Voderup, matrikel 55.

Retur


Voderup, Matrikel 55.

 

Christen Andreasen (Christensen) havde en naboejendom (Matr. 28) som han solgte til sin bror Peder Christensen den 16.10.1846. Han beholdt dog selv et lille areal til en byggeplads, hvorpå han opførte et hus. Dette er matr. 55.

Det ser ud som om det er broderen Peder Christensen som ejer ejendommen de første år, så måske blev papirerne ikke bragt i orden før sønnen overtog ejendommen.

 

I. Christen Andreasen (Christensen) født 30.11.1803 død 29.10.1867. Han blev gift den 22.11.1835 med Agnes (Mathiasdatter) Jensen født 4.06.1809 død 1.02.1892, datter af Gårdmand Mathias Jensen og hustru Gertrud Pedersdatter fra Tranderup (Ornum) (83).

Christen havde først ejendommen matr. 28 hvortil der henvises, men solgte den som beskrevet ovenfor til sin bror. Herefter opførte han matr. 55, som han i 1866 overlod til en søn.

 

II. Andreas Christensen født 26.02.1837 død 24.12.1917. Han blev gift den 19.07.1868 med Mette Kirstine Jensen født 19.09.1839 død 11.11.1912, datter af Parcellist Laurits Jensen og hustru Maren Rasmusdatter fra Voderup (Matr. 8).

Børn:

1. Maren Christensen født 15.01.1869. Hun blev gift den 5.04.1894 med Peder Christensen Andersen født 19.03.1863, søn af indsidder i Vindeballe Peder Christensen Andersen og hustru Anne Margrethe Rasmussen. Peder havde været i Amerika før han blev gift.

2. Christen Andreasen Christensen født 2.11.1871. Han overtog ejendommen efter faderen.

3. Agnes Kirstine Christensen født 20.07.1875. Hun blev gift den 26.02.1904 med Jens Groth Jørgensen født 3.05.1867, søn af Indsidder Jens Groth Jørgensen (født den 6.08.1836 i L. Rise, Matr. 31) og hustru Dorthe Marie Hansen fra Lille Rise.

4. Johanne Marie Christensen født 11.12.1878. Hun blev gift den 5.11.1911 med Claus Hansen Jensen født 25.11.1885, søn af Husmand og Stenhugger Claus Hansen Jensen og hustru Birthe Larsen fra Stokkeby (Matr. 90?91). En søster til Claus er gift med Johannes broder, Christen Andreasen Christensen.

5. Laurits Jensen Christensen født 19.11.1881.

Den ældste søn fik skøde på ejendommen den 24.04.1915. Han skulle svare aftægt og der blev givet forbud mod at sælge i faderens levetid.

Ved folketællingen i 1901, bor den ældste søn med familie, på ejendommen.

 

III. Christen Andreasen Christensen født 2.11.1871 d. 1944. Han blev gift den 09.04.1896 med Anne Jensen født 27.09.1873, datter af Husmand Claus Hansen Jensen og hustru Birthe Larsen fra Stokkeby (Matr. 90?91).

Hendes broder Claus Hansen Jensen var gift med en søster til hendes mand. Ikke mindre end 6 af hendes søskende rejste til U.S.A. hvor familien i dag er talrig.

Børn:

1. Meta Christine Christensen født 22.08.1896. Hun er vist født i Stokkeby. Hun blev gift den 23.03.1928 med Parcellist Hans Jensen Clausen fra Voderup (Matr. 16A).

2. Andreas Christensen født 2.12.1900. Han blev gift den 27.05.1923 med Karen Elisabeth Rasmussen født 4.11.1902, datter af Husmand Laurits Rasmussen og hustru Eline Kristine Pedersen fra Vindeballemark. Da de blev gift var Andreas tjenestekarl på Bjergenegård i Borgnæs.

3. Claus Hansen Christensen født 31.12.1904. Han blev gift den 7.06.1929 med Martha Margrethe Nielsen født 1.12.1906, datter af Arbejdsmand Hans Nielsen og hustru Anne Kathrine Pedersen fra Vindeballe.

4. Bertha Marie Christensen født 18.06.1910. Hun blev gift med Jens Rasmussen fra Stokkeby.

Ejendommen blev solgt til Hans Martin Lauritsen fra Matr. 28. Den blev dog senere solgt igen, og benyttes nu som feriehus.

Retur til Voderup.