Voderup, matrikel 5

Retur


Voderup, Matrikel 5.

Ejendommen omfatter den jord der kaldes Klinteskifte og bygningerne ligger på det sted som benævnes "Krogen". Ejendommen kaldes også Hegnegård. Oprindeligt bestod ejendommen af 15 tønder land i Klinteskifte og 4½ tønde land i Kallemsmarken. Igennem tiden er der købt jord til som atter senere er solgt, så størrelsen af ejendommen varierer en del over årene.

Den første ejer af ejendommen er:

I. Hans Madsen f. ca. 1737 d. 15.01.1803, søn af gårdmand Mads Hansen og hustru Maren Christensdatter fra Skovby (125). Hans blev gift den 26.02.1768 med Ingeborg Jensdatter f. 4.10.1744 d. 12.04.1808, datter af gårdmand Jens Nissen og hustru Ingeborg Jørgensdatter fra Skovby (118). Foruden denne ejendom overtog Hans Madsen også sin fars ejendom i Skovby i 1799.

Børn:

1. Maren Hansdatter født 15.07.1770 død 23.12.1819. Hun blev gift med Laurits Hansen fra Voderup. Matrikel 41.

2. Mads Hansen født 3.05.1775 død 5.06.1825. Han overtog sin fars gård i Skovby (125). Han blev gift den 19.07.1799 med Ellen Knudsdatter født 4.06.1781, datter af Gårdmand Knud Hansen (Langeland) og hustru Ellen Jørgensdatter fra Skovby (133). Ved skiftet den 7.06.1825 efter Mads Hansens død oplyses at enken er sindsvag og at hun opholder sig i Bregninge Møllegård. Mads Hansen dør som præsteindsidder i Bregninge. Det vil sige, at han beboede et af de huse, der tilhørte Præstegården. Alle hans ejendele blev solgt på offentlig auktion. En nathue kostede 20 Skilling og et par strømpebånd 8 Skilling. Alle værdierne beløb sig til 103 Rd. Der var ingen børn i ægteskabet og gården i Skovby blev solgt.

3. Jens Nissen Hansen født 30.06.1782 død 1.12.1822. Han overtog ejendommen efter faderen.

Ved skifte af 1.02.1803 blev det bestemt at den ældste søn skulle have gården i Skovby, og den yngste ejendommen i Voderup.

 

II. Jens Nissen Hansen født 30.06.1782 død 1.12.1822. Han blev gift den 6.11.1803 med Karen Madsdatter f. 1781 d. 1810, datter af gårdmand Mads Jensen Brandt og hustru Bodil Nisdatter fra Leby (85).

Børn:

1. Hans Madsen Jensen f. 1804. Han blev gift den 7.06.1832 i Bregninge med Kirsten Christensedatter, datter af Kådbo Christen Eriksen fra Leby. Hans var husmand i Bregninge.

2. Ingeborg Jensdatter f. 1807 d. 1887. Hun blev gift den 3.11.1833 med Christen (Eriksen) Christensen f. 1803 d. 1874, søn af Kådbo Christen Eriksen fra Leby. Ingeborgs broder Hans M. Jensen var gift med en søster til Christen. Christen forpagtede i nogle år en gård i Skovby (Kattekær 124). Samtidig, og siden 24.10.1833 har han også en gård i Søby (8), som senere blev overtaget af den ældste søn.

3. Mads Jensen f. 1810 d. 1810.

Efter Karens død blev Jens gift den 10.08.1810 med Karen Pedersdatter f. 23.06.1782 d. 20.06.1862, datter af gårdmand Peder Madsen og hustru Karen Pedersdatter fra Vindeballe (50).

Børn:

4. Peder Madsen Jensen født 18.08.1811 død 23.04.1894. Han havde først en ejendom i Vindeballe med jord i Gråhøje (matr. 48). Denne ejendom byttede han med sin fætter Peder Madsen Andersen (matr. 6) den 10.02.1859. Se matr. 6. Peder Madsen Jensen brugte også navnet Peder Madsen Nissen.

Efter Jens Nissen Hansens død blev enken boende på ejendommen, men havde en bestyrer Jens Rasmussen Hansen, søn af smed Hans Pedersen fra Tranderup. Den 26.05.1828 blev Karen viet til Jens Rasmussen Hansen, og et par måneder efter, den 19.07.1828 blev ejendommen solgt på tvangsauktion. Huset og det meste af jorden blev solgt til Jens Hansen Nielsen. 4½ tønde land i Kallemsmarken og Pilekærsmarken blev solgt til Anders Andersen (Matr. 17), som igen solgte det få år senere til Knud Nielsen Knudsen (Matr. 21). Karen og Jens Rasmussen Hansen flyttede til Vindeballe, hvor de boede hos Karens søn.

