Voderup, matrikel 27-28

Retur


Voderup, Matrikel 27.

 

Dette er den østligste ejendom i Voderup, og den ligger på den nordre side af vejen. Hans Olsen har formodentlig købt denne ejendom ved auktionen i 1767, i hvert fald bor familien i Voderup i 1771 da den ældste datter bliver født.

Fra Brandcatasten fra 1827 ser vi, at huset består af 5 fag stuehus og 5 fag stald.

En del af den jord som senere kom til ejendommen blev tilsyneladende købt ved auktionen i 1767 af smeden i Vindeballe, Albert Andersen. Han havde flere parceller i Voderup, men sandsynligvis byggede han ikke på sine parceller, men drev dem sammen med smedejorden i Vindeballe, som jo dengang var fælleseje. I gammel tid erhvervede smeden sig ret til at dyrke denne smedejord, som en del af hans løn for smedearbejdet.

Ved matrikuleringen hører der flere parceller til ejendommen, herunder matr. 27 a, 27 b og 27 c som ligger i storemarken syd for ejendommen fra vejen og ud til klinten, samt matr. 27 d som ligger syd for Tuekæret mod klinten.

 

I. Hans Olsen f. ca. 1733 d. 26.05.1819. Han var vist en søn af Ole Hansen og hustru Karen Jensen fra Dunkær. Hans blev gift den 12.06.1768 med Karen Albertsdatter f. 1746 d. efter 1803, datter af smed Albert Andersen fra Vindeballe (78).

Børn:

1. Ole Hansen f. 1769 d. 1825. Han blev husmand i St. Rise og senere indsidder i Olde. Han blev gift i 1793 med Anne Pedersdatter f. 1770 d. 1814, datter af boelsmand Peder Rasmussen og hustru Gertrud Hansdatter fra St. Rise (174). Efter Annes død blev han gift i 1816 med Mette Olesdatter f. 1783, datter af boelsmand Ole Jacobsen og hustru Cathrine Christensdatter fra St. Rise (183).

2. Maren Hansdatter f. 1771 d. 09.03.1823. Hun forblev ugift.

3. Albert Hansen f. 1778 d. 13.11.1855. Han overtog ejendommen efter faderen.

4. Karen Hansdatter f. 1781 d. 03.09.1829. Hun var skrøbelig og forblev ugift. Hun fik aftægt på ejendommen.

5. Birthe Cathrine Hansdatter f. 1784 d. 1825. Hun blev gift med Jens Christensen Møller f. 1777 d. før 1825, søn af boelsmand Christen Pedersen Møller og hustru Kirsten Mikkelsdatter fra Stokkeby (276). Jens var husmand i Snekkemose.

6. Anne Marie Hansdatter f. 1790 d. 1837. Hun blev gift i 1811 med enkemand Laurits Henningsen, husmand i Tranderup. Efter hans død blev hun gift den 24.09.1830 med boelsmand Jørgen Hansen f. 18.10.1772 d. 11.01.1846 fra Vindeballe (42). Han havde også købt jord i Voderup, se Matr. 12.

Albert Andersen, smed i Vindeballe afstår 8 tønder land jord i Voderup den 4.06.1787 til sin svigersøn Hans Olsen. Denne jord lå aller østligst i Voderup og fik senere betegnelsen matrikel 51 på 6 tønder land, og den tilhørende klintejord kendes nu under navnet "Smedens Klint". Dette er Matr. 12 b og 14 a.

Hans Olsen afstår ejendommen til den yngste søn den 31.01.1818.

En del af smedens klint, matr. 12 b havner på Matr. 12, og det må formodes at Hans Olsen har givet dette stykke jord til datteren, eller at svigersønnen har købt den.

 

II. Albert Hansen f. 1778 d. 13.11.1855. Han blev gift den 20.06.1824 med Ane Hansdatter f. 1781 d. 05.01.1863, datter af parcellist Hans Hansen (På Sandholm) og hustru Karen Eriksdatter fra matr. 8.

Der er ingen børn i ægteskabet, men de har en plejedatter, Anne Marie Hansen født 26.12.1814. Hun var en datter af Albert Hansens broder Ole Hansen.

Den 8.11.1819 sælger Albert Hansen en del af sin ejendom til Rasmus Jørgensen Madsen fra Ommel. Senere den 08.09.1820 holdes der offentlig auktion over ejendommen, som købes af Rasmus Jørgensen Madsen. Der skal ydes aftægt til Hans Olsens enke. Albert bliver dog boende og bestyrede ejendommen for Rasmus J. Madsen.

Ven ved skiftet efter hans søster Karen den 27.10.1829 benævnes han som indsidder.

 

III. Rasmus Jørgensen Madsen f. 1777, søn af boelsmand Mads Olsen og hustru Cathrine Jørgensdatter fra L. Rise (319). Rasmus havde et ½ boel i Ommel, hvor han boede indtil han flyttede til Voderup. Denne ejendom beholdt han indtil den 23.11.1844, hvor han sælger til Albert Lauritsen Hansen. Derefter flyttede han tilbage til Ommel. Han var ugift.

 

IV. Albert Lauritsen Hansen f. 02.04.1821 d. 11.10.1874, søn af Hans Jørgen Hansen og hustru Kirsten Albertsdatter fra Voderup (24). Albert blev først gift med Anne Marie Hansen f. 26.12.1814 d. 18.03.1850, en plejedatter af Albert Hansen.

Efter Anne Maries død blev Albert gift med Maren Nielsen født 24.07.1819 død 4.02.1905, enke efter Christen Terkelsen fra Matr. 25. Albert overtog herved også Matr. 25 som derefter blev lagt sammen med Matr. 27.

Ejendommen bliver dog større endnu, idet Albert køber matr. 53 den 06.02.1865 af gårdmand Peder Eriksen Knudsen fra Vindeballe (43).

Herefter består ejendommen af følgende matrikler: 22, 23, 25, 26, 27, 53, 54 og 12 b.

Se mere om Albert Lauritsen Hansen under matrikel 25.

Retur til Voderup.