Huset eksisterer ikke længere.

Voderup, matrikel 33.

Retur


Voderup, Matrikel 33.

Denne ejendom lå oprindeligt cirka hvor nu Grethe Clausens maskinhus ligger. Fra brandforsikringen i 1852 ved vi at ejendommen lå vest for matr. 4. Oprindeligt lå matr. 4 nordligere end det gør i dag, hvor huset omtrent står på skellet mellem matr. 3 og 4.

Det ser ud til, at der bygges hus på grunden ca. 1770 og bygningen er på 7 fag.

Hans Pedersen var en af interessenterne der købte koblet Røglsmarken ved auktionen i 1767, og ifølge overlevering i familien skal det være denne parcel. Jeg er af den opfattelse, at han ikke bor på parcellen. En anden af medinteressenterne der købte jord i Røglsmarken var Peder Knudsen. Muligvis har de drevet jorden i fællesskab, eller Hans Pedersen har solgt sin andel videre til Peder Knudsen eller måske til sin svoger Jens Jensen på Vesteraas.

Hans Pedersen var skoleholder i Tranderup fra 1761 til 1782. For mere om hans familie se Vindeballe matr. 40c.

 

I. Peder Knudsen. Han er søn af boelsmand Knud Pedersen og hustru Sidsel Mikkelsdatter fra Olde (137).

I 1770 har han bygget sig et hus på 7 fag. Fra et skifte dateret den 13.02.1778 efter Peders bror, får vi at vide at Peders ejendom ligger i Røglsmarken.

Fra Voderup flytter han til Ærøskøbing, og derfra til Ommel hvor han købte en ejendom.

Børn:

1. Knud Pedersen f. 1771.

2. En datter døbt i 1776.

Da han den 14.09.1787 sælger ejendommen til Hans Hansen (Luudsmand) fra Gråhøje (Matr. 41), bor han selv i Ærøskøbing.

 

II. Hans Hansen (Luudsmand) f. 1726 d. 26.07.1811, søn af boelsmand Hans Christensen og hustru Bodil Christensdatter fra Vindeballe (54). Han blev gift den 27.01.1758 med Anne Margrethe Lauritsdatter f. 1729 d. 01.04.1810, datter af boelsmand Laurits Jeppesen og hustru Maren Hansdatter fra Vindeballe (55).

Hans havde i forvejen en anden ejendom i Gråhøje, se Voderup matr. 41.

Hans Hansen sælger igen denne ejendom den 22.03.1800 til Laurits Pedersen fra Voderup. Ejendommen bestod da af 9½ tønde land jord i Røglsmarken. Prisen var 870 Rigsdaler.

 

III. Laurits Pedersen f. ca. 1773 d. 08.11.1826. Han blev gift med Maren Andersdatter f. 1775, datter af Anders Hansen og Anne Kirstine Madsdatter. Ved folketællingen i 1803 bebor de Matr. 3, hvortil der henvises.

Laurits beholder kun Matr. 33 i 2 dage, før han sælger den til sin nabo Jens Jensen fra Vesteraas (Matr. 1).

 

IV. Jens Jensen født 1763 i Bregninge og død d. 1.11.1835. Jens blev gift den 3.07.1796 med Ellen Hansdatter døbt den 20.10.1776 d. 11.05.1823, datter af gårdmand Hans Christensen fra Østergård i Tranderup (87). Jens var en nevø af Gie Jensdatter gift med skoleholder Hans Pedersen, se ovenfor.

Jens sælger dog en del af ejendommen den 11.04.1804 til sin svoger Christen Hansen.

 

V. Christen Hansen f. 1744 d. 04.02.1821. Han blev gift i 1770 med Kirsten Rasmusdatter f. 1716 d. 20.02.1796. Efter Kirstens død blev han gift den 28.03.1796 med Ingeborg Jensdatter født 30.12.1770 død 24.06.1820, datter af parcellist Jens Jensen og hustru Karen Albertsdatter fra Vesteraas, Voderup matr. 1.

Før han købte denne ejendom, havde han en Kådboejendom i Vindeballe (62).