 

III. Jens Hansen Nielsen f. 1785 d. 18.08.1851, søn af husmand Niels Andersen fra Lille Rise. Jens havde i flere år en mindre ejendom på 11 tønder land i Olde ved Gjallerhøj, før han kom til Voderup. Alle børnene er født i Rise sogn.

Jens blev gift den 21.10.1819 med Anne Margrethe Albertsdatter født 25.11.1796, datter af gårdmand Albert Eriksen og hustru Maren Christensdatter fra Vindeballe (49 b Grønnemosegård).

Børn:

1. Bodil Nielsen født 1820 død 31.12.1855. Hun blev gift med Hans Christensen Hansen fra Voderup (Matr. 35).

2. Niels Nielsen født ca. 1822 død 19.03.1907. Han overtog ejendommen efter faderen.

3. Albert Nielsen født 22.12.1824. Han blev gift med Ellen Sofie Jensen fra "Vesteraas" (Matr. 1). Den 10.02.1849 overtog Albert matr. 3 fra sin far, og formodentlig boede Albert og Ellen Sofie på denne ejendom i perioden fra deres vielse i 1848 og indtil Albert overtog sin svigerfars ejendom, Vesteraas matr. 1 i 1857.

 

Efter Anne Margrethes død blev Jens Hansen Nielsen gift med Anne Kirstine Lauritsdatter født 18.09.1785 død 6.06.1846. Hun var en datter af Parcellist Laurits Lauritsen og hustru Ane Marie Pedersdatter i Voderup (Matr. 10). Der var ingen børn i det sidste ægteskab, men Ane Kirstine Lauritsdatter havde en datter født uden for ægteskab. Denne datter hed:

- Sidsel Marie (Lauritsen) Hansdatter født 02.02.1806 død 06.01.1873. Hendes far var Hans Christensen fra Dunkær. Han betegnes da som Dragon i Holsten. Sidsel blev gift den 9.12.1827 med Peder Andersen fra Olde (155), senere værtshusholder i Ærøskøbing.

Jens Hansen Nielsen havde ved køb forøget sin ejendom betydeligt. Den 18.04.1846 købte han jord i Sandholm fra matr. 8, som sammen med hovedparcellen i Klinteskifte udgjorde 28 tønder land. De tilsvarende bygninger var på 22 fag.

Den 31.03.1840 købte han en ejendom med 10 fag hus og 4½ tønde land i Rogelsmarken, (Matr. 3), og den 8.06.1840 endnu 6 tønder land i "Den Store Mark".

De 4½ tønde land i Rogelsmarken havde tilhørt Anders Hansen Lauritsen, matr. 33.

Da de Ærøske ejendomme først fik matrikelnumre i 1868 ved overgangen til rent dansk styre, er det ofte meget vanskeligt, i tiden før 1868, at sige med sikkerhed hvilken jord eller ejendom der er tale om, især når der købes eller sælges mindre dele.

Ved skiftet den 10.02.1847 fik den ældste søn denne ejendom (Matr. 5). Den yngste søn fik ved samme lejlighed en mindre ejendom (Matr. 3b), og den blev senere lagt under "Vesteraas" (Matr. 1).

 

IV. Niels Nielsen f. ca. 1822 d. 13.03.1907. Han blev gift i Marstal med Anne Marie Eriksen født 1816 i Ommel.

Børn:

1. Maren Nielsen født 1842 i Ommel.

2. Anne Marie Nielsen født 9.04.1846 i Ommel død 6.12.1910. Hun blev gift med Laurits Hansen i Gråhøje (41 A).

3. Gertrud Nielsen født 12.02.1848 død 24.07.1911. Hun forblev ugift. Hun overtog en ejendom i Voderup efter faderen (Matr. 4).

4. Kirsten Nielsen født 10.02.1849 død 11.11.1926. Hun blev gift den 10.10.1872 med Thomas Hansen fra Vandmøllen i Borgnæs (104).

5. Jens Hansen Nielsen født 30.03.1851 død 8.11.1923. Han blev gift den 28.07.1887 med Sidsel Marie Terkelsen datter af Terkel Terkelsen fra Gråstens-mark (15). Jens overtog faderens gård i Vindeballe (43).

