Huset eksisterer ikke længere.

Voderup, matrikel 42 - 43.

Retur


Voderup, Matrikel 42 - 43.

Dette er 2 parceller i den vestlige del af Gråhøjes jorder som grænser ind mod Sjøholmen.

Hvem der ejer jorden før 1858 har det ikke været muligt at finde ud af, men fra 1858 ejes parcellerne af gårdmand Jens Pedersen i Vindeballe (46).

Hans oldebarn Peder Jensen Pedersen (46) overlader jorden til en svigersøn Peder Hansen Rasmussen, gårdmand i Vindeballe (47).

Jorden tilhører herefter denne gård (47) i Vindeballe indtil Hans Christian Lauritsen sælger den i 1950 til Robert Lund på matr. 41b.

 

Retur til Voderup.