Voderup, matrikel 27-28

Retur


Voderup, Matrikel 28.

 

Denne ejendom opstår den 12.09.1798 da Andreas Christensen af sin svigerfar Rasmus Hansen fra Matr. 24, overtager 4 agre på i alt 3 tønder land, beliggende på den nordlige side af vejen i Ruppelsmarken. Herved opstod der en ny ejendom der senere får betegnelsen Matr. 28. Huset er sikkert opført i tiden omkring 1798.

 

I. Andreas Christensen f. 20.09.1761 d. 21.03.1829, søn af gårdmand Christen Andersen og hustru Mette Cathrine Andreasdatter fra Tranderup (93). Mette var et oldebarn af Simon Christensen f. 1664 d. 1711, den tidligere sognepræst i Tranderup.

Andreas blev gift den 29.07.1798 med Sidsel Rasmusdatter født 31.01.1773 død 29.05.1801, datter af parcellist Rasmus Hansen og hustru Karen Hansdatter fra Voderup (Matr. 24).

Børn i første ægteskab:

1. Anna Andreasdatter født 1800 død 1801.

Efter Sidsels død blev Andreas gift med Maren Hansdatter født 1778 død 11.02.1836. Hun var en datter af Parcellist Hans Albertsen fra Voderup (Matr. 4).

Børn i andet ægteskab:

2. Sidsel Andreasdatter født 1.04.1802.

3. Christen Andreasen (Christensen) født 30.11.1803 død 29.10.1867. Han overtog faderens ejendom.

4. Hans Albertsen Christensen født 29.09.1805. Han blev gift med Kjesten Christensdatter født 3.09.1808, datter af Gårdmand Christen Knudsen fra Tranderup (84). Hans var Husmand i Tranderup.

5. Mette Marie Christensen født 3.11.1807. Hun blev gift i 1831 med Husmand Peder Ernst Philipsen fra Stokkeby.

6. Peder Christensen født 9.02.1810 død 4.03.1880. Han købte faderens ejendom af sin broder.

Ved skiftet den 17.12.1836 overtog den ældste søn ejendommen.

 

II. Christen Andreasen (Christensen) født 30.11.1803 død 29.10.1867. Han blev gift den 22.11.1835 med Agnes (Mathiasdatter) Jensen født 4.06.1809 død 1.02.1892, datter af Gårdmand Mathias Jensen og hustru Gertrud Pedersdatter fra Tranderup (Ornum) (83).

Mathias Jensen var en halvbror til Christian Mathiassen Weisser, som opførte og drev kro i Tranderup (80).

Børn:

1. Andreas Christensen født 26.02.1837 død 24.12.1917. Han overtog et hus efter sin far, nemlig Matr. 55, hvortil der henvises.

2. Mathias Jensen Christensen født 4.07.1839 død 3.04.1865.

3. Jens Lauritsen Christensen født 2.08.1842.

4. Maren Christensen født 1844. Ikke set konfirmeret.

5. Peder Christensen født 6.01.1846 død 19.01.1921. Han overtog sin fars ejendom, som hans farbroder dog havde haft i nogle år.

6. Peder Madsen Christensen født 23.09.1852.

Christen solgte ejendommen til broderen Peder Christensen den 16.10.1846. Dog beholdt han selv et lille areal til en byggeplads, hvorpå han opførte et hus, det senere Matrikel 55.

Matrikel 55 blev i 1866 overladt til en søn.

 

III. Peder Christensen født 09.02.1810 død 04.03.1880. Han blev gift den 04.12.1846 med Anne Margrethe (Hansdatter) Nielsen født 21.12.1807 død 21.02.1891, datter af parcellist Hans Nielsen og hustru Birthe Marie Lauritsdatter fra Voderup (Gråhøje) (Matr. 40).

Der var ingen børn.

Ejendommen blev afstået til en brodersøn den 21.03.1875.

 

IV. Peder Christensen født 6.01.1846 død 19.01.1921. Han blev gift den 14.12.1871 med Ellen Marie Larsen født 1848, datter af Parcellist Casper Larsen (Olsen) fra Oldemark.

Børn:

1. Ellen Marie Petrine Christensen født 8.06.1874.

Peder Christensen gav skøde på ejendommen til svigersønnen den 11.03.1904.

 

V. Hans Lauritsen Christensen født 03.11.1871, søn af Parcellist Peder Christensen og Karen Lauritsen fra Voderup (Matr. 40), Gråhøje. Hans var også skrædder.

Han blev gift den 14.07.1895 i Tranderup med Ellen Marie Petrine Christensen født 8.06.1874.

Der var ingen børn.

Ejendommen blev solgt til Hans Martin Lauritsen.

 

VI. Hans Martin Lauritsen født 12.10.1900, søn af Laurits Rasmussen Lauritsen (egentlig Eriksen) og hustru Sidsel Marie Christensen fra Voderup. Forældrene boede til leje i Matr. 22 (Gml).

 

Hans Martin Lauritsen erhvervede også Matrikel 55.

Huset anvendes i dag som sommerhus.

Retur til Voderup.