien vidner om, at der ikke altid var så lun luft mellem de to ægtefæller.

Peder dør som almisselem.

 

III. Hans Jørgen Hansen f. 1789 d. 18.12.1861, søn af Hans Jørgensen, smed i Søby. Hans blev gift den 01.10.1820 med Kirsten Albertsdatter født 1794, datter af Gårdmand Albert Lauritsen og hustru Ane Marie Thygesdatter fra Leby (89). Pengene til at købe ejendommen på auktion, i alt 390 Rd., lånte Hans af Hans Pedersen Brandts hustru Else Brandt (født Weber) fra Ærøskøbing.

De havde tidligere haft en husmandsejendom i Skovby.

Børn:

1. Hans Hansen født 18.10.1817 død 5.03.1905. Han blev gift med Sidsel Berendtsdatter, datter af Parcellist Berendt Andersen 	og hustru Kirsten Mikkelsdatter fra Stæremose. Han var Gårdmand i Leby (91).

2. Albert Lauritsen Hansen født 2.04.1821 død 11.10.1874. Han blev først gift med Anne Marie Hansen, en plejedatter fra Matr. 27. Albert køber denne ejendom, Matr. 27, hvortil der henvises. Efter Anne Maries død blev Albert gift med en enke, og overtog derved endnu en ejendom i Voderup (Matr. 25), hvortil der henvises.

3. Christen Hansen født 14.11.1823 død 23.06.1877. Han blev først gift med Kirsten Lauritsdatter, datter af Gårdmand Laurits Hansen og hustru Birthe Cathrine Ditlevsdatter, fra Tranderup (103), hvis gård Christen overtog. Efter Kirstens død blev han gift med sin kusine, Ane Marie Lauritsen fra Leby. Der henvises til (103) i Tranderup.

4. Anne Marie Hansen født 1831 død 8.09.1893. Hun blev gift den 17.02.1856 med sin fætter Albert Lauritsen født 5.08.1833 død 14.08.1901. Albert overtog sin fars gård i Leby (89).

5. Peder Rasmussen Hansen født 27.09.1826. Han overtog ejendommen efter faderen.

Den yngste søn fik skøde på ejendommen.

 

IV. Peder Rasmussen Hansen f. 27.09.1826. Han blev gift den 25.04.1856 med Anne Marie Lauritsen født 30.06.1825 d. 04.09.1898, datter af Gårdmand Christen Luritsen og hustru Ane Marie Clausdatter fra Lundsgård i Vindeballe (44).

Børn:

1. Anne Marie Hansen født 1856. Hun blev gift den 29.03.1883 med Parcellist Albert Jensen i Vindeballemark. Han var en søn af Christen Lauritsen Jensen, smed i Vindeballe.

2. Hans Jørgen Hansen født 1858. Han var gæstgiver på "Børsen" i Ærøskøbing. Han blev gift med Ellen Christiansen.

3. Christen Lauritsen Hansen født 13.08.1860. Han overtog faderens ejendom.

4. Kirsten Hansen født 6.05.1863. Hun blev gift med Jens Peder Andersen, Parcellist i Voderup (8), hvortil der henvises.

5. Anne Margrethe Hansen født 17.05.1865 død 18.05.1935. Hun blev gift med Gårdmand Hans Albertsen Madsen fra Rise (179). Han var enkemand og havde 9 børn i første ægteskab.

6. Marie Hansen født 1867 død 1875.

Den yngste søn får skøde på ejendommen den 24.01.1888.

 

V. Christen Lauritsen Hansen f. 13.08.1860. Han blev gift den 26.07.1887 med Karen Nielsen født 22.02.1865, datter af Gårdmand Christen Hansen Nielsen og hustru Karen Christensen fra Tranderupmark (94 B).

Børn:

1. Peder Rasmussen Hansen født 28.03.1893. Han blev gift den 25.01.1917 med Jusine Marie Nissen født 8.01.1889, datter af Anders Hansen Nissen og hustru Anne Margrethe Johansen fra Gråstensmark (7) (Æske). Justine havde tidligere været gift med Claus Thomsen, som havde overtaget svigerfaderens ejendom i Gråstensmark. Denne ejendom overtog Peder ved sit giftermål.

2. Christen Hansen født 7.07.1895 død 1946. Han overtog faderens ejendom.

3. Anne Marie Hansen født 13.04.1898 d. 01.03.1981. Hun blev gift med Gårdmand Niels Hansen Nielsen fra Vindeballe (43).

4. Karen Hansen f. 14.04.1900 d. 1971. Hun forblev ugift.

Den yngste søn overtog ejendommen.

Den 04.02.1897 køber Christen L. Hansen matr. 51 af H. P. Nielsen fra gård nr. (94a) i Tranderup.

I 1925 købte Christen L. Hansen Matr. 6b og 8b på ca. ½ tønde land af sin søster fra Matr. 8.

 

VI. Christen Hansen f. 07.07.1895 d. 1946. Han blev gift den 07.08.1927 med Ella Cecilie Marie Albertsen f. 09.10.1901, datter af Gårdmand Thyge Lauritsen Albertsen og hustru Karen Nielsen fra Bregninge. (Karen Nielsen er født på Vandmøllergården i Tranderup (94).

Børn:

1. Christen Carlo Hansen født 14.02.1928. Han overtog ejendommen efter faderen.

2. Karen Hansen f. 24.11.1930. Hun blev gift den 03.07.1956 med Jørgen Thomsen Hansen f. 25.07.1925.

3. Thomine Hansen f. 21.09.1932. Hun blev gift den 04.06.1955 med Gustav Kristoffersen f. 26.06.1929.

Efter Christens død drev Ella gården videre indtil den 01.06.1965 hvor den overtages af den ældste søn.

 

VII. Christen Carlo Hansen f. 14.02.1928. Han forblev ugift.

Gården sælges ca. 1999.

 

Det gamle hussted til Matr. 22, det er Matr. 22 b, køber Christen Carlo af Hans Christian Hansen fra Matr. 22.

Copyright: Ib Christensen, december 2008.

Retur til Voderup.