Der var ingen børn i første ægteskab, men en datter i andet ægteskab:

1. Anne Kirstine Christensdatter f. 26.09.1799 d. før konfirmationsalderen.

Ifølge slægtens overlevering skal Ingeborg have været meget overtroisk (flere grene af slægten har samstemmende beretninger). Der var engang hun fik et sort lam, og overtroisk som hun var, kunne den sorte farve ikke være god. Hun byttede derfor lammet med et hvidt hos broderen på Vesterås. Den handel lo broderen ad. En Sct. Hans aften sprang Ingeborg i brønden og omkom. Kirkebogen kan berette derom. Brønden eksisterer stadig.

Ejendommen er formodentlig solgt i tiden omkring 1820.

 

VI. Peder Hansen Rasmussen f. 01.06.1789, søn af boelsmand Rasmus Lauritsen og hustru Karen Pedersdatter fra Damgården i Borgnæs (92). Peder blev gift den 08.04.1822 med Maren Jacobsdatter f. 18.08.1794, datter af husmand Jacob Rasmussen fra Vindeballe. Hendes stedfar var Rokkedrejer Thyge Madsen.

Børn:

1. Rasmus Lauritsen Rasmussen f. 09.12.1823.

Den 20.10.1831 sælger Peder ejendommen til Laurits Pedersen, 1/4 boelsmand i Vaarbjerg ved Lebymark. Han beholder dog kun ejendommen i kort tid før han sælger.

 

VII. Jens Jørgensen f. ca. 1779 d. 02.05.1838. Han blev gift med Ellen Marie Pedersdatter f. ca. 1793 d. 23.03.1832, datter af Peder Hansen Holgersen og Bodil.

Børn:

1. Egidia Jensdatter f. 1817. Se nedenfor.

2. Bodil Jensdatter f. 1829.

3. Johanne Jensdatter f. 1822.

4. Jørgen Jensen født 1826 død 23.05.1832. Se Voderup matr. 29.

Ved skiftet den 09.05.1838 forlyder det at den ældste datter og hendes mand skal overtage ejendommen.

 

VIII. Hans Pedersen Madsen f. 03.06.1811 d. 22.11.1881, søn af gårdmand Peder Madsen og hustru Johanne Hansdatter fra Vindeballe (50). Han blev gift den 14.09.1838 med Egidia Jensen f. 1817, datter af Jens Jørgensen.

Børn:

1. Peder Madsen Hansen f. 1839. Han rejste til USA.

2. Ellen Marie Hansen. Hun blev gift i Rise den 8.12.1871 med skrædder Peder Albertsen Pedersen født 1838, søn af Kådbo Rasmus Pedersen og hustru Ellen Pedersdatter fra Vindeballe (61) matr. 23.

Efter Egidias død blev Hans gift den 04.08.1843 med Karen Knudsen f. 29.12.1822 d. 1858. Hun var en datter af Parcellist og Kromand Hans Peder Knudsen og hustru Anne Marie Pedersdatter fra Vindeballe (72).

Børn i andet ægteskab:

3. Hans Knudsen Hansen født 1845. Han rejste til U.S.A.

4. Jens Pedersen Hansen født 27.04.1847. Han blev gift den 20.03.1876 med Sidsel Marie Knudsen f. 30.12.1847, datter af Gårdmand Albert Christensen Knudsen og hustru Ellen Marie Jensen (53). Han var parcellist i Olde og senere i Tranderup.

5. Egidia Hansen født 1848. Hun blev gift med Jens P. Nissen. De rejste til U.S.A.

6. Peder Eriksen Hansen født 24.05.1851. Han rejste til U.S.A.

7. Johanne Marie Hansen f. 1853 d. 1853.

8. Mads Pedersen Hansen født 2.09.1855. Han rejste til U.S.A.

9. Knud Hansen født 26.12.1857.

Efter Karens død blev han gift med Birthe Cathrine Rasmussen født 17.10.1838 død 12.09.1902, datter af Gårdmand Thomas Hansen Rasmussen og hustru Johanne Thomasdatter fra Stokkeby (218).

Børn i tredje ægteskab:

9. Karen Kirstine Hansen født 1862. Hun blev gift den 21.03.1884 med Hans Jensen Hansen fra Gråstensmark (52). Han var en søn af Parcelist Rasmus Hansen og hustru Johanne Hansen fra Gråstensmark (52).

