Aldrig bebygget.

Voderup, matrikel 45-46-47.

Retur


Voderup, Matrikel 45 - 46 - 47.

Matr. 45 er den matr. der benævnes "Byggestedet" beliggende i Gråhøje mellem Steisvejen og matr. 39 a. Jens Groth Christensens hus er oprindeligt udstykket herfra, og denne parcel er i dag overført til Vindeballe.

På trods af navnet ses jorden ikke at være bebygget, men har igennem tiderne været ejet af forskellige ejendomme i Vindeballe og Voderup.

Den første ejer ser ud til at være:

 

I. Peder Rasmussen f. 21.12.1738 d. 03.04.1809, søn af gårdmand Rasmus Jensen fra Vindeballe (47). Peder blev gift i 1759 med Bodil Hansdatter, enke efter gårdmand Hans Christensen Rising fra Vindeballe (45 a). Ved sit ægteskab overtog Peder Rasmussen gården i Vindeballe (45 a) efter Hans Christensen Rising.

Den 20.01.1800 sælger han jorden som udgør 4½ tønde land, til Jens Hansen.

 

II. Jens Hansen (Torp) f. ca. 1765 d. 21.11.1825. Jens var en søn af skoleholder Hans Pedersen og hustru Gie Jensdatter, se matr. 33. Tilnavnet Torp får Jens efter at han køber en ejendom i Vindeballe (72 - matr. 34) af Niels Hansen Torp. Denne ejendom lå hvor nu Søren Hansen driver vognmandsforretning.

Jens Hansen blev gift den 24.06.1787 med Anne Pedersdatter fra Vindeballe f. 1769 d. 1844. Der var 8 børn. Foruden at være husmand er Jens Hansen også søfarende, men i 1805 sælger han sin båd "Frydendal" til Albert Albertsen fra Marstal.

Jens havde svært ved at klare sig, retsprotokollen fortæller, at han bl.a. lånte penge af sin søn, skipper Niels Hansen Torp.

Den 12.04.1817 solgte han de 6 vestre fag af huset (72) sammen med de 4½ tønde land jord i Gråhøje, matr. 45, 46 og 47 til Hans Pedersen Knudsen. Resten af huset solgte han på auktion den 26.07.1826 til Claus Jacobsen Jensen fra Ærøskøbing.

 

III. Hans Peder Knudsen f. 1789 d. 1841, søn af Knud Knudsen og Karen Hansdatter fra Matr. 23. Hans købte også matr. 4, hvortil der henvises.

Sønnen overtog ejendommen og jorden i Gråhøje den 21.01.1855.

Hans Peder Knudsen købte den 26.10.1836 en parcel på 1 tønde land i Gråhøje af husmand Christen Pedersen Møller. Denne parcel havde tidligere tilhørt Christen Pedersen Møllers far Peder Christensen Møller fra Stenbjergløkke som havde arvet den fra sin far Christen Pedersen Møller der igen havde købt den ved udparcelleringen i 1767. Hvilken parcel det drejer sig om er uvist, men da Christen Pedersen Møller købte en parcel i Gråhøje og en i Sjøholm, er det formodentlig en af dem der her købes af Hans Peder Knudsen. Om det er matr. 45, 46, 47 eller en anden matrikel er usikkert.

 

IV. Knud Knudsen f. 29.01.1825 d. 19.01.1880. Knud blev gift den

16.11.1855 med Sidsel Marie Hansen f. 20.06.1832 d. 11.06.1862, datter af gårdmand Peder Hansen (Juni) fra Tranderup (96).

Børn:

1. Anne Marie Knudsen f. 1861 d. 17.10.1875.

Efter Sidsels død blev Knud gift den 11.12.1862 med Marie Cathrine Christensen f. 10.03.1842 d. 21.02.1909, datter af gårdmand Jens Rasmussen Christensen fra Tranderup (83), Ornum.

Børn:

2. Jens Rasmussen Knudsen f. 12.07.1866.

3. Sidsel Marie Knudsen f. 02.06.1870 d. 15.06.1930. Hun blev gift den 24.11.1895 med gårdmand Jens Albertsen Jensen fra Vindeballe (45 B).

4.Thomas Christensen Knudsen f. 21.11.1868. Han opholdt sig i 1896 i Sundsvald i Nordsverige.

5. Knud Pedersen Knudsen f. 15.02.1873.

Knud Knudsen fortsætter med at drive kro efter sin fars død indtil 1846. Ved arveskiftet efter han far glemte hans mor at forny krobevillingen, og det var der en anden der benyttede sig af. Denne anden var Christian Anton Wilhelm Kromann f. 1811 d. 26.03.1884. Han havde den 13.05.1846 købt et 5 fags hus i Vindeballe (matr. 43) der lå ind mod kirkegårdsmuren. Her åbnede Christian Kromann så kro og købmandsforretning indtil han den 26.04.1852 solgte det til Knud Knudsen, som derefter igen fik den eftertragtede krobevilling.

I 1887 købte Knud den gamle skolebygning som der ikke længere var brug for da sognet havde bygget en ny skole. Herefter fik Vindeballe kro placering i de nu velkendte bygninger, hvor kroen stadig befinder sig.

Matr. 43 blev solgt til hans svoger Christen Lauritsen Christensen i Tranderup (89).

Resten af ejendommen blev overladt til den ældste søn.

 

V. Jens Rasmussen Knudsen f.12.07.1866. Han blev gift den 14.05.1897 i Tved ved Svendborg med Jensine Kirstine Larsen f. 13.01.1865. Jens overtog Vindeballe kro efter faderen.

Børn:

1. Knud Knudsen f. 23.01.1898. Han blev den sidste kromand af denne slægt i Vindeballe.

2. Niels Larsen Knudsen f. 25.12.1899.

Den 1.09.1917 solgte Jens Rasmussen Knudsen således:

Matr. 45 til Peder Hansen Pedersen fra Vindeballe (55).

Matr. 46a og 47a til Peder Hansen Madsen.

Matr. 46b til Jens Thomsen (Matr. 38 a).

Matr. 47b til Hans Madsen Hansen (Matr. 41)

Matr. 47c til Hans Madsen Hansen (Matr. 41).

Der henvises herefter til ovennævnte ejendomme, hvoraf nogle er gårde i Vindeballe. Se evt. "Tiden Før" af Helge Hansen.

Retur til Voderup.