Ved vejen lå matr. 3

Retur


Voderup, Matrikel 3.

Oprindeligt lå denne ejendom så omtrent i krydset hvor vejen går til Vesteraas. Dele af den oprindelige parcel ligger både nord og syd for vejen til Vesteraas. Parcellen ser ud til at være på 4½ tønde land i Rogelsmarken. Huset skal have været på 10 fag. Fra brandforsikringen ved vi at stuehuset blev nedbrudt i 4. kvartal 1859.

Fra licitationsprotokollen ved vi, at blandt køberne af jord i Røglsmarken er en Peder Knudtzen. Mon ikke det er en bror til den Hans Knudsen, som var forlover ved Anders Hansens bryllup. Jeg formoder, at den Niels Knudtzen, som købte jord i Gråhøje, er endnu en bror, idet Niels Knudtzen var fra Skovby (132), og han havde netop brødre med disse navne. Vi ser da også, at disse brødre og deres søstre står faddere til flere af Anders Hansens børn.

 

Den første ejer af ejendommen er:

I. Anders Hansen f. ca. 1737 d. 12.01.1786. Han blev gift 2. søndag efter Helligtrekonger 1769 med Anne Kirstine Madsdatter f. ca. 1741 d. 19.07.1813. Forlovere ved brylluppet var Hans Knudsen fra Bregninge og Albert Clausen Olsen fra Marstal.

Børn:

1. Hans Andersen f. 1771.

2. Knud Andersen f. 1773.

3. Maren Andersdatter f. 1775.

4. Christen Andersen f. 1778 d. 13.01.1778.

5. Mette Andersdatter f. 1779.

Enken overlader ejendommmen til den eneste datter og svigersøn den 14.10.1800. Formodentlig er de andre børn da døde.

 

II. Laurits Pedersen f. ca. 1773 d. 08.11.1826. Han blev gift med Maren Andersdatter f. 1775, datter af Anders Hansen og Anne Kirstine Madsdatter. Ved folketællingen i 1803 bebor de ejendommen sammen med Marens mor.

Børn:

1. Anders Hansen Lauritsen f. 01.12.1803 d. 08.02.1893. Han overtog ejendommen efter faderen.

 

III. Anders Hansen Lauritsen f. 01.12.1803 d. 08.02.1893. Han blev gift den 26.02.1826 i Tranderup med Magdalene Christensdatter f. 07.07.1803 i Tranderup d. 31.10.1865, datter af gårdmand Christen Jensen og hustru Kirsten Madsdatter fra Vindeballe (43).

Børn:

1. Christen Jensen Larsen f. 30.06.1826 d. 20.04.1909. Han blev gift med Ellen Marie Pedersen f. 1833 datter af gårdmand Hans Pedersen og hustru Sidsel Marie Terkelsen fra St. Rise (171 B). Christen overtog sin fars gård i St. Rise (182 A).

2. Maren Larsen f. 1833 d. 1894. Hun blev gift i 1867 med husmand Jens Clausen Hansen fra Rise Mark.

3. Laurits Pedersen Larsen f. 1839.

Anders solgte ejendommen i Voderup den 11.06.1838, således at 2½ tønde land blev solgt til Christen Jensen fra Vesteraas, matr. 3a, og resten, matr. 3b, til Jens H. Nielsen, matr. 5. Derefter købte han en gård i St. Rise (182 A).

 

IV. Christen Jensen f. 1797 d. 12.01.1859. Christen var også ejer af Vesteraas (Matr. 1 og 2) hvortil der henvises. Christen sælger dog ejendommen igen den 31.03.1840 til sin nabo Jens Hansen Nielsen fra Matr. 5.

 

V. Jens Hansen Nielsen f.1785 d. 18.08.1851. Jens havde ved køb forøget sin ejendom matr. 5, hvortil der henvises. Den 10.02.1847 overlod han matr. 3b til sin søn Albert Nielsen. De tidligere jorder til matr. 3 er herefter atter samlet, først under matr. 1 og senere under matr. 5.

 

VI. Albert Nielsen f. 22.12.1824 d. 1893 i Sverige. Albert blev gift første gang den 29.06.1848 med Ellen Sofie Jensen, datter af parcellist Christen Jensen fra Vesteraas (Matr. 1 og 2), hvis ejendom han overtog den 18.02.1857. Formodentlig har Albert og Ellen Sofie boet i Matr. 3 indtil de overtog Vesteraas.

I 1859 bliver huset nedbrudt og jorden sammenlagt med Vesteraas. Formodentlig bliver vejen til Vesteraas samtidig rettet ud. Tidligere gik vejen nord om matr. 3, hvorimod den nu går tværs gennem husstedet.

 

VII. Niels Nielsen f. 1823 d. 19.03.1907. Han var en broder til Albert Nielsen, ejer nr. VI, og altså en søn af Jens Hansen Nielsen ejer nr. V. Niels blev gift i Marstal med Anne Marie Eriksen f. ca. 1817 d. 24.03.1886.

Niels overtog sin fars ejendom, matr. 5, hvortil der henvises, men denne solgte han og i stedet købte han en gård i Vindeballe (43). Efter hans broder Albert Nielsen kom i økonomiske vanskeligheder i 1887 købte Niels Nielsen Vesteraas hvortil også hørte matr. 3 samt matr. 4. Niels afstår dog matr. 1b, 2b, 3b og 4 til sin datter Gertrud Nielsen den 15.06.1887.

 

VII. Gertrud Nielsen f. 12.02.1848 d. 24.07.1911. Gertrud Nielsen var en datter af Niels Nielsen fra Voderup matr. 5, se ovenfor. Gertrud var ugift men skulle svare aftægt til faderen som boede hos hende til sin død i 1907. Ejendommen har herefter samme ejerskab som matr. 4, hvortil der henvises.

Retur til "Voderup"

Copyright: Ærø Genealogy