Voderup, matrikel 48.

Retur


Voderup, Matrikel 48.

Denne parcel ligger vest for matr. 37 i den østlige del af Gråhøjes marker. I tiden før 1881 drives jorden fra et hus i Vindeballe, men i 1881 bebygges parcellen. Hvorvidt parcellen er blevet tilkøbt husmandsejendommen, matr. 48 i Vindeballe ved udparcelleringen, er mig ikke bekendt. Der henvises til Vindeballe matr. 48. Senest på Jens Rasmussen Hansens tid er denne parcel tilknyttet matr. 48 i Vindeballe.

 

I. Jens Rasmussen Hansen f. 10.06.1787 d. 25.12.1864, søn af smed Hans Pedersen fra Tranderup. Jens blev gift den 26.05.1828 med Jens Nissen Hansens enke Karen Pedersdatter f. 23.06.1782 d. 20.06.1862, datter af gårdmand Peder Madsen og hustru Karen Pedersdatter fra Vindeballe (50). Jens overtog en ejendom i Voderup, matr. 6, men den 19.07.1828 blev ejendommen solgt på tvangsauktion. Allerede før han blev gift havde Jens et husmandssted i Vindeballe, hvortil hørte jorden fra matr. 48.

Denne ejendom blev overladt til Karens søn Peder Madsen Jensen den 10.05.1848.

 

II. Peder Madsen Jensen født 18.08.1811 død 23.04.1894, søn af Jens Nissen Hansen og hustru Karen Pedersdatter fra Voderup, matr. 5. Peder Madsen Jensen brugte også navnet Peder Madsen Nissen. Peder blev gift den 01.02.1839 ned Anne Albertsen f. 21.03.1818 d. 04.04.1873, datter af husmand Peder Albertsen fra Tranderup.

Børn:

1. Karen Pedersen f. 19.05.1839

2. Jens Jensen Nissen Pedersen f. 16.01.1842

3. Peder Albertsen Pedersen f. 16.03.1844

4. Anne Marie Pedersen f. 30.05.1845

5. Maren Kirstine Pedersen f. 17.03.1848

6. Anne Margrethe Pedersen f. 18.09.1850.

Den 10.02.1859 bytter Peder Madsen Jensen ejendom med sin fætter Peder Madsen Andersen og overtager derved matr. 6 i Voderup.

 

III. Peder Madsen Andersen f. 13.12.1820 d. 08.04.1896, søn af parcellist Anders Andersen fra matr. 17. Peder blev gift i Rise den 06.02.1844 med Anne Terkelsdatter f. 1811 datter af gårdmand Terkel Caspersen og hustru Birthe Mikkelsdatter fra Stokkeby (271).

Da Peder blev gift var han møllebestyrer på Drejø. Han var Dannebrogsmand, så det må antages at han havde været med i Treårskrigen.

De 2 ældste børn er født i Stokkeby, den ældste endda før brylluppet, hvorfor han bærer morfaderens efternavn.

Børn:

1. Peder Caspersen Andersen f. 19.09.1839 d. 12.11.1890. Peder var husmand og møller i Lille Rise. Han skal have været gift 2 gange, men hans første kone er mig ubekendt. Gift anden gang den 25.11.1869 med Karen Kirstine Pedersen f. 01.12.1841, datter af gårdmand Mads Pedersen i Vindeballe (50).

2. Birthe Cathrine Andersen f. 18.06.1846.

3. Anders Pedersen Andersen f. 30.09.1848. Han blev gift den 06.12.1872 med Kirstine Petrine Nissen f. 1849, datter af sømand Jens Nissen (eller Nielsen) fra Thurø.

4. Anne Margrethe Andersen f. 18.09.1850 d. 14.08.1910. Hun blev gift den 21.10.1881 med murer Peder Christensen Nielsen f. 1858 d. 24.10.1929, matr. 36 og 48 i Gråhøje. Se nedenfor.

5. Jens Pedersen Andersen f. 14.06.1852 d. 01.02.1926. Han blev gift den 09.12.1886 med Kirsten Hansen f. 06.05.1863, datter af parcellist Peder Rasmussen Hansen og hustru Anne Marie Lauritsen fra Voderup (matr. 24). Jens købte en ejendom i Voderup (matr. 8) hvortil der henvises.

