Voderup, matrikel 4

Retur


Voderup, Matrikel 4.

Oprindeligt lå huset på matr. 4 nærmere mosen end det gør i dag. Det ser ud som om den markvej der fører ind til Grethe Clausens vognport (matr. 4) gik helt tæt op ad huset, og at matr. 33 lå omtrent i forlængelse af denne vej. Der skal have hørt 4½ tønde land jord i Rogelsmarken til ejendommen, plus en mosepart som dog senere hører til matr. 12.

Her finder vi som første ejer:

I. Hans Albertsen f. 16.09.1746 d. 01.01.1804, søn af Kådbo Albert Rasmussen og Maren Rasmusdatter fra Vindeballe (57).

Hans blev gift den 23.05.1768 med Marie Knudsdatter født 14.02.1749 død 5.11.1816, datter af Gårdmand Knud Nielsen og hustru Mette Christensdatter fra Ornum i Tranderup (84). Marie har en bror Knud Knudsen på Matr. 21 A.

Børn:

1. Albert Hansen født 1.12.1771 død 20.10.1829. Han overtog ejendommen efter faderen.

2. Mette Hansdatter født 1773. Hun blev gift i 1795 med Husmand i Vrå, Hans Olsen som er født i Voderup på Matr. 26.

3. Marie Elisabeth Hansdatter døbt 21.07.1776 begravet 22.01.1777.

4. Maren Hansen født 11.03.1778 død 11.02.1836. Hun blev gift den 22.09.1801 med Anders Christensen. Se Matr. 28.

5. Karen Hansdatter født 1780.

6. Knud Hansen født 1783 død 10.01.1833. Knud var indsidder i Tranderup. Han blev gift med Sidsel Hansdatter. Efter Knuds død blev Sidsel gift med Gårdmand Christen Pedersen fra Trappeskov. En stedsøn Claus Christensen på Voderup Matr. 12. Sidsel døde dog i Vrå hos Knud Hansens broderdatter.

7. Hans Hansen døbt 3.4.1785. Han blev gift den 15.05.1812 med Margarethe Christensdatter, datter af husmand Christen Jensen fra Vindeballe (77), matr. 30.

8. Maria Hansdatter døbt 11.03.1787. Hun blev gift den 22.10.1807 med Hans Hansen (Kasen) fra Tranderup, søn af Præsteindsidder Hans Christian Hansen (Kasen) (126 Matr. 44).

9. Jens Albertsen Hansen født 1790.

Den ældste søn overtog ejendommen den 15.03.1804.

 

II. Albert Hansen døbt 1.12.1771 d. 20.10.1829. Han blev gift den 22.12.1804 med Ingeborg Thygesdatter f. ca. 1784 d. 25.04.1823, datter af Thyge Nielsen fra Ø. Bregninge.

Børn:

1. Mette Marie Albertsdatter født 28.03.1805.

2. Ingeborg Albertsdatter født 5.01.1809. Da hun blev konfirmeret skrev Pastor Jørgen Knudsen i kirkebogen: "Som altid meget svagelig, både på sjæl og legeme havde hun kun mådelige kundskaber, men forresten en godsindet pige." Hun blev gift i Bregninge i 1831 med Hans Hansen fra Ø. Bregninge.

3. Maren Albertsdatter født 17.01.1813. Hun blev gift den 16.11.1838 med Rasmus Hansen, søn af Kådbo Niels Hansen i Tranderup (109). Rasmus var parcellist i Vrå.

4. Johanne Albertsen født 16.04.1816 2.11.1911. Hun blev gift den 11.10.1839 med Christen Pedersen, søn af husmand i Vindeballe Christen Lauritsen Pedersen og hustru Anna Christensdatter. Christen Pedersen byggede et hus i Vindeballemark (Strandhusene) i tiden efter 1836, men før 1845. Efter Christens død blev Johanne gift med Jens Mikkelsen Henriksen fra Stokkeby. En datters barnebarn, Rasmus Anton Christensen på Matr. 13 og senere Matr. 18.

5. Hans Albertsen født 1819 død 19.05.1909. Han blev gift den 26.11.1858 med Bodil Pedersdatter, datter af indsidder i Tranderup Christen Pedersen. De boede i Strandhusene.

Den 15.05.1830 blev Albert Hansen erklæret konkurs, og ejendommen købt af Hans Peder Knudsen i Vindeballe (72).

