Voderup, matrikel 38.

Retur


Voderup, Matrikel 38.

(Efter 11.04.1900 kun matr. 38 b)

Det er det hus som i år 2002 ejes af Frede Groth Hansen, og som ligger hvor Gråhøjevejen starter fra vejen mod Voderup. Byggestedet, matr. 38 b, ligger egentlig på et hjørne af det der i dag er matr. 37, men dette skyldes som vi skal se, at matr. 37 er skilt fra matr. 38 b, og ikke omvendt.

Jorden som oprindeligt hørte til ejendommen, udover matr. 37, er matr. 38 a som ligger længere nede i Gråhøje, og som nu udgør en selvstændig ejendom (Gråhøje nr. 5).

Ved udparcelleringen ser det ud til at jorden bliver købt af:

 

I. Niels Hansen f. 7.11.1734 d. 11.02.1802, søn af gårdmand Hans Andersen og hustru Johanne Madsdatter fra Olde. Niels er en broder til Mosemanden Hans Hansen, matr. 35. Han blev gift i Tranderup den 6.05.1764 med Ane Cathrine Christensdatter døbt den 3.06.1739. Hun var vist en datter af Christen Hansen (Rising) fra Vindeballe (43).

Børn:

1. Marie Nielsdatter f. 1766 d. 11.05.1830. Hun blev gift den 1.01.1793 med parcellist Terkel Hansen fra Voderup, matr. 25.

2. Birthe Marie Nielsdatter f. 1769 d. 1774.

3. Hans Nielsen f. 27.02.1771 d. 29.11.1855. Han overtog 	ejendommen efter faderen.

4. Sidsel Nielsdatter døbt 31.01.1773 d. 1847. Hun blev gift den 29.05.1796 med parcellist Ole Lauritsen Hansen fra Voderup, matr. 12.

5. Birthe Marie Nielsdatter f. 02.04.1774 d. 26.10.1859. Hun blev gift den 10.03.1809 i hjemmet efter at der var opnået Kongebrev den 7.03.1809. Hun var højgravid. Brudgommen var enkemand og gårdmand Peder Christensen (Møller) f. 22.02.1759 fra Stenbjergløkke (Vindeballe 51). Birthe havde tjent på gården siden før Peders første kone døde, hvilket ses ved at hun ved folketællingen i 1803 tjente der. Peder havde svært ved at klare økonomien i den svære tid efter statsbankarotten i 1813, og måtte sælge noget af jorden fra. Alligevel endte han som så mange andre med at sælge gården hvilket skete den 6.06.1822. Siden boede Peder som indsidder i Tranderup, sammen med sin hustru og en datter.

6. Christen Nielsen f. 1777.

7. Maren Nielsdatter f. 1781.

Den ældste søn overtog ejendommen.

 

II. Hans Nielsen f. 27.02.1771 d. 10.05.1847. Han blev gift den 06.10.1793 med Johanne Jensdatter f. 05.01.1766 d. 29.12.1793, datter af gårdmand Jens Lauritsen og hustru Marie Hansdatter fra Ornum (Tranderup 83).

Børn:

1. Jens Lauritsen Hansen f. 1793 d. 1831. Jens blev gift i Rise den 16.06.1826 med Sofie Cathrine Clausdatter f. 1801 fra Gråstensmark. De boede i Tandslet på Als hvor Jens dør. Efter Jens's død blev Sofie gift med Albert Christensen fra Stærmose. Albert og Sofie overtog 2 fag af Hans Nielsens hus som Jens L. Hansen havde købt af faderen den 16.10.1829. I disse 2 fag boede Albert og Sofie i tiden indtil efter 1846 - 1852 med børnene i begge hendes ægteskaber:

  a. Hans Nielsen Hansen f. 04.04.1826.

  b. Ane Marie Kirstine Christensen f. 15.10.1832.

  c. Jens Lauritsen Christensen f. 30.06.1842.

Ifølge kontraktprotokollen den 28.05.1852 ses det at boelsmand Jørgen Eriksen fra Skovby, på Bregninge fattigcommissions vegne, overdrager det jordløse hus som har tilhørt afdøde Albert Christensen i Gråhøje til Jørgen Pedersen Beck, mod at han forsørger den i Skovby hjemstedsberettigede Jens Lauritsen Christensen en søn af Albert Christensen, indtil han er 18 år. Albert er formodentlig flyttet til Skovby i tiden efter datterens konfirmation i 1846. Jens L. Christensen boede da også i Gråhøje indtil efter sin konfirmation, da han er konfirmeret i Tranderup kirke.

Efter Johannes død i 1793 blev Hans gift den 11.05.1800 med Anne Margrethe Jensdatter f. 1781 d. 23.04.1842, datter af smeden i Vindeballe, Jens Albertsen og hustru Agnete Pedersdatter.

Børn:

2. Niels Hansen f. 1800 d. 1832, ugift. Han rejste i 1816 til Sundeved, velsagtens for at arbejde på et teglværk.

3. Johanne Hansdatter f. 17.10.1801 d. 26.01.1875. Hun og hendes mand overtog ejendommen efter hendes fader.

4. Jens Hansen f. 1804. Han var daglejer i København.

5. Christen Hansen f. 1805.

6. Christen Hansen f. 1808.

7. Agnete Hansdatter f. 1809. Hun blev gift i 1847 med H. Jørgen Clausen, skomager i Ærøskøbing.

8. Hans Jepsen Nielsen f. 24.10.1814. Han blev gift den 02.10.1836 med Maren Christensen Nielsen f. 1806, datter af gårdmand Niels Christensen og hustru Anne Hansdatter fra Tranderup (94). Hans købte en ejendom i Gråhøje, Voderup matr. 40, hvortil der henvises.