6. Erik Eriksen Nielsen født 23.11.1853 død 6.10.1876.

7. Niels Nielsen født 15.12.1856. Han blev gift den 30.03.1884 med Ellen Hansen datter af Parcellist i V. Bregninge P. P. Hansen. Niels Nielsen købte en gård i V. Bregninge (188 a) for Kr. 29.600,- den 18.01.1883.

 

Den 8.12.1866 sælger Niels Nielsen ejendommen til broderen Albert Nielsen, og køber en gård i Vindeballe (43).

 

V.Albert Nielsen f. 22.12.1824 d. 1893 i Sverige, søn af den forrige ejer Jens Hansen Nielsen og hustru Anne Margrethe Albertsen. Albert havde først fået en mindre ejendom fra sin far, matr. 3. Senere overtog han sin svigerfars ejendom matr. 1 (Egentlig matr. 1a, 2a og 3a). Nu køber han altså broderens ejendom, og prisen er Kr. 24.500,-. Som det fremgår under matr. 1, kom Albert Nielsen i store økonomiske vanskeligheder, men før han gik fallit havde han afstået denne ejendom, matr. 5 til en søn. Sønnen fik skøde på ejendommen den 02.05.1880, og der skulle svares aftægt til faderen, men ikke til hustruen af 2. ægteskab, hvad der ellers var sikret hende ved testamente af 18.04.1879. Foruden selve ejendommen, var der 2 heste (en 3 års hingst og en 4 års vallak), 6 køer, 1 kvie, 2 får, 2 geder, 2 vogne, 1 plov, 1 harve, 1 skræppe, 1 tromle, 2 sæt seletøj og noget bohave.

Vi så at det var broderen Niels Nielsen som købte det meste af Albert Nielsens besiddelser ved auktionen, men det var ikke broderen der krævede auktionen afholdt.

 

VI. Christen Jensen Nielsen født 11.12.1851 død 19.08.1926. Han blev gift den 28.05.1880 med Anne Margrethe Andersen født 24.07.1852 død 28.10.1922. Hun var en datter af Gårdmand Anders Hansen og hustru Maren Lauritsdatter fra Haven (20).

Den 18.10.1888 køber Christen Jensen Nielsen ½ skæppe land for at få plads til at bygge en lade. Arealet stammer fra Matr. 31. som blev solgt af Anders Jepsen Andersen til Albert Jørgensen (Matr. 35), med den forpligtelse at Albert Jørgensen skal give Skøde på dette lille stykke jord til Christen Jensen Nielsen.

Der var ingen børn og Christens broder Niels Christian Nielsen arver ejendommen og får skøde den 07.06.1905.

 

VII. Niels Christensen Nielsen født 28.09.1875, søn af Albert Nielsen, ejer nr. V.

Han blev gift i Bregninge den 29.03.1900 med Anne Cathrine Henriksen født 30.05.1878, datter af Henrik Lauritsen Henriksen og hustru Anne Margrethe Christensen fra Ø. Bregninge (8).

Børn:

1. Christen Jensen Nielsen født 20.07.1901. Han overtog ejendommen efter faderen.

2. Ellen Sofie Nielsen født 7.02.1905. Hun blev gift med Christen Hansen født 15.02.1903 fra Voderup (Matr. 1).

Ejendommen blev overladt til sønnen.

 

VIII.Christen Jensen Nielsen født 20.07.1901. Han blev gift i Vellerup den 29.12.1925 med Elna Christensen født 9.12.1904 i Horns Herred, datter af Lars Christensen. Elna og Christen blev gift i Vellerup, Horns Herred.

Børn:

1. Erna Ragnhild Nielsen født 4.04.1926. Hun flyttede til Stenstrup.

2. Henry Curt Nielsen født 11.11.1929. Han flyttede til Nykøbing Falster.

3. Egon Nielsen f. 29.12.1930. Han flyttede til Haslev.

Christen Jensen Nielsen solgte ejendommen den 01.09.1946 og flyttede til Horns Herred på Sjælland.

 

IX Johan Groth-Christensen f. 27.03.1908, søn af Jens Johansen Groth-Christensen og hustru Anne Margrethe Pedersen fra Dunkær (223), senere Sognerådsformand i Marstal, og endelig Gårdmand i Ornum, Tranderup Sogn (83).

Børn:

1. Bente Groth-Christensen f. 25.07.1941. Hun blev gift den 30.11.1968 med Hans Erik Lauritsen f. 24.12.1935, Vindeballemark.

2. Helen Groth-Christensen f. 02.06.1946. Hun blev gift den 05.09.1965 med Marius Sigurd Christiansen f. 26.03.1934, Vindeballe.

Retur til Voderup.