10. Johan Pedersen Hansen født 1864. Han var vognmand i Ærøskøbing. Han blev gift den 19.11.1891 med Anne Marie Hansen født 1871 i Stokkeby.

11. Thomas Knudsen Hansen født 10.12.1866. Han var købmand i Ærøskøbing. Han var gift 2 gange.

12. Hans Peder Madsen Hansen født 1868.

13. Eli Bernhard Hansen født 1875 død 1878.

Hans Pedersen Madsen var også hestehandler. Den 10.11.1845 købte han et lille moseareal af Hans Hansen Pallesen (21).

Den 23.01.1847 købte Hans Pedersen Madsen en gård i Oldemark (147), hvortil han flyttede i 1849. Ejendommen i Voderup solgte han den 27.04.1849 til Christen Hansen Pedersen.

 

IX. Christen Hansen Pedersen f. 30.10.1815 d. 09.01.1897, søn af gårdmand Christen Pedersen og hustru Sidsel Pedersdatter fra Tranderup (93).

Han blev gift den 02.08.1844 med Ane Margrethe Jensen f. 07.01.1823 d. 05.04.1874, datter af smed Albert Jensen og hustru Sidsel Christensdatter fra Vindeballe (45).

Børn:

1. Christen Pedersen f. 18.12.1844 d. 1919. Han blev gift med en pige fra Langeland som hed Hanne d. 1935. De boede i USA i 40 år, men vendte hjem til Danmark, hvor de bosatte sig hos Christens bror Albert i Ringsted.

2. Albert Jensen Pedersen f. 07.01.1847. Han overtog ejendommen efter faderen.

3. Jens Albertsen Pedersen f. 12.01.1854. Han boede vist i Bregninge og blev kaldt Grethes Jens. Han var involveret i Frelsens hær. Der skulle være en søn.

4. Karen Kirstine Pedersen f. 23.11.1858. Hun blev gift med Erik Hansen f. 02.05.1859 d. 1938, søn af husmand Hans Eriksen og hustru Maren Rasmussen fra Ø. Bregninge. De boede i Bisholdt ved Horsens. De havde 2 sønner, hvoraf den ene overtog sit barndomshjem og den anden drev en vognmandsforretning i Juelsminde.

5. Sidsel Marie Pedersen f. 02.10.1850 d. 01.06.1936. Hun blev gift den 04.04.1878 med Hans Jepsen f. 12.10.1844, søn af parcellist Jeppe Lauritsen Jepsen og hustru Anne Marie Olsen fra Voderup (Matr. 7).

Christen Hansen Pedersen afstår ejendommen til sin næstældste søn den 03.01.1875.

 

X. Albert Jensen Pedersen f. 07.01.1847 d. 01.08.1940. Han blev gift med Bodil Kirstine Pedersen fra Olstrup.

Børn:

1. Anne Cathrine Pedersen født 3.07.1881 d. som lille.

Der var flere børn, men de døde alle som små.

Efter Bodils død blev han gift med Marie d. 1949 fra Bingstrup.

Albert Jensen Pedersen arbejdede på teglværker, bl.a. i Sverige, og senere er han Driftsbestyrer (Forpagter) af Holme Olstrup teglværk ved Næstved, og der skal han stille garanti. Han stiller sin nyerhvervede ejendom som pant den 21.04.1876. Den 12.03.1882 forpagter han Benløse teglværk, og samtidig lejer han sin ejendom ud til husejer Laurits Pedersen Andersen fra Tranderup, for 6 år. Da denne forpagtningstid er udløbet, sælger han ejendommen den 8.04.1888 til Albert Jørgensen fra Voderup (Matr. 35), som skulle svare aftægt til faderen.

Albert Jørgensen overlader matrikel 33, til sin søn Adolf Bernhard Jørgensen, som også fik matrikel 31. Herefter hører matrikel 33 under Matrikel 31, hvortil der henvises. Huset til matr. 33 må være nedbrudt omkring århundredskiftet.

Albert havde igennem årene erhvervet sig et par teglværker, heriblandt Sigerstedt teglværk, som han sælger ca. 1920. Formuen på Kr. 190.000,- bruger han til at bygge en villa i Ringsted, som han kaldte for Villa Ærø. Mange ærboer skal have lagt vejen forbi denne villa, for at hilse på.

 

Retur til Voderup.