 

III. Hans Pedersen Knudsen f. 1789 d. 1841. Hans Pedersen Knudsen er født i Voderup (Matr. 21 A), og søn af Knud Knudsen og Karen Hansdatter. Hans blev gift den 06.06.1816 med Mette Marie Pedersdatter født 1788 død 1822, datter af husmand i Leby, Peder Hansen og hustru Birthe Marie Knudsdatter. Hans Peder og Mette var fætter og kusine, idet hans far og hendes moder var søskende, fra Toftegården (84) i Tranderup.

Børn:

1. Birthe Marie Hansdatter (Knudsen) f. 1817 i Leby d. 17.02.1892. Hun blev gift den 19.04.1839 i Tranderup med Mads Pedersen f. 25.06.1805 d. 17.02.1892, søn af gårdmand Peder Rasmussen og hustru Sidsel Madsdatter fra Kongshøjgård i St. Rise. (182 b).

 

Efter at Mette Marie døde blev Hans gift i Søby med Anne Marie Pedersdatter f. 1791 d. 1878, datter af husmand Peder Eriksen. Hans har næppe beboet ejendommen idet han allerede i 1817 havde købt 6 fag af en ejendom i Vindeballe (72), som tidligere havde tilhørt hans morbroder Jens Hansen (Torp). Det var i denne ejendom, at han drev gæstgiveri - altså den første kendte placering af Vindeballe kro. Ejendommen lå hvor nu Søren Hansen driver vognmandsvirksomhed. Til Jens Hansens ejendom (72) hørte også ca. 4½ tønde land jord i Voderup (Gråhøje), nemlig matr. 45, 46 og 47, se matr. 45.

Børn:

2. Karen Knudsen f. 29.12.1822 d. 30.01.1858. Hun blev gift den 4.08.1843 med Hans Pedersen Madsen f. 3.06.1811 d. 22.11.1881, søn af gårdmand Peder Madsen og hustru Johanne Hansdatter fra Vindeballe (50). Hans Madsen var først parcellist i Voderup, se matr. 33, og derefter købte han en ejendom i Oldemark (147).

3.Knud Knudsen f. 29.01.1825 d. 19.01.1880. Knud blev kromand og parcellist i Vindeballe. Se matr. 45, 46 og 47.

4. Peder Eriksen Knudsen f. 23.09.1826 d. 7.01.1909. Peder blev gift den 19.12.1845 med Kirsten Christensen f. 02.02.1825 d. 1867, datter af gårdmand Mads Thomsen Christensen og hustru Ingeborg Terkelsdatter fra Vindeballe (43). Peder overtog sin svigerfars gård (43) i Vindeballe, men sælger den igen, den 31.12.1866, hvorefter han køber Halmø. Året efter dør Kirsten på Halmø og i 1874 sælger han Halmø for atter den 29.021876 at købe Søbygård.

5. Mette Marie Knudsen f. 13.11.1829 d. 01.12.1889. Hun blev gift den 04.08.1854 med gårdmand Christen Lauritsen Christensen f. 31.08.1821 d. 14.07.1893 fra Vindeballe (89).

6. Johanne Marie Knudsen f. 05.09.1832 d. 22.10.1832. Om hende står der anført i kirkebogen (Tranderup Kirke): "Den første for hvem der ringedes efter at klokken var ophængt i det nye tårn."

7. Johanne Marie Knudsen f. 04.10.1835. Hun blev gift den 13.12.1860 med enkemand Hans Mikkelsen Jørgensen f. 02.08.1825 d. 25.09.1917 fra Tranderup (88).

Hans Pedersen Knudsen solgte matr. 4 efter et års tid, i 1831.

 

IV. Peder Christensen Lauritsen f. 05.01.1803 d. 13.08.1880, søn af Kådbo Laurits Hansen i Vindeballe (62). Han blev gift den 20.11.1825 med Karen Pedersdatter født 5.01.1805 død 6.03.1891, datter af gårdmand Peder Madsen i Vindeballe (50).

Børn:

1. Karen Lauritsen født 1826.

2. Johanne Lauritsen født 1829.

3. Ellen Kathrine Lauritsen født 1834.

4. Laurits Hansen født 1837.

5. Kirsten Lauritsen født 1840.

6. Peder Madsen Lauritsen født 1843.

Muligvis bruger disse børn "Christensen" som efternavn, det er set ved folketællinger, og faderen gik under "Christensen" navnet. Han var musikant. Peder Christensen Lauritsen og hustru døde som almisselemmer (De fik understøttelse fra Sognet).

Den 12.03.1852 solgtes ejendommen til Albert Nielsen fra "Vesteraas", og fra nu af har den samme ejerforhold som Matr. 01 indtil Gertrud Nielsen overtog den.

