Voderup, matrikel 6

Retur


Voderup, Matrikel 6.

Jorden til denne ejendom hørte oprindeligt til matr. 17, men den 5.11.1847 afstod Anders Andersen en del af sin ejendom, 1 tdl. 3 skp.til en søn, med pligt til at bebygge den. Det må formodes at huset er bygget i perioden umiddelbart herefter.

Jorden blev tilskødet:

I. Peder Madsen Andersen f. 1820 d. 08.04.1896, søn af parcellist Anders Andersen fra matr. 17. Peder blev gift i Rise den 06.12.1844 med Anne Terkelsdatter f. 1811 datter af gårdmand Terkel Caspersen og hustru Birthe Mikkelsdatter fra Stokkeby (271). Da Peder blev gift var han møllebestyrer på Drejø. Han var Dannebrogsmand, så det må antages at han havde været med i Treårskrigen. De 2 ældste børn er født i Stokkeby, den ældste endda før brylluppet, hvorfor han bærer morfaderens efternavn.

Børn:

1. Peder Caspersen f. 19.09.1839 d. 12.11.1890. Peder var husmand og møller i Lille Rise. Han skal have været gift 2 gange, men hans første kone er mig ubekendt. Gift anden gang den 25.11.1869 med Karen Kirstine Pedersen f. 01.12.1841, datter af gårdmand Mads Pedersen i Vindeballe (50).

2. Birthe Cathrine Andersen f. 18.06.1846.

3. Anders Pedersen Andersen f. 30.09.1848. Han blev gift den 06.12.1872 med Kirstine Petrine Nissen f. 1849, datter af sømand Jens Nissen (eller Nielsen) fra Thurø.

4. Anne Margrethe Andersen f. 18.09.1850 d. 14.08.1910. Hun blev gift den 21.10.1881 med murer Peder Christensen Nielsen f. 1848 d. 24.10.1929, matr. 36 og 48 i Gråhøje.

5. Jens Pedersen Andersen f. 14.06.1852 d. 01.02.1926. Han blev gift den 09.12.1886 med Kirsten Hansen f. 06.05.1863, datter af parcellist Peder Rasmussen Hansen og hustru Anne Marie Lauritsen fra Voderup (matr. 24). Jens købte en ejendom i Voderup (matr. 8) hvortil der henvises.

6. Anne Sofie Andersen f. 09.04.1855 d. 1913. Hun rejste til U.S.A. og blev derovre gift den 11.06.1882 med Johan Jørgensen Helmann f. 20.06.1857, søn af husmand Christen Helmann Ishøj fra Bro. Johan og Anne Sofie vendte hjem til Danmark og han købte en parcel i Risemark (matr. 43a) i 1899, hvorpå han byggede en mindre ejendom. Før han købte denne ejendom, havde 	han haft en mindre ejendom i Tværby Mark.

Den 10.02.1859 bytter Peder Madsen Andersen sin ejendom med sin fætter Peder Madsen Jensen f. 18.08.1841, fra matr. 5 i Voderup.

 

II. Peder Madsen Jensen født 18.08.1811 død 23.04.1894. Han havde først en ejendom i Vindeballe med jord i Gråhøje (matr. 48). Peder Madsen Jensen brugte også navnet Peder Madsen Nissen.

Peder blev gift den 01.02.1839 ned Anne Albertsen f. 21.03.1818 d. 04.04.1873, datter af husmand Peder Albertsen fra Tranderup. Der var 6 børn som alle er født i Vindeballe.

Børn:

1. Karen Pedersen f. 19.05.1839.

2.Jens Jensen Nissen Pedersen f. 16.01.1842.

3. Peder Albertsen Pedersen f. 16.03.1844.

4. Anne Marie Pedersen f. 30.05.1845.

5. Maren Kirstine Pedersen f. 17.03.1848.

6. Anne Margrethe Pedersen f. 18.09.1850.

Efter hustruens død sælger Peder Madsen Jensen ejendommen den 23.11.1872 til Rasmus Jensen Hansen, der havde haft matr. 8 siden 1852. Der skulle svares aftægt til P.M. Jensen.

 

III. Rasmus Jensen Hansen f. 7.08.1828 d. 3.11.1881. Han blev gift den 5.08.1853 med Kirsten Eriksdatter f. 1826, datