Huset eksisterer ikke længere.

Voderup, matrikel 37.

Retur


Voderup, Matrikel 37.

Denne ejendom er skilt fra matr. 38.

Den 26.02.1819 sælger Hans Nielsen fra matr. 38, 4 fag hus og den halve gård nord for huset til parcellist Peder Olsen, hvorved matr. 37 opstår som en ny ejendom. Det er de 4 vestlige fag af huset der sælges. Naboerne får ret til fri kørsel gennnem den nordre gård, vel sagtens for at kunne komme til deres marker længere nede i Gråhøje. Gråhøjevejen er først opstået senere i tiden før 1847.

 

I. Peder Olsen døbt 27.10.1776 d. 04.10.1863, søn af parcellist Ole Hansen og hustru Maren Pedersdatter fra Voderup matr. 26. Peder blev gift den 03.07.1818 med Gide Mikkelsdatter f. 19.12.1790 d. 06.05.1861, datter af husmand Mikkel Thomsen og hustru Ingeborg Hansdatter fra Vindeballe. Ingeborg Hansdatter var en datter fra Voderup matr. 33.

Børn:

1. Niels Hansen Olsen f. 12.09.1819 d. 04.05.1883. Han overtog ejendommen efter faderen.

2. Anne Marie Olsen f. 13.11.1821 d. 22.10.1875. Hun blev gift den 08.12.1843 med parcellist Jeppe Lauritsen Jepsen f. 20.03.1819 d. 28.09.1871 fra Voderup, matr. 7.

Peder Olsen afstår ejendommen til sønnen den 15.12.1852 på grund af alder.

 

II. Niels Hansen Olsen f. 12.09.1819 d. 04.05.1883. Han blev gift i 1845 i Rise med Sidsel Lauritsen f. 1813 d. 04.05.1883. Hun var vist en datter af 1/4 boelsmand Jens Pedersen Lauritsen og hustru Ingeborg Jensdatter fra Olde (155)?

Børn:

1. Inger Kirstine Olsen f. 07.01.1846 d. 1916. Hun forblev ugift og var strygepige.

2. Egidie Olsen f. 24.08.1849 d. 03.02.1932. Hun forblev ugift. Hun boede en del år i Vindeballe hvor hun ernærede sig som væverske, men hun døde hos gårdejer Hans Pedersen Hansen i Ulbølle på Fyn, som var gift med hendes broder Peder Olsens datter.

3. Peder Olsen f. 20.07.1852. Han overtog ejendommen efter faderen.

Efter Niels H. Olsens død overdrages ejendommen til sønnen den 13.11.1883.

 

III. Peder Olsen f. 20.07.1852. Han blev gift med Birthe Cathrine Nielsen. Hun var vist fra Bregninge.

Peder var også snedker.

Børn:

1. Sidsel Olsen f. 26.11.1880. Hun blev gift den 13.03.1903 med Hans Pedersen Hansen f. 1875, søn af gårdmand Hans Pedersen Hansen og hustru Ane Cathrine Mikkelsen fra Stokkeby (281). Hans Pedersen Hansen var gårdmand i Ulbølle på Fyn.

Peder Olsen solgte ejendommen til Erik H. Christensen den 03.03.1904.

 

IV. Erik Hansen Christensen f. 16.04.1879 d. 1964, søn af parcellist Peder Christensen og hustru Karen Lauritsen fra Voderup, matr. 40. Erik blev gift den 23.05.1904 med Ane Marie Madsen f. 08.01.1884, datter af gårdmand Hans Madsen og hustru Ellen Katrine Madsen fra Vindeballe (54 b).

Børn:

1. Hans Peder Christensen f. 01.11.1907.

2. Karen Christensen f. 08.12.1910 d. 04.11.1944. Husassistent i Vesterløkke, ugift.

Godt 5 måneder efter at Erik Hansen Christensen overtog denne ejendom, overtog han også faderens ejendom matr. 40, hvortil der henvises.

De 4 fag hus på matr. 37 nedbrydes og jorden lægges sammen med matr. 40, hvorefter matr. 37 ophører med at eksistere som en selvstændig ejendom.

Retur til Voderup.