Voderup, matrikel 32

Seneste opdatering: 01.11.2009

Retur


Voderup, Matrikel 32.

Ved udparcelleringen i 1767 ser vi at Hans Albertsen køber naboejendommen matr. 4. Det ser ud til at det er hans bror Laurits Albertsen, som har denne ejendom.

Senere har ejendommen fælles ejerskab med matr. 34, hvorfra den igen adskilles.

Jørgen Clausen, som var en plejesøn fra matr. 34, fik halvdelen af jorden og lovede at nedbryde og bortflytte 4 fag hus af matr. 34, som han nyopførte sammen med beboelseshuset i Rogelsmarken. Ifølge brandcatasten for 1827 bestod huset af 5 fag stuehus og 4 fag stald.

Det oprindelige hus brændte i 1872, og er siden nyopført.

 

I. Laurits Albertsen (Lars Albretsen) døbt 13.05.1740, søn af kådbo Albert Rasmussen og hustru Maren Rasmusdatter fra Vindeballe (57). Han blev gift i 1770 med Bodil Jensdatter f. 1752, datter af kådbo Jens Rasmussen og hustru Johanne Johanne Nielsdatter fra Tranderup (107). Jens Rasmussen flyttede til Gudsgave, Knasterbjerg.

Børn født mens de boede i Voderup:

1. Albert Lauritsen f. 1775.

2. Jens Lauritsen f. 3. søndag efter Påske 1778.

Laurits og Bodil flyttede til Ommel i 1780. Bodil har en bror Peder Jensen på Toftegård i Vindeballe (47).

Om det er Christen Nielsen der køber jorden efter Laurits Albertsen, eller om en anden har haft den i mellemtiden tør jeg ikke sige, men fra 1782 finder vi Christen Nielsen i Voderup.

 

II. Christen Nielsen f. 18.10.1739 d. 26.02.1804, søn af gårdmand Niels Christensen og hustru Kirsten Lauritsdatter fra Tranderup (91).

Christen blev gift den 12.03.1770 med Kirsten Jensdatter f. 1732 d. 4.09.1820, datter af gårdmand Jens Hansen og hustru Bodil Nielsdatter fra Vindeballe (42), enke efter Jørgen Clausen (Danielsen).

Chisten Nielsen har også matr. 34 i Voderup, hvortil der henvises.

 

III. Jørgen Clausen f. 22.02.1795 d. 9.10.1858, søn af gårdmand Claus Pedersen og hustru Bodil Jørgensdatter fra Tranderup (100). Jørgen Clausens mor døde kort efter hans fødsel.

Jørgen Clausen arvede matr. 32 efter sin mors søster og dennes mand.

Jørgen blev gift den 26.07.1822 med Anne Cathrine Clausdatter født 1786 død 21.07.1823, datter af Kådbo Claus Jørgensen fra Dunkær. Efter Annes død blev Jørgen gift Sidsel Marie Clausdatter født 1793 død 10.07.1865. Hun var en søster til hans første kone Anne Cathrine Clausdatter.

Børn i andet ægteskab:

1. Anne Cathrine Clausen født 1824 død 25.08.1891. Hun og hendes mand overtog ejendommen.

2. Bodil Marie Clausen født 1827 død 1903. Hun blev gift den 6.05.1853 med Claus Rasmussen Clausen født 3.09.1825. Han var en søn af Gårdmand Hans Lauritsen Clausen fra St. Rise (175).

3. Karen Clausen født 1833 død 1914. Hun forblev ugift.

Ejendommen blev overtaget af en svigersøn den 3.04.1854. Der var da 4½ tønde land jord til ejendommen.

 

IV. Peder Rasmussen f. 17.11.1820 d. 26.05.1854, søn af parcellist og hestehandler Peder Rasmussen og hustru Kirsten Christensdatter fra Voderup (Matr. 24 og 15).

Han blev gift den 6.04.1850 med Anne Cathrine Clausen f. 1824 d. 25.08.1891 datter af Jørgen Clausen.

Børn:

1. Kirstine Rasmussen født 9.05.1851 død 3.12.1917.

Peder var skrædder, og ernærede sig som sådan, vel også efter at han overtog sin svigerfars ejendom. Peder havde ejendommen i mindre end 2 måneder før han døde, hvorefter enken fortsatte driften indtil hun overdrog den til svigersønnen den 8.12.1879.

 

V. Christen Mathiesen Madsen f. 5.5.1843 d. 17.05.1907, søn af kådbo Peder Mathiesen Madsen og hustru Maria Cathrine Hansen fra Kettingskov på Als. Han blev gift den 29.07.1870 med Kirstine Rasmussen f. 9.05.1851 d. 3.12.1917, datter af Peder Rasmussen.

Børn:

1. Peder Rasmussen Madsen født 14.03.1871. Han boede på Vodroffsplads nr. 6 i København i 1920, og han var bygningskonstruktør.

2. Christian Pedersen Madsen født 8.10.1873. Han blev gift i 1900 med Karen Christensen. Christen var Parcellist og murer. Han købte Matr. 38 b, hvortil der henvises.

