Bygningen eksisterer ikke mere.

Voderup, matrikel 26

Retur


Voderup, Matrikel 26.

Denne ejendom ligger umiddelbart øst for Matr. 25, og på den sydlige side af vejen i den Store Mark. Bortset fra Matr. 26 på ca. 4 tønder land og 2 skæpper er det svært at se hvilke parceller der har hørt til ejendommen. Fra et skifte efter Ole Hansen ved vi dog at ejendommen var på 10 tønder land.

Måske er det Matr. 51, som senere kommer til Vesteraas, Matr. 1. Denne parcel er på 6 tønder land, hvilket passer arealmæssigt.

Sikkert er det dog, at der sælges 3½ tønde land den 23.12.1819 til Matr. 21, men hvilken parcel det her drejer sig om, har heller ikke kunnet fastslås.

Den første ejer er Ole Hansen, som må have købt ved auktionen i 1767.

 

I. Ole Hansen f. 1740 d. 10.02.1804, søn af boelsmand Hans Rasmussen (Kock) og hustru Ellen Madsdatter fra Kammerrådgården i Tranderup (97) (Kammerrådgården senere flyttet til Borgnæs). Han blev gift den 27.03.1763 med Maren Pedersdatter født 1746 død 3.09.1821, datter af boelsmand Peder Clausen og Ane Marie Hansdatter fra Knoldsgård i Tranderup (100).

Det må formodes at Ole Hansen køber denne ejendom da Voderup blev udparcelleret i 1767.

Børn:

1. Hans Olsen født 1769. Han blev gift i 1795 med Mette'Hansdatter født 1773, datter af Parcellist Hans Albertsen'fra Voderup (Matr. 4). Hans Olsen var Husmand i Vrå ved'Ærøskøbing.

2. Peder Olsen født 1776 død 4.10.1863. Han købte den 26.02.1819 en ejendom i Gråhøje (Matr. 37).

3. Ole Olsen født 1781. Han blev gift den 27.10.1816 i Bregninge med Ellen Thomasdatter født 1796, datter af Kådbo Thomas Jensen og hustru Margrethe Jensdatter fra Tværby. Ole Olsen flyttede til Bregninge, hvor han var Parcellist.

4. Rasmus Olsen født 1785 død 9.03.1847. Han overtog faderens ejendom.

5. Claus Olsen født 1785 død 1786.

Ved skiftet den 3.07.1805 oplyses det at ejendommen er på 10 tønder land, og at den overlades til den yngste søn.

 

II. Rasmus Olsen født 1785 død 9.03.1847. Han blev gift den 08.11.1814 med Karen Pedersdatter født 9.01.1791, datter af Kådbo Peder Pedersen og hustru Anne Marie Andersdatter fra Olde (148).

Børn:

1. Ole Olsen født 25.12.1815 død 7.08.1856. Han overtog faderens ejendom.

2. Maren Olsen født 11.01.1818 død 1893. Hun blev gift den 9.11.1855 med Parcellist Jens Ditlev Hansen fra Voderup (Matr. 39), Gråhøje.

3. Anne Marie Olsen født 12.10.1822 død 13.04.1892. Hun blev gift i ca. 1864 med Gårdmand Ole Madsen Jensen fra Vester Bregninge (179 a). Der var ingen børn.

4. Karen Olsen født 15.05.1826.

5. Peder Pedersen Olsen født 15.05.1826. Han blev gift i 1860 med Anne Marie Christensen født 1830. Hun var en datter af Gårdmand Jens Christensen og hustru Sidsel Rasmusdatter fra Stokkeby (278 b). Peder var bager i Ærøskøbing.

Den 22.12.1819 solgte Rasmus Olsen et stykke jord på ca. 3½ tønde-land til Knud Nielsen Knudsen fra Voderup (Matr. 21).

Den 17.12.1839 afstod Rasmus Olsen ejendommen til den ældste søn.

Ved siden af sit landbrug drev Rasmus Olsen også fiskeri. Rasmus Olsen udgjorde sammen med naboerne Peder Pedersen Albertsen og Christian Hansen et bådelav, som fiskede fra Voderup Klint. De døde alle under fiskeri den 9 Marts 1847. Se under Peder Pedersen Albertsen (Matr. 23). Vi ser også Rasmus Olsen som modtager af fattighjælp i 1846.

 

III. Ole Olsen født 25.12.1815 død 7.08.1856. Han blev gift i Marstal med Marie Kirstine Frederiksen født 1822 i Ommel.

Børn:

1. Frederik Hansen Olsen født 21.03.1841 i Marstal. Han overtog ejendommen efter faderen.

2. Rasmus Olsen født 14.12.1843.

3. Erik Albertsen Olsen født 4.12.1846.

4. Peder Pedersen Olsen født 23.04.1850. Han flyttede til Ærøskøbing, hvor han drev et mindre landbrug.

5. Hans Jørgen Olsen født 18.02.1853.

6. Oline Olsen født 1856.

Ved skiftet den 15.12.1864 afstår enken ejendommen til den ældste søn.

