Voderup, matrikel 56

Retur


Voderup, Matrikel 56.

Denne ejendom opstår da parcellist Peiter Peitersen fra Matr. 21 sælger sin ejendom til henholdsvis Hans Andersen Hansen som får matr. 21, og Laurits Hansen som får denne ejendom, det senere matr. 56. Det ser ud til at den jord som følger med denne ejendom er den senere matr. 14 a, en del af den såkaldte "Smedens Klint". Senere bliver et mindre areal, matr. 21b tilkøbt fra Matr. 21.

 

I. Laurits Hansen fra Ø. Bregninge. Da han købte ejendommen benævnes han ungkarl. Ses ikke gift i Tranderup, og heller ingen børn født i sognet.

Laurits købte denne ejendom den 15.06.1792, og det nævnes at Tørvemosen er fælles med matr. 21. Det må være i mosen syd for matrikkel 21 a. Ifølge overleveringen bliver det midterste fag revet ned, og de 4 østre fag forbliver på denne ejendom, matr. 56.

Hvor længe han havde ejendommen, og hvorvidt han boede der er usikkert.

 

II. Claus Rasmussen Hansen f. 1785 d. 26.07.1854, søn af Gårdmand Hans Clausen og hustru Maren Jensdatter fra Stokkeby (273). Han blev gift den 25.09.1818 med Sidsel Kirstine Lauritsdatter født 18.11.1787 død 8.04.1861. Hun var en datter af Parcellist Laurits Lauritsen og hustru Anne Marie Pedersdatter fra Voderup (10).

Claus Rasmussen Hansen fik en byggeplads af sin svigerfar, men hvorvidt det drejer sig om matr. 11 eller denne ejendom er usikkert. Claus overtog også en parcel i klinten matr. 14 b, som var hustruen arvepart efter faderen. Denne parcel ligger ved siden af matr. 12 a og 12 b, som den oprindeligt havde hørt sammen med, idet disse matrikler oprindeligt hørte til matr. 10.

Da Claus og Sidsel boede hos hendes forældre da datteren blev født, må de altså være flyttet ind på matr. 56 i tiden mellem 1818 og 1827, idet de ifølge brandforsikringen bor der i dette år. Huset består da af 4 fag og var vurderet til 20 Rd., hvilket var den laveste vurdering af samtlige ejendomme i Voderup.

Claus sælger sin ejendom den 15.02.1831 til Christen Albertsen fra matr. 14. Det var egentlig en byttehandel idet Claus og Sidsel overtager matr. 14, hvortil der henvises.

 

III. Christen Albertsen født 1773 død 16.04.1841, søn af Albert Knudsen og hustru Ellen Christensdatter fra Voderup (Matr. 14). Han blev gift i Tranderup den 4.09.1804 med Karen Knudsdatter f. 1781 d. 09.05.1855, fra Søby.

Christen Albertsen havde først en anden ejendom i Voderup (Matr. 14), hvortil der henvises.

Da Christen købte denne ejendom, indgår det i handelen at Christen Albertsen skal have frit husværelse hos Claus Rasmussen Hansen. Christen Albertsen nyder herefter offentlig understøttelse.

Matr. 56 overdrages senere af Christen Albertsen til svigersønnen Christen Hansen.

 

IV. Christen Hansen f. 28.07.1816 d. 25.07.1909, søn af indsidder Peder Hansen (Mose) og hustru Sophie Cathrine Hansdatter fra Vindeballe. Peder Hansen var en søn fra Matr. 35.

Christen blev gift den 06.02.1846 med Sidsel Albertsen f. 01.02.1817 d. 23.12.1847, datter af Christen Albertsen.

