Voderup, matrikel 39.

Retur


Voderup, Matrikel 39.

Denne ejendom ligger mellem ejendommen matr. 40 og parcellen matr. 45.

Jens Nielsen køber i 1819 flere parceller på 4½ tønde land i Gråhøje og Sjøholm, samt 6 fag hus, af pcl. Hans Nielsen fra matr. 40. Oprindeligt hørte udover matr. 39 a hvor huset står, både matr. 39 b og matr. 36 til ejendommen.

Herved opstod der en ny ejendom i Gråhøje.

 

I. Jens Nielsen f. 07.02.1794 d. 10.02.1852, søn af Kådbo Niels Rasmussen og hustru Johanne Jensdatter fra Tranderup. Jens blev gift med Sidsel Christensdatter død 21.09.1850.

Børn:

1. Christen Hansen Nielsen f. 18.03.1817. Han overtog faderens ejendom efter broderen.

2. Niels Andersen Nielsen f. 22.10.1819. Han overtog en del af sin fars ejendom. Se matr. 36.

3. Anne Margrethe Nielsen f. 1822 død før konfirmationsalderen.

4. Christen Pedersen Nielsen f. 14.08.1823. Han overtog faderens ejendom.

5. Anne Margrethe Nielsen f. 28.05.1826. Hun og hendes mand overtog faderens ejendom efter broderen Christen H. Nielsen.

Jens Nielsen var både parcellist og skrædder. Han købte denne ejendom i 1819 for 200 Rd. af parcellist Hans Nielsen fra matr. 40. Hans Nielsen skal have 1. prioritet i ejendommen indtil kapitalen er fuldt betalt. Nogle år senere den 21.06.1825 låner Jens Nielsen 100 Rd. af sin bror Peder Chr. Nielsen som da boede i Holnæs, Angel.

Den 30.04.1843 overlader Jens Nielsen 18 skæppe land til sønnen Niels Andersen Nielsen. Det var det senere Matr. 36, hvorved der opstod en ny ejendom i Voderup. Se matr. 36.

Jens Nielsen overlader ejendommen til sønnen Christen Pedersen Nielsen den 19.06.1846.

 

II. Christen Pedersen Nielsen f. 14.08.1823. Han overlader ejendommen til broderen Christen Hansen Nielsen den 06.03.1847. Aftægt til faderen.

 

III. Christen Hansen Nielsen f. 18.03.1817 d. 02.09.1886. Han blev gift i Rise den 04.02.1838 med Mette Mikkelsen f. 1817 d. 22.03.1892, datter af gårdmand Casper Mikkelsen og hustru Ellen Andersdatter fra Stokkeby (277).

Børn:

1. Sidsel Marie Nielsen f. 14.04.1838 i Rise.

2. Ellen Nielsen f. 05.01.1841. Hun blev gift den 14.03.1873 med Hans Pedersen fra V. Bregninge. Hans Pedersen var parcellist i Røndal.

3. Jens Hansen Nielsen f. 16.03.1844. Rejst til U.S.A. Boede vist i San Francisco.

4. Hans Mikkelsen Nielsen f. 15.10.1847. Rejst til U.S.A. Boede vist i San Francisco.

5. Kirstine Marie Nielsen f. 16.11.1851. Hun overtog sin fars hus i Vindeballe, matr. 58, hvor hun ernærede sig som væver. Hun blev gift den 23.02.1893 med Jørgen Jensen Pedersen f. 04.06.1860 d. 14.12.1902, søn af arbejdsmand Peder Rasmussen fra Søby. Efter hans død blev hun gift den 05.05.1905 med enkemand Laurits Rasmussen Hansen, graver ved Bregninge kirke.

6. Casper Mikkelsen Nielsen f. 11.05.1855. Rejst til U.S.A. Boede vist i San Francisco.

7. Christen Hansen Nielsen f. 20.12.1857. Rejst til U.S.A. Boede vist i San Francisco.

Den 19.12.1856 bytter Christen Hansen Nielsen ejendom med sin svoger på matr. 58 i Vindeballe. Christen arbejdede i mange år som møllersvend og senere som vejmand. Da han dør er det ved en ulykke, idet han faldt ned fra høstænget.

Efter hans død overdrager enken ejendommen i Vindeballe til en datter den 21.05.1887.

 

IV. Jens Ditlev Hansen f. 10.04.1826 d. 04.05.1901, søn af gårdmand Johan Jørgensen Hansen og hustru Magdalene Juliane Johansdatter fra Stokkeby. Jens blev gift den 04.04.1848 med Anne Margrethe Nielsen f. 28.05.1826, datter af parcelist Jens Nielsen, se ovenfor.

Børn:

1. Karen Kirstine Hansen f. 09.01.1848.

2. Johanne Hansen f. 1852 d. før 1860.

3. Sidsel Marie Hansen f. 1854.

4. Johan Jørgensen Hansen f. 1855.

Efter Anne Margrethes død blev Jens gift den 09.11.1855 med Maren Olsen f. 11.01.1818 død 1893, datter af parcellist Rasmus Olsen fra Voderup, matr. 26.

Efter Marens død blev han gift den 21.09.1894 med Maren Hansen f. 14.04.1846 d. 14.04.1926, datter af husmand Hans Madsen Christensen og hustru Kirsten Christensen fra Ø. Bregninge. Hun var enke efter parcellist Albert Nielsen fra Vesteraas, Matr. 1.

Den 11.07.1864 sælger han ejendommen i Gråhøje og køber et husmandssted i Snekkemose, matr. 52.

 

V. Karen Rasmussen f. 11.08.1821 d. 28.08.1892, datter af gårdmand Laurits Pedersen Rasmussen og hustru Karen Christensen fra Damgården i Borgnæs (92). Da hun købte ejendommen boede hun på Als.

Den 15.12.1891 solgte Karen jorden som hørte til ejendommen, matr. 39 b, til sin nabo Rasmus Jensen fra matr. 38.

Karens 2 brødre arvede hende og solgte huset den 15.12.1892.

 

VI. Jens Hansen Andersen f. 27.11.1858. Han blev gift den 02.12.1881 med Anne Sofie Hansen f. 14.10.1850 d. 10.10.1887, datter af husmand Peder Hansen (Bæk) og hustru Sidsel Marie Rasmussen fra Stokkeby (Matr. 56-57), senere parcellist i Voderup (Gråhøje) (36).

Efter at Anne Sofie døde blev Jens gift i Bregninge den 23.03.1893 med Egidia Eriksen født 1853 død 18.04.1918, fra Ø. Bregninge.

Jens Hansen Andersen var parcellist på Matr. 17 i Voderup, hvortil der henvises.

 

VII. Claus Jensen f. i Vindeballe. Han blev gift med Mary fra Stokkeby.

 

VIII. Andreas Jensen.

 

IX. Børge Hansen.

 

 

Retur til Voderup.