Voderup, matrikel 31

Retur


Voderup, Matrikel 31.

Denne ejendom er beliggende i Røglsmarken, mellem matr. 32 og matr. 4.

Den første ejer vi har kendskab til er Anders Jepsen som tilsyneladende har købt en parcel ved udparcelleringen i 1767, formodentlig drejer det sig om matr. 31.

 

I. Anders Jepsen f. 1738 d. 1795. Han blev gift i 1777 med Sidsel Rasmusdatter f. 30.06.1754 d. 24.05.1812, datter af boelsmand Rasmus Hansen og hustru Karen Clausdatter fra Tranderup (89).

Anders var parcellist på matr. 31, hvortil der henvises.

Børn:

1. Karen Andersdatter født 1779 død 1779.

 

2. Karen Andersdatter født 1781 død 9.07.1828. Hun blev gift den 15.12.1807 med Rasmus Hansen født ca. 1779 død 14.01.1829. Han var en søn af Parcellist Hans Hansen (Kroman) og hustru Anne Marie Rasmusdatter fra Gråstensmark (Gråstensmark matr. 3). Rasmus var indsidder i Tranderup. Der var 6 børn. Da faderen døde var de 4 af børnene endnu små, og disse blev anbragt forskellige steder. Den yngste blev anbragt hos Hans Pedersen som på dette tidspunkt havde overtaget ejendommen i Voderup (Matr. 31).

3. Margrethe Andersdatter født 1786.

4. Jeppe Andersen født 30.12.1794 død 30.08.1863. Han overtog faderens ejendom.

Den 21.09.1792 køber Anders Jepsen flere stykker jord af Hans Ditlevsen (se Matr. 30). Efter Anders's død blev enken gift med Hans Pedersen som overtog ejendommen. Ved skiftet den 16.03.1796 er det bestemt at enkens nye mand skal overtage ejendommen, og at den senere skal overdrages til sønnen.

 

II. Hans Pedersen f. 1764 d. 28.11.1843. Han var fra Olde og muligvis en søn af boelsmand Peder Hansen og hustru Karen Christensdatter fra Olde (135). Det ser i hvert fald ud til at det er broderen som er forlover da han blev gift. Hans blev gift den 17.04.1796 med Anders Jepsens enke, Sidsel Rasmusdatter.

Hans Pedersen køber også 1 tønde land jord i pilekærsmarken den 31.10.1796. En del af sin ejendom, matr. 30, sælger han dog den 12.07.1800 til Gårdmand Jens Pedersen fra Vindeballe (85). Se Matr. 30.

Efter Sidsels død blev Hans gift med Mette Clausdatter født ca. 1765 død 26.04.1851, datter af Kådbo Claus Jensen fra Vindeballe. Om hende siges det i 1840, at hun er født på Fyn. I 1846 nævnes hun blandt modtagerne af fattigydelse fra Tranderup sogns fattigkasse.

Stedsønnen Jeppe Andersen overtager ejendommen ca. 1832.

 

III. Jeppe Andersen f. 30.12.1794 d. 30.08.1863. Han blev gift den 15.09.1833 med Ellen Hansdatter f. 07.09.1806 d. 20.05.1893, datter af husmand Hans Hansen og hustru Birthe Kathrine Hansen fra Borgnæs. Før Ellen blev gift, var hun husholderske for gårdmand Peder Clausen på Stenbjergløkke.

Børn:

1. Anders Jepsen Andersen født 8.01.1835 død 19.06.1896. Han overtog ejendommen efter faderen.

2. Sidsel Marie Andersen født 11.06.1837.

3. Birthe Cathrine Andersen født 17.07.1840.

4. Caroline Andersen født 12.08.1842. Hun blev gift den 30.11.1871 med Christen Lauritsen Christensen, søn af Mads Hansen Christensen fra Dunkær.

5. Ellen Marie Andersen født 2.08.1845. I 1888 opholdt hun sig i Audubon, Iowa, U.S.A.

Ved skiftet den 21.02.1865 overtog sønnen ejendommen. Der skulle svares aftægt til moderen.

 

IV. Anders Jepsen Andersen f. 08.01.1835 d. 19.06.1896. Han blev gift Birthe Christensen.

Børn:

1. Maren Kirstine Andersen f. 19.01.1883.

Anders Jepsen Andersen sælger ejendommen den 20.01.1888 til Albert Jørgensen for Kr. 5.700,00 og aftægt til moderen Ellen Hansdatter.

Samtidig skal Albert Jørgensen forpligte sig til, at sælge ½ skæppe land beliggende i det sydøstlige hjørne af marken til Christen Jensen Nielsen fra matr. 5, hvilket sker den 18.10.1888.

Anders J. Andersen dør som indsidder i fattighuset i Tranderup.

 

V. Albert Jørgensen f. 08.05.1864 d. 23.11.1956, søn af gårdmand Jens Jørgensen og hustru Anne Margrethe Hansen fra Tranderup (95A). Albert blev gift den 24.03.1887 med Bodil Hansen født 15.05.1868 død 20.08.1920, datter af parcellist Christen Hansen og hustru Sidsel Kirstine fra Voderup (Matr. 35).

Albert Jørgensen overtog sin svigerfaders ejendom, Matrikel 35 i Voderup, hvortil der henvises.

Albert Jørgensen købte som nævnt ovenfor matr. 31 den 20.01.1888. Denne ejendom overlod han til sønnen Adolf Bernhard Jørgensen.

 

VI. Adolf Bernhard Jørgensen f. 27.08.1910, søn af parcellist Albert Jørgensen fra Voderup (35).

Han blev gift den 26.11.1944 i Faster kirke med med Dagmar Kirstine Jensen f. 11.09.1916.

Børn:

1. Alfred Leif Jørgensen f. 18.08.1947.

Der bliver bygget nyt stuehus, og de gamle bygninger til Matr. 31 bruges herefter som staldbygninger.

Fra faderen overtager Bernhard Jørgensen også matr. 33, hvor bygningerne, som lå neden for Matr. 4, er blevet nedbrudt.

Desuden følger der en mindre moseparcel med som ligger i søndre mose. Det må være den moseparcel som tidligere hørte til matr. 21.

Adolf Bernhard Jørgensen køber ejendommen matr. 32 i 1945. Huset som har matr. 32 a bliver herefter brugt som materialehus til matr. 31.

 

Retur til Voderup.