6. Anne Sofie Andersen f. 09.04.1855 d. 1913. Hun rejste til U.S.A. og blev derovre gift den 11.06.1882 med Johan Jørgensen Helmann f. 20.06.1857, søn af husmand Christen Helmann Ishøj fra Bro. Johan og Anne Sofie vendte hjem til Danmark og han købte en parcel i Risemark (matr. 43a) i 1899, hvorpå han byggede en mindre ejendom. Før han købte denne ejendom, havde han haft en mindre ejendom i Tværby Mark.

Den 07.12.1881 overdrog han ejendommen til en svigersøn.

 

IV. Peder Christensen Nielsen f. 1858 (Bregninge?). Han blev gift den 21.10.1881 i Tranderup med Anne Margrethe Andersen f. 18.09.1850 d. 14.08.1910, datter af parcellist Peder Madsen Andersen og hustru Anne Terkelsdatter fra Voderup, matr. 6.

Børn:

1. Ane Nielsen f. 21.04.1883. Hun blev gift den 12.01.1908 med Christen Christensen Hansen f. 20.12.1874 i Leby, søn af husmand Hans Knudsen Johansen fra Vindeballemark. De flyttede til Ærøskøbing, hvor Christen var slagter.

2. Sidsel Marie Nielsen f. 09.04.1885.

3. Niels Nielsen f. 22.10.1886. Han overtog ejendommen efter faderen.

4. Petra Nielsen f. 27.04.1888.

5. Anne Margrethe Nielsen f. 22.10.1891. Hun blev gift den 16.05.1914 med gårdmand Carl Henrik Rasmussen f. 27.08.1890 fra Jordløse. Han var en søn af gårdmand Peder Filip Rasmussen fra Bregninge.

I tiden efter sit giftermål i 1881 bebygger Peder matr. 48, hvorved der opstår en ny ejendom i Gråhøje. Indtil da var ejendommen blevet drevet fra huset i Vindeballe. Udover at drive sit lille landbrug var Peder også murer og snedker.

Den 21.08.1897 køber Peder også matr. 36 i Gråhøje, og skulle svare aftægt til den tidligere ejer Peder Hansen. Han døde dog kort tid efter, og det gamle hus i marken blev nedbrudt. Husmandsejendommen i Vindeballe blev solgt den 17.06.1907.

Herefter er ejendommen matr. 48 og 36.

Ejendommen blev overladt til sønnen den 14.11.1914.

 

V. Niels Nielsen f. 22.10.1886. Han blev gift den 16.10.1910 med Ellen Kristine Kristiansen f. 20.03.1890, datter af husmand Mikkel Kristiansen og hustru Karen Hansen fra Strandhusene (Vindeballemark).

Børn:

1. Peder Christensen Nielsen f.18.01.1911.

2. Margrethe Katinka Nielsen f. 05.06.1916. Hun blev gift den 10.01.1943 med Mads Hansen Rasmussen f. 19.05.1911 i Havrekobbel, assistent ved elektricitetsværket i Tranderup, søn af husmand Albert Andersen Rasmussen og hustru Anne Hansen fra Havrekobbel, Søby sogn.

3. Karen Andrea Nielsen f. 04.12.1920. Hun blev gift den 20.05.1945 med planteskoleejer Karl Pedersen f. 16.09.1916 i Krarup sogn, Svendborg Amt, søn af gårdejer Hans Peder Pedersen og hustru Johanne Sofie Andersen fra Sørup, Svendborg Amt. Karen var sygeplejerske.

Enken sælger ejendommen den 03.08.1950 til Christian Madsen fra Aabyskov.

 

VI. Christian Madsen f. 1920, søn af gårdmand Carl Marius Madsen og hustru Sidsel Margrethe Hansen fra Aabyskov. Carl Marius Madsen var en søn fra matr. 32.

Christian Madsen blev gift i Bregninge med Martha Hansen.

Børn:

1. Karl Peder Madsen.

2. Svend Madsen.

Retur til Voderup.