Voderup, matrikel 59.

Retur


Voderup, Matrikel 59.

Matr. 59 er en mindre parcel, en del af matr. 13 b (nu matr. 18). Det er en tidligere nedlagt dam, Store Kragekær, som nu atter er oprenset. Fyns Amt har udsat klokkefrøer i kærret. I 1987 har Kort- og Matrikelstyrelsen givet denne parcel nr. 59, idet de påstår at denne del af Kragekærret er fælleseje for samtlige parcellister i Voderup. Dette er dog helt forkert, idet Store Kragekær fra gammel tid var fælleseje for 11 parcellister. Disse 11 parcellister sælger deres andel til 4 parcellister den 29.03.1853 og af salgskontrakten fremgår det at de 3 parcellister har vandingsret på den del som hører til matrikel 13. Da der i forbindelse med denne handel er aftalt en salgspris for de 4 dele af Store Kragekæret, kan der jo ikke være tale om et nyt fælleseje, men derimod 4 seperate dele af kærret.

 

 

Retur til Voderup.