 

IV. Frederik Hansen Olsen f. 21.03.1841 i Marstal.

Frederik Hansen Olsen sælger ejendommen den 10.03.1869. Han havde da købt en anden ejendom i Ommel.

Moderen gav afkald på aftægt fra ejendommen, da sønnen havde sikret hende en tilsvarende aftægt på ejendommen i Ommel.

Den 10.03.1869 sælger Frederik ejendommen til Parcellist Hans Christensen, som også havde Matrikel 19.

 

V. Hans Christensen (Nielsen) f. 28.12.1817, søn af Gårdmand Niels Christensen og hustru Anne Hansdatter fra Tranderup (94). Han blev gift den 28.09.1849 med Maren Sofie Andersen født 8.07.1827 død 12.01.1855. Hun var en datter af Parcellist Anders Andersen og hustru Anne Margrethe Pedersdatter fra Voderup (matr. 17).

Hendes bror på matr. 17 var gift med en søster til Hans Christensen. (Dobbelt svogerskab).

Børn:

1. Anne Marie Christensen født 1852 død som lille.

2. Anne Margrethe Christensen født 2.02.1854. Hun blev gift med Parcellist Hans Jørgen Nielsen fra Lille Rise. De overtog hendes fars ejendom matr. 26.

Efter Maren Sofies død blev Hans gift den 11.05.1855 med Sidsel Marie Rasmussen født 17.02.1817 død 11.01.1865. Hun var en datter af Parcellist og Hestehandler Peder Rasmussen og hustru Kirsten Christensdatter fra Voderup (24).

Efter Sidsels død blev Hans gift den 07.07.1865 med Sidsel Olsen f. 1825, datter af husmand og rebslager Hans Andersen Olsen fra Dunkær.

Før Hans Christensen (Nielsen) købte denne ejendom havde han haft Matr. 19, hvortil der henvises. Matrikel 19 solgte han dog den 03.05.1869. Jorden (19a) solgtes til Rasmus Jensen Hansen fra Matr. 8, og huset (19 b) til Claus Pedersen Clausen.

Da han blev gift med Sidsel Marie Rasmussen overtog han også en parcel som tidligere hørte til Matr. 15. Denne havde Sidsels far vist købt efter at være gået konkurs. Den solgte Hans Christensen dog igen den 12.02.1862 til Rasmus Jensen Pedersen som havde købt Matr. 15.

Hans Christensen foretog flere ejendomshandeler, idet han den 15.02.1862 købte en husmandsejendom i Tranderup af Claus P. Sturh. Denne ejendom bytter han den 11.11.1862 med 12 Skæppe land i Voderup (Matr. 52), der tidligere havde tilhørt Dalsgård i Tranderup (95 a), men som nu tilhørte Fogedgården i Tranderup (88) (H. M. Jørgensen). Han sælger dog en del af Matr. 52, nemlig Matr. 52 b til Jens Hansen Andersen den 4.08.1869 (Matr. 18).

Hele ejendommen overlader han til sin svigersøn Hans Jørgen Nielsen den 28.06.1874.

 

VI. Hans Jørgen Nielsen født 1846. Han var en søn af Husmand LarsAndersen Nielsen fra Lille Rise. Han blev gift den 05.03.1874 med Anne Margrethe Christensen født 2.02.1854.

Der kendes kun et barn:

1. Laurits Andersen Nielsen født 6.02.1883. Han blev gift med Anne Marie Hansen født 16.10.1875, datter af Parcellist Laurits Hansen fra Voderup (Matr. 41), Gråhøje. Laurits Andersen Nielsen købte en ejendom i Voderup, Matr. 4 hvortil der henvises.

Efter få års forløb sælger Hans Jørgen Nielsen ejendommen og den deles atter.

Hans Nielsen Hansen der har overtaget det halve af sin fars ejendom, (Matr. 25,27,54), køber Matrikel 26 og han får skøde den 14.09.1879.

Den samme dag får Jens Hansen Andersen fra Matrikel 18 skøde på Matrikel 52a.

Sønnen Laurits er født i Ærøskøbing efter at familien rejste fra Voderup, men senere flyttede familien til Ø. Skerninge hvor Hans Jørgen købte en gård.

 

VII.Hans Nielsen Hansen f. 5.05.1859 d. 28.10.1928. Han var søn af Albert Lauritsen Hansen fra Voderup, Matr. 25.

Han blev gift med Ellen Marie Hansen født 28.02.1866, datter af gårdmand Christen Hansen fra Krogkildegård i Tranderup (103).

Hans Nielsen Hansen havde overtaget en del af sin fars ejendom den 10.06.1878, se Matr. 25. Året efter, den 14.09.1879 køber han Matr. 26.

Den 28.04.1893 køber han Vesteraas, Matr. 1, og få dage efter den 30.04.1893 sælger han Matr. 26 og sine parceller til broderen Hans Jørgen Hansen som ejer Matr. 22, hvortil der henvises.

Herefter sammenlægges Matr. 26 med Matr. 22 med flere (Rødkærgård).

Hvornår huset rives ned er usikkert, men det er formodentlig sket omkring århundredskiftet.

Retur til Voderup.