9. Jens Albertsen Nielsen f. 1817.

10. Ane Cathrine Nielsen f. 1819.

11. Jørgen Nielsen f. 1822 d. 1894. Han blev gift den 23.01.1852 med Ane Marie Hansen f. 1823, datter af kådbo Niels Hansen fra Tranderup.

Hans Nielsen var både parcellist og snedker.

Den 26.02.1819 sælger Hans Nielsen 4 fag hus og den halve gård nord for huset til parcellist Peder Olsen, hvorved matr. 37 opstår som en ny ejendom. Ejendommen blev egentlig først overdraget til den ældste søn, men han døde før faderen, hvorefter ejendommen blev overdraget til en svigersøn den 02.11.1836.

 

III. Jørgen Pedersen Beck f. 1804 d. 01.04.1870, fra Graasten i Sønderjylland. Han blev gift med Johanne Hansdatter f. 17.10.1801 d. 26.01.1875. Jørgen Beck var også væver.

Der var ingen børn i ægteskabet, men en plejedatter født på Als skulle overtage ejendommen, som bestemt i et testamente dateret den 13.01.1856 oprettet af Jørgen Beck og Johanne. Hun var indsat som enearving. Hun og hendes mand fik skøde på ejendommen den 26.04.1870.

 

IV. Johan Frederik Hansen f. 13.01.1825 d. 12.01.1896, søn af husmand Niels Hansen og Kirsten Knudsdatter fra Tranderup. Han blev gift med Cathrine Marie Nielsen f. 1836 i Asserballe på Als d. 05.03.1904, datter af smed Peder Hansen Nielsen.

Børn:

1. Johanne Hansen f. 16.11.1856. Hun blev gift med glarmester Schultz i Ærøskøbing.

2. Kirstine Hansen f. 19.09.1858. Hun og hendes mand overtog ejendommen.

3. Jørgen Peder Hansen f. 04.11.1861. Han rejste til U.S.A.

4. Anne Marie Margrethe Hansen f. 22.10.1864. Hun blev gift med Hans Henriksen fra Bregninge.

5. Niels Peder Hansen f. 23.06.1869. Han rejste til U.S.A.

6. Petrine Hansen f. 10.02.1873. Hun blev gift med Thomas Christensen f. 15.04.1874 fra Gråhøje (40). De rejste begge til USA.

En svigersøn overtager ejendommen den 06.03.1887.

 

V. Rasmus Jensen f. 1847 i Sørup ved Svendborg. Han blev gift den 01.10.1880 med Kirstine Hansen f. 19.09.1858.

Børn:

1. Jens Christensen Jensen f. 31.12.1880.

2. Johan Frederik Jensen f. 1885.

3. Jørgen Pedersen Jensen f. 19.10.1887.

4. Rasmus Jensen f. 07.01.1890.

5. Anders Jensen f. 18.05.1893.

5. Gertrud Kirstine Jensen f. 06.06.1895.

6. Anna Hansine Jensen f. 19.07.1898.

Rasmus Jensen var også skibstømrer. Den 15.12.1891 købte han matr. 39 b af sin nabo Karen Rasmussen.

Da han sælger sin ejendom den 11.04.1900 bliver den delt, idet matr. 38 a som er jorden i Gråhøje sælges til Jens Thomsen, som bygger nyt hus på jorden, hvorpå der opstår en ny ejendom, matr. 38 a, hvortil der henvises.

Huset som er matr. 38 b sælges til Christian Pedersen Madsen, som skal svare aftægt til den forrige ejers enke Cathrine Marie Nielsen, som også bebor de 2 østre fag i huset. Rasmus Jensen og familie forlader vist Ærø.

 

VI. Christian Pedersen Madsen født 8.10.1873. Han blev gift den 18.03.1900 med Karen Christensen f. 08.01.1876, datter af husmand Christen Eriksen Christensen og hustru Anne Marie Hansen fra Bregninge. Anne Marie Hansen er en datter af Karen Andersen født på matr. 17 i 1825.

Christian var Parcellist og murer.

Børn:

1. Christen Mathiesen Madsen f. 06.03.1903. Han immigrerede til U.S.A., hvor han forblev ugift.

2. Kristen Erik Madsen f. 16.01.1905. Han købte matr. 7 i Voderup, og overtog også matr. 20 efter faderen.

3. Peder Rasmussen Madsen f. 07.01.1907.

4. Martin Christensen Madsen f. 21.11.1910. Han blev gift den 15.05.1932 med Ingeborg Louise Karoline Karlsen f. 20.12.1912 fra Marstal. Martin var murersvend.

C.P. Madsen må have købt matr. 22c, (det må være en moseparcel i søndre mose) idet han sælger denne den 24.07.1945 til Hans Henrik Pedersen, se matr. 4.

I 1924 købte Christian også ejendommen matr. 20 i Voderup, som han overlod til en søn i 1945.

Denne ejendom sælger han den 18.06.1925.

 

VII. Kristen Madsen Lauritsen f. 22.09.1893, søn af arbejdsmand og fisker Laurits Rasmussen (Eriksen) Lauritsen og hustru Sidsel Marie Christensen fra Voderup Matr. 22 (Gml) . Han blev gift den 30.05.1926 med Karen Kirstine Jensen f. 10.01.1901.

Efter hans død sælger arvingerne huset.

 

VIII. Frede Groth Hansen .

Han blev gift med M. Pedersen.

 

Retur til Voderup.