Parcellen aldrig bebygget.

Voderup, matrikel 52.

Retur


Voderup, Matrikel 52.

Dette er en mindre parcel i den nordvestlige del af Pilekærsmarken på ca. 12 skæppe land (8274 m2).

Denne parcel ejes i tiden før 1806 af parcellist Hans Nielsen fra matr. 40. Den sælges den 28.02.1806 til ½ boelsmand Jens Lauritsen fra Dalsgård (95) i Tranderup.

Den 01.03.1857 skifter parcellen ejer idet Dalsgårds ejer Hans Mikkelsen Jørgensen overtager sin fødegård, Fogedgården (88) i Tranderup, og parcellen i Voderup følger med ham til Fogedgården.

Hans Mikkelsen Jørgensen bytter dog parcellen med et lille husmandsted i Tranderup. Den nye ejer er herefter Hans Christensen (Nielsen) fra Voderup, matr. 19, og efter 1853 matr. 26.

Hans Christensen sælger dog en del af matr. 52, nemlig matr. 52 b til Jens Hansen Andersen den 07.08.1869 (matr. 18).

Den 28.06.1874 overlader han matr. 52 a til sin svigersøn på matr. 26. Herefter hører matr. 52 a til matr. 26 indtil den bliver handlet igen, hvilket sker den 14.09.1879 hvor den bliver købt af parcellist Anders Hansen Andersen fra matr. 29.

Anders Hansen Andersen havde forinden den 17.03.1883 overtaget matr. 52 b fra sin far, ovennævnte Jens Hansen Andersen, således at parcellen atter er samlet, nu som en del af ejendommen matr. 29.

Ved Anders H. Andersens død sælges jorden til matr. 22 m.fl.

Der henvises iøvrigt til de ovenfor nævnte matr. nr.

 

Retur til Voderup.