Voderup, matrikel 35 b.

Retur


Voderup, Matrikel 35 b.

 

Den 20.03.1882 sælger Christen Hansen fra matr. 35 en parcel på ca. 3 tønder land til sin svoger Christen Nielsen Madsen. Det var ca. halvdelen af den parcel hans fader havde købt af parcellist Rasmus Hansen, "Lille Rasmus Haan" på Matr. 10 sidst i 1840 erne. Herved opstod der en ny ejendom i Voderup. Huset er bygget ca. 1882.

 

I. Christen Nielsen Madsen f. 01.09.1855 d. 28.08.1928, søn af gårdmand Hans Christensen Madsen og hustru Anne Marie Hansen fra Vindeballe (54). Han blev gift den 21.07.1881 med Karen Hansen født 15.01.1855 død 27.05.1923, datter af parcellist Hans Christensen Hansen og hustru Bodil Nielsen fra Mosegården i Voderup, matr. 35.

Christen Nielsen Madsen købte den 20.03.1882 matr. 35 b af sin svoger Christen Hansen, hvorpå han opførte en ny ejendom.

Børn:

1. Bodil Marie Madsen f. 25.09.1884 d. 04.02.1891.

2. Bodil Marie Madsen f. 26.05.1892 d. 22.12.1933. Hun blev gift den 23.04.1927 med Jørgen Skov Madsen f. 27.12.1900 d. 21.02.1965, søn af husmand Niels Peder Madsen og hustru Karen Christensen fra Ø. Bregningemark. De boede i Vesterløkke.

3. Hans Christensen Madsen f. 20.03.1894.

Ejendommen solgte han den 2.04.1890 idet han året forinden havde overtaget halvdelen af sin fars gård i Vindeballe.

 

II. Anders Christensen Hansen f. 12.08.1860, søn af husmand Niels Hansen og hustru Sofie Margrethe Andersen fra Tranderup. Sofie Andersen var en datter af Christen Andersen f. fra matr. 17. Anders blev gift i 1889 med Anne Marie Christensen f. 1854 d. 05.04.1913, datter af gårdmand Christen Jensen Christensen og hustru Sidsel Marie Madsen fra St. Rise (184).

Børn:

1. Christine Laurine Hansen f. 07.02.1891.

Efter Anne Maries død blev Anders gift med Mine Clausen fra Dunkær.

Ejendommen blev solgt den 11.06.1929.

 

III. Lars Thomsen Larsen f. 25.10.1903, søn af Lars Thomsen Larsen og hustru Hansine Groth fra Olde (146). Han blev gift den 05.05.1929 med Johanne Kristine Adamsen f. 07.04.1908, datter af smed Laurits Christensen Adamsen og hustru Hansine Albertsen fra St. Rise.

Børn:

1. Hans Simon Larsen 26.11.1934. Han er revisor og bosat i Nr. Broby på Fyn. Navneforandring d. 22.05.1997 til Simon Larsen.

Udover at dyrke sit lille landbrug, var Lars også Toldopsynsmand, og i mange år drev han og Johanne købmandsbutik fra ejendommen. Efter Johannes død blev ejendommen i december 1988 solgt af sønnen Simon Larsen til Marijke Zwaan og Jens Frøslev Christensen fra København. Herefter anvendes ejendommen som feriebolig.

 

 

Retur til Voderup.