 

V. Albert Nielsen f. 22.12.1824 d. 1893 i Sverige, søn af parcellist Jens Hansen Nielsen og hustru Anne Margrethe Albertsen fra Voderup, matr. 5. Albert blev gift første gang den 29.06.1848 med Ellen Sofie Jensen, datter af Christen Jensen, hvis ejendom han overtog.

Se matr. 1, Vesteraas i Voderup.

 

VI.Niels Nielsen f. 1823 d. 19.03.1907. Han var en broder til Albert Nielsen, ejer nr. V, og altså en søn af Jens Hansen Nielsen fra matr. 5. Niels blev gift i Marstal med Anne Marie Eriksen f. ca. 1817 d. 24.03.1886. Niels havde tidligere overtaget sin fars ejendom, matr. 5, hvortil der henvises, men denne havde han solgt og i stedet havde han købt en gård i Vindeballe (43). Efter hans broder Albert Nielsen kom i økonomiske vanskeligheder i 1887 købte Niels Vesteraas hvortil også hørte matr. 3 samt matr. 4. Niels afstår dog matr. 1b, 2b, 3b og 4 til sin datter Gertrud Nielsen den 15.06.1887. Sandsynligvis er de nye bygninger til ejendommen opført i tiden før eller umiddelbart efter at den overtages af Gertrud Nielsen.

 

VII. Gertrud Nielsen f. 12.02.1848 d. 24.07.1911. Gertrud Nielsen var en datter af Niels Nielsen fra Voderup matr. 5. Gertrud var ugift men skulle svare aftægt til faderen som boede hos hende til sin død i 1907. Gertrud solgte ejendommen den 24.11.1905 til Laurits Andersen Nielsen, som dog skulle svare aftægt til Gertrud og hendes far. Efter faderens død flyttede hun til V. Bregninge, hvor hun boede hos broderen Niels Nielsen, til hun døde.

 

VIII.Laurits Andersen Nielsen f. 6.02.1883. Laurits var en søn af parcellist Hans Jørgen Nielsen og hustru Anne Margrethe Christensen fra Voderup (Matr. 26). Han blev gift den 19.10.1905 med Anne Marie Hansen f. 16.10.1875, datter af parcellist Laurits Hansen og hustru Anne Marie Nielsen fra Gråhøje (Matr. 41). Laurits købte denne ejendom måneden efter sit giftermål med Anne Marie.

Børn:

1. Hans Jørgen Nielsen født 8.11.1906 d. 29.04.1973. Han blev gift den 4.01.1942 med Jensine Andrea Andersen f. 16.09.1909. Hans drev "Autocentralen" (Maskinstation) i Vindeballe.

2. Anne Margrethe Laurine Nielsen født 16.07.1910. Hun blev gift med frisør Carl M. Jørgensen f. 6.10.1912 d. 22.10.1958 fra Marstal.

3. Laurits H. Nielsen født 21.06.1915. Han overtog sin fars ejendom i Gråhøje matr. 41 a, hvortil der henvises.

Ejendommen sælges den 30.08.1939 for Kr. 30.000,-, og Laurits Andersen Nielsen køber en ejendom i Gråhøje, Matr. 41 A. Det er den ejendom der kaldes "Spegesilden".

 

IX.Hans Henrik Pedersen f. 16.11.1905 d. 11.03.1956, søn af gårdmand Andreas Jensen Pedersen og hustru Anna Pedersen fra Ronæs. Hans blev gift den 06.10.1929 med Edith Marie Hanson f. 17.09.1907, datter af bager Peder Hanson fra Dunkær. Der var ingen børn.

 Den 17.04.1941 køber H. H. Pedersen jorden fra Matrikel 32, med betegnelsen 32b. Eller rettere bytter, idet Hestehandler Jørgen H. Christensen, Vesterløkke, får et andet stykke jord i Bregninge sogn, som grænser op til Hestehandlerens jord. (matr. 8b Bregninge). Den 24.07.1945 køber H.H. Pedersen matr. 22c fra C.P. Madsen fra matr. 20. Den 07.04.1951 sælger Hans Henrik Pedersen denne ejendom for Kr. 35.400,- og køber samtidig en anden ejendom i L. Rise (322 B).

 

X. Jørgen Peder Klavsen købte ejendommen. Gift med Grethe.

Da Jørgen Klavsen købte ejendommen bestod den af matr. 1b, 2b, 3b, 4, 22c, 32b i Voderup og 8b i Øster Bregninge.

Børn:

1. Kirsten Klavsen.

2. Hans Peder Klavsen.

3. Elsebeth Klavsen.

Efter Jørgen Klavsens død drives ejendommen af enken.

Retur til "Voderup"

Copyright: Ærø Genealogy