Voderup, matrikel 29

Retur


Voderup, Matrikel 29.

 

De tidlige forhold omkring denne ejendom er noget usikre, men det ser ud til at jorden oprindeligt har hørt til matrikel 21. Parcellen ligger på den nordlige side af Tuekæret i Ruppelsmarken.

Den 2.02.1847 solgte Hans Hansen Pallesen Matr. 53 og Matr. 29 til Albert Knudsens enke Kirsten Albertsen fra Vindeballe (53). Hun blev året efter gift med boelsmand Hans Madsen fra Vindeballe (54).

Hans Madsen beholder parcellen indtil den 06.12.1852 hvor den indgår i en byttehandel som Hans Madsen foretager med Peder Eriksen Knudsen, som er boelsmand på Laubrogård II i Vindeballe (43), og søn af kromanden i Vindeballe Hans Peder Knudsen. Se iøvrigt Matr. 4 og Matr. 21.

Hans Madsens byttehandel med Peder Eriksen Knudsen omfatter tilsyneladende jord og hus på Matr. 29, som Peder Knudsen dog sælger til sin tjenestekarl, Jørgen Jensen den 01.10.1859.

Det ser ud til at aftægten til Knud Nielsen Knudsens enke Maren Pedersdatter følger med parcellen, da Jørgen Jensen skal yde hende aftægt.

Det ser ud til, at der skulle være hus på parcellen, matr. 29, og tilsyneladende er det Hans Hansen Pallesen som bor der, idet Brandcatasten for 1852 har ham boende på nordsiden af Tuekærret. Hvis dette er tilfældet må Hans Hansen Pallesen have opført huset til sig selv, for kort tid efter at sælge det igen, mens han dog tilsyneladende beholdt det gamle hus til Matr. 21. Snarere er der sket en fejlskrivning i brandcatasten.

Da matrikuleringen først er foretaget senere er det desværre ikke muligt, at se hvilke jorder de enkelte handler omfattede, hvorfor udgangspunktet har været, at se hvor de havner. Der kan naturligvis derfor være fejl i konklusionerne, ligesom der også ofte er fejl i kilderne.

Overleveringen kan her være til stor hjælp, og ifølge Jens Jensen var matrikel 29 en del af ejendommen matrikel 21, og huset der hørte til ejendommen var placeret på matrikel 21. At kilderne så giver varierende oplysninger skal nok tolkes med en hvis forsigtighed. Jens Jensen kendte jo efterfølgeren Philip Andersen Jensen, så det er nærliggende, at hans oplysninger er korrekte.

Vi har derfor den første ejer fra den 01.10.1859:

 

I. Jørgen Jensen født 1826 død 23.05.1832, søn af parcellist Jens Jørgensen og hustru Ellen Marie Pedersdatter fra Voderup (Matr. 33). Jørgen blev gift den 19.11.1847 med Ane Margrethe Lauritsen født 04.08.1816 død 12.09.1850, datter af gårdmand Christen Lauritsen og hustru Ane Marie Clausdatter fra Lundsgård i Vindeballe (44).

Jørgen Jensen forpagtede først Matr. 21. I perioden fra 1859 til 1864 må det gamle bindingsværkhus være opført af gammelt tømmer.

Efter Anes død blev Jørgen Jensen gift den 15.04.1859 med Sidsel Pedersen født 1828, datter af Peder Andersen fra Søby.

Børn i første ægteskab:

1. Jens Jørgensen Jensen født 26.11.1847 kun få dage efter hans forældres bryllup. Ikke set konfirmeret i Tranderup.

Børn i andet ægteskab:

2. Peder Andersen Jensen født 28.07.1859.

3. Anne Margrethe Jensen født 2.09.1861.

4. Ellen Marie Jensen født 4.07.1864.

5. Tvilling døde udøbt den 15.03.1870.

6. Tvilling døde udøbt den 15.03.1870.

Den 17.04.1867 købte Jørgen Jensen et lille stykke jord af Albert Lauritsen Hansen fra Matr. 27. Det er usikkert hvilken parcel det drejer sig om, men formodentlig er det en mosepart.

Hele ejendommen sælger han den 9.02.1878 for Kr. 3.400,00.

 

II. Hans Hansen Lauritsen f. 17.12.1827 d. 25.09.1914, søn af insidder Jens Lauritsen og Anna Jørgensdatter fra Vindeballe. Han blev gift den 04.10.1861 med Birthe Marie Lauritsen f. 03.03.1843 d. 24.12.1882, datter af Kådbo Laurits Hansen Lauritsen og hustru Agnete Jensen fra Vindeballe (62).

Hans var i en del år Teglmester på et teglværk i Blovstrød på Sjælland.

Udover denne ejendom havde Hans allerede i 1857 købt en parcel jord i Voderup, Matr. 30, hvortil der henvises.

Matr. 29 overlod Hans til sin svigersøn den 17.03.1883.

 

III. Anders Hansen Andersen f. 24.07.1857, søn af Parcellist og slagter Jens Hansen Andersen og hustru Mette Marie Christensen fra Voderup (Matr. 18).

Anders blev gift den 31.03.1881 med Anne Cathrine Lauritsen født 22.11.1861 død 14.06.1922.

Børn:

1. Jens Hansen Andersen født 28.10.1881. Han overtog faderens ejendom.

2. Hans Hansen Andersen født 9.07.1883. Han blev gift i Rise den 2.05.1905 med Ellen Marie Madsen datter af Jens Madsen fra Olde.

3. Mette Marie Andersen født 27.01.1885. Hun døde i en ung alder.

4. Birthe Marie Andersen født 5.01.1887. Hun blev gift den 13.06.1915 med Carl Olsen født 30.04.1890 i Klovborg. Han var Møllersvend i Vejle da de blev gift.

5. Mette Marie Andersen født 9.04.1894. Hun blev gift med sin søsters mand, Carl Olsen den 26.09.1926.

Anders Hansen Andersen var også slagter.

Matrikel 52a og 52b blev købt fra Matr. 26 den 14.09.1879.

Den ældste søn fik skøde på ejendommen den 5.08.1917.

 

IV. Jens Hansen Andersen f. 28.10.1881. Han blev gift den 22.10.1916 med Anne Margrethe Jørgensen f. 29.07.1887, datter af parcellist Albert Jørgensen og hustru Bodil Hansen fra Mosegården i Voderup (Matr. 35).

Børn:

1. Anders Hansen Andersen f. 03.09.1917. Han overtog ejendommen efter faderen.

2. Cathrine Andersen født 8.11.1919. Hun blev gift med Hans Jensen fra Skern i Jylland. Efter hendes broders død arvede de ejendommen, som herefter bliver brugt som feriehus.

 

V. Anders Hansen Andersen f. 03.09.1917 d. 1971. Han forblev ugift. Udover at passe sin ejendom, var Anders også slagter.

Da han døde arvede søsteren ejendommen, som herefter bliver anvendt som feriebolig. Jorden som omfatter matr. 29, 52 a og 52 b sælges til ejendommen Matr. 22.

Retur til Voderup.