3. Anne Cathrine Madsen født 1876 død 25.07.1928. Hun blev gift med Malermester Peder Mathiesen fra Vindeballe.

4. Marie Cathrine Madsen født 14.01.1878 død 18.02.1972.

5. Josine Kirstine Madsen født 19.02.1880. Hun rejste til U.S.A.

6. Sidsel Marie Madsen født 24.08.1882. Hun blev gift den 12.07.1919 med Ernst August Pedersen født 5.08.1897. Han var fisker på Fyn og søn af H. Pedersen.

7. Jørgen Clausen Madsen født 27.07.1884 død 1926. Han blev gift i 1908 med Ida Møller fra Dunkær født 1886. Jørgen var maler i St. Rise.

8. Martine Jacobine Madsen født 7.08.1886.

9. Kirstine Marie Madsen født 8.06.1888.

10. Mads Christensen Madsen født 4.01.1890. Han rejste til U.S.A.

11. Carl Marius Madsen født 29.11.1891. Han blev gift den 9.05.1920 med Sidsel Margrethe Hansen født 13.11.1895. Hun var en datter af Kådbo Peder Jensen Hansen og hustru Maren Clausen fra Tranderup (111). De boede i Aabyskov på Fyn. Ved deres ægteskab var broderen Peder R. Madsen forlover, og boede da på Vodroffs Plads 6 i København.

Straks efter mandens død solgte enken ejendommen og gav skøde til efterfølgeren den 17.08.1907. Derefter flyttede hun til Ornum hvor hun boede til sin død.

 

VI. Peder Lauritsen Andersen f. 23.08.1865 d. 17.09.1937, søn af snedker Andreas Andersen og hustru Sidsel Marie fra Vindeballe.

Han blev gift den 19.03.1905 med Johanne Hansen f. 16.02.1870, datter af husmand Erik Christensen Hansen og hustru Bothilde Magdalene Clausen fra Dunkær.

Børn:

1. Sidsel Marie Andersen f. 15.08.1905. Hun blev gift den 2.02.1928 med Mourits P. Mouritsen f. 20.01.1892, søn af Philip H. Mouritsen og hustru Kirsten Albertsen fra Nevre. Philip er en søn fra Stokkeby (267).

2. Mathilde Andersen. Hun forblev ugift.

Ejendommen blev solgt og delt den 17.04.1941. Hans Henrik Pedersen fra Matr. 4 køber jorden, matr. 32 b. Eller rettere bytter, idet Hestehandler Jørgen H. Christensen, Vesterløkke, får et andet stykke jord i Bregninge sogn, som grænser op til Hestehandlerens jord. (matr. 8b Bregninge).

Matr. 3a og 3d sælges til svigersønnen Mourits Peder Mouritsen, som også må have overtaget huset fra sin svigermor, da han sælger dette den 15.10.1943 til Edvard M. Rasmussen fra Marstal.

Huset er herefter matr. 32 a. Matr. 3 d er formodentlig tilkøbt efter at vejen til Vesteraas blev rettet ud. Tidligere gik vejen til Vesteraas norden om husstedet til matr. 3, mellem husstederne til matr. 3 og matr. 4.

Fra 1941 til 1943 udlejes huset til:

Gunnar Jensen Nøttrup f. 06.10.1903, søn af førstelærer Niels Jensen Nøttrup og hustru Martine Kirstine Sørensen af Søby. Gunnar var født i Boeslum, Dråby sogn, Århus Amt. Han blev gift den 07.08.1932 med Anne Sofie Marie Jørgensen f. 02.06.1907, datter af snedker Jørgen Hansen Jørgensen og hustru Anne Margrethe Andersen fra Vindeballe.

Børn:

1. Gudrun Jørgensen f. 16.10.1930. Navnet ændret til Gudrun Nøttrup den 24.04.1934. Noteret i kirkebogen at moderen på 10 måneders dagen før barnets fødsel, opholdt sig på Krogkildegård, hvorimod faderen var mejerist på Krogkilde mejeri.

2. Niels Rønning Nøttrup f. 14.06.1932. Da han blev født boede familien i Vindeballe.

3. Nis Nøttrup f. 04.02.1938.

4. Poul Nøttrup f. 27.09.1939.

5. Jens Peder Nøttrup f. 28.02.1942. Da han blev født boede de i Voderup.

6. Unavngivet datter f. 23.11.1944 d. 23.11.1944. Da boede familien i Tranderup.

7. Annelise Nøttrup f. 29.11.1945.

I 1943 flyttede familien til Tranderup. Den 24.6.1948 køber han en ejendom I Tranderup matr. 38a, syd for gaden I den østlige ende af byen.

 

VII. Edward Marius Rasmussen f. 06.09.1911 d. 1976, søn af fisker Erik Kristian Rasmussen og hustru Ellen Marie Goldmann fra Marstal. Han blev gift den 19.06.1938 med Maren Kirstine Thomsen f. 07.06.1919, datter af parcellist Kristian Thomsen og hustru Kirstine Groth fra Voderup (6).

I 1945 købte Edward Rasmussen en ejendom i Voderup, matr. 12 d. og dette hus blev atter ledigt. Herefter solgt den 14.03.1945 til Adolf Bernhard Jørgensen fra Voderup, matr. 31, hvortil der henvises.

Huset til matr. 32 anvendes herefter som redskabshus for matr. 31, hvortil der henvises.

 

Retur til Voderup.