Børn i 1. ægteskab:

1. Peder Hansen f. 09.04.1846. Han kom vist til L. Rise.

2. Sofie Margrethe Hansen f. 16.12.1847. Hun blev gift den 09.09.1875 med skrædder Hans Hansen fra Vindeballe.

Moderen døde ugen efter Sofies fødsel. Ved skiftet efter moderen den 01.04.1849 arver børnene 24 Rd. Efter Sidsels død blev Christen gift den 23.11.1849 med Kirsten Thomsen f. 1823 d. 19.08.1904, datter af husmand Christen Thomsen fra St. Rise.

Børn i 2. ægteskab:

3. Sidsel Kirstene Hansen f. 02.11.1852 d. ca. 1946. Hun forblev ugift og blev boende i faderens hus i Vindeballe. Dette hus er i dag kendt under navnet "Sidsels Hus", et navn det har fået efter hende. Huset er Vindeballegade nr. 1.

4. Mette Marie Hansen f. 01.04.1856. Hun forblev ugift og boede sammen med søsteren i Vindeballe.

Christen Hansen var tømrer. Han sælger ejendommen den 08.03.1853 og flytter til Vindeballe, matr. 44. (Sidsels Hus).

 

V. Jens Hansen (Olsen) f. 10.06.1813 d. 02.12.1874, søn af Parcellist Ole Lauritsen Hansen og hustru Sidsel Nielsdatter fra Voderup (Matr. 12). Jens Hansen blev kaldt Jens Olsen i daglig tale.

Jens blev gift den 17.07.1836 med Marie Henriksdatter født 23.03.1807 død 16.06.1880. Hun var en uægte datter af Thomas Henriksen fra Stokkeby og Anne Margrethe Andersdatter, datter af Kådbo Anders Pedersen fra Tranderup (106). Marie Henriksen havde en søn født uden for ægteskab, som hed Philip Andersen Jensen, se matr. 21.

Børn:

1. Ole Hansen født 3.09.1836 død 4.03.1867.

2. Anne Margrethe Hansen født 3.09.1836. Hun forblev ugift og blev boende først hos broderen og senere hos Hans Christensen Pedersen.

3. Niels Hansen født 13.04.1845. Han overtog ejendommen efter faderen.

Jens Hansen sælger ejendommen til sin søn den 4.11.1874. Der er 4 fag hus, hvoraf de 1½ fag i 2 stuer skal bruges til aftægt til Jens Hansen, hustruen og datteren Anne Margrethe.

 

VI. Niels Hansen f. 13.04.1845. Han blev gift den 20.10.1868 med Gertrud Hansen fra Olde.

Børn:

1. Knud Hansen født 25.10.1868

2. Anne Marie Hansen født 24.09.1870. Hun rejste til U.S.A.

3. Ingeborg Hansen født 27.10.1879.

4. Anne Margrethe Hansen født 13.06.1882.

5. Claudine Marie Hansen født 1.07.1884.

Niels Hansen var arbejdsmand. Den 5.11.1894 kom huset til tvangsauktion, og køberen Skrædder Rasmus Andersen fra Tranderup får skøde den 11.06.1895. Rasmus Andersen overdrager dog skødet til Hans Christensen Pedersen den 11.06.1895. Jens Hansen som er Niels Hansens fader, skal have fri bolig sammen med hustruen og datteren.

 

VII. Hans Christensen Pedersen f. 14.12.1857 d. 1943, søn af Husmand Peder Hansen Pedersen og hustru Sidsel Marie Jensen fra Vindeballe?mark.

Sidsel Marie Jensen var fra Vindeballe (46).

Hans blev gift den 07.10.1881 med Kirsten Rasmussen født 1856, datter af Gårdmand Erik Pedersen Rasmussen og hustru Ane Margrethe Hansen fra Lille Rise (330A).

Børn:

1. Anne Margrethe Pedersen født 22.11.1881.

2. Sidsel Marie Pedersen født 7.09.1883.

3. Peder Hansen Pedersen født 5.02.1886. Han flyttede til Langeland hvor han boede i nogle år. Han blev gift den 31.03.1918 med Elna Dorthea Pedersen f. ca. 1896, gårdmandsdatter fra Fodslette. I tiden før 1923 købte Peder øen Siø mellem Langeland og Tåsinge.

