Parcellen aldrig bebygget.

Voderup, matrikel 51

Retur


Voderup, Matrikel 51.

 

Formodentlig er det den parcel som smeden i Vindeballe Albert Andersen (78) købte sammen med "Smedens Klint", og senere overlod til svigersønnen Hans Olsen, se Matr. 27.

 

I. Albert Andersen f. 1718 d. 08.05.1798. Albert var smed i Vindeballe (78). Han blev gift i 1743 med Karen Jensdatter fra Tranderup. Forlovere var Niels Christensen fra Tranderup og Jeppe Andersen fra Vindeballe.

Børn:

1. Ellen Albertsdatter f. ca. 1743 d. 04.03.1795. Hun blev gift i 1763 med kådbo Christen Nielsen f. ca. 1735 d. 13.07.1795 fra Vindeballe (61).

2. Karen Albertsdatter født ca. 1746. Hun blev gift den 12.06.1768 med Hans Olsen fra St. Rise. Hans Olsen og Karen fik et stykke jord af hendes far, på ca. 8 tønder land. Se matr. 27.

3. Birthe Cathrine Albertsdatter f. 1748.

4. Anders Albertsen f. 1751.

5. Jens Albertsen født 1753 død 8.12.1818. Han var gift ialt 3 gange, sidst med en datter fra Matr. 14, hvortil der henvises. Peiter Peitersen fra Matr. 21 var en svoger. Jens overtog faderens husmandsted i Vindeballe (78).

6. Birthe Albertsdatter.

7. Albert Albertsen født 1756.

Albert Andersen må have købt sin jord i Voderup omkring 1767 og formodentlig ved auktionen over den tidligere Herregårds jorder. Han har næppe bebygget jorden, men formodentlig drevet den fra Vindeballe.

Ifølge kontraktbogen afstår han 8 tønder land jord i Voderup den 4.06.1787 til sin svigersøn Hans Olsen.

Denne jord lå aller østligst i Voderup, og den tilhørende klintejord fik navnet "Smedens Klint", hvilket endnu bruges den dag idag. Dette er Matr. 12 b og 14 a.

Hans Olsen afstår ejendommen til den yngste søn den 31.01.1818.

Hans Olsen overlod ejendommen til sin søn Albert Hansen, men han går konkurs i 1820. Hvem der køber denne parcel er usikkert, men ikke mange år efter er den havnet på Vesteraas, Matr. 1.

Christen Jensen på Vesteraas giver den i arv til sin yngste datter Bodil Marie Jensen. Hun bliver gift med boelsmand Niels Christensen Nielsen fra Vandmøllergården (94 a) hvorved jorden havner hos denne gård.

Niels Christensen Nielsen overlod parcellen til sin søn Hans Pedersen Nielsen den 26.02.1891. Hans Pedersen Nielsen sælger matriklen den 04.02.1897 til Christen Lauritsen Hansen fra Matr. 24.

Retur til Voderup.