  Børn:

  a. Kirsten Margrethe Pedersen f. 27.05.1920.

  b. Ellen Elsebeth Pedersen f. 30.09.1921.

  c. Ingeborg Marie Pedersen f. 28.06.1923 på Siø.

  d. Hans Christian Pedersen f. 19.11.1925 på Siø. En søn har gården i 2003.

  e. Birgit Johanne Pedersen f. 16.07.1930 på Siø.

  f. Erik Sandemand Pedersen f. 06.09.1934 på Siø.

4. Sofie Cathrine Pedersen født 18.05.1889.

5. Hansine Kirstine Pedersen født 15.05.1892. Hun blev gift den 28.02.1918 med Frans Knudsen Jensen født den 17.08.1883 i Kærby, søn af Gårdmand Knud Jensen og hustru Ane Kirstine Nielsen. Da de blev viet opholdt hun sig på Siø, og han var mejeribestyrer i Nordenbro på Langeland.

6. Erik Pedersen født 21.06.1895.

Hans Christensen Pedersen havde først overtaget sin fars ejendom i Vindeballemark (Strandhusene) men solgte den til L. P. Albertsen. Derefter opholdt han sig i Marstal, før han købte Matrikel 56.

Den 13.02.1915 købte han Matrikel 21b af Erik C. R. Svarer, Matrikel 21.

H. C. Pedersen og hustruen døde begge på Siø hos en søn i 1942. Ejendommen blev solgt, men salget blev først tinglyst den 23.03.1927, efter køberens død.

 

VIII. Peder Olsen Jepsen f. 12.07.1848 d. 16.02.1927. Han havde en anden ejendom i Voderup, matr. 20, hvortil der henvises. Efter hans død solgte arvingerne ejendommen den 16.06.1927.

 

IX. Jens Rasmussen Jørgensen f. 11.09.1899, søn af husmand Hans Jørgensen og hustru Ane Jensen fra Tranderup. Han opholdt sig i Pederstrup på Langeland og beholdt kun ejendommen i få år. Han solgte ejendommen den 11.03.1936 for Kr. 1.000,-. Jens blev gift den 15.05.1927 med Christine Marie Christensen f. 27.04.1908 i Audubon, Iowa, USA, datter af fisker og vognmand Christen Madsen Christensen og hustru Mette Marie Hansen fra Vindeballe, matr. 26b.

 

X. Anders Thygesen Albertsen, f. 24.05.1861 i Haven, søn af smed Albert Hansen Albertsen og hustru Johanne Henningsen fra Haven. Anders var gift 2 gange, se Vindeballe matr. 52a og matr. 27. Anders omtales som teglværksejer.

 

XI. Mathilde Andrea Andersen. Også hun beholder kun ejendommen i kort tid, og sælger igen den 27.01.1943.

 

XII. Christen Carlo Christensen. Han sælger ejendommen endnu den samme dag som han købte, den 27.01.1943.

 

XIII. Carlo Vilfred Sørensen f. 17.07.1917 i Ribe domsogn, søn af arbejdsmand Søren Kirk Sørensen og hustru Ingeborg Andresen Nielsen fra Ribe. Han blev gift den 30.03.1941 med Karla Kathrine Clausen f. 28.04.1922, datter af husmand Claus Peter Clausen og hustru Anne Marie Jakobine Petersen fra Ø. Bregninge.

Da de blev gift var Carlo avlsmedhjælper på en gård i Bro, Rise sogn. Han arbejdede dog også som brøndgraver.

Børn:

1. Børge Sørensen.

2. Erling Sørensen.

3. Knud Sørensen.

Carlo Vilfred Sørensen var arbejdsmand og brøndgraver.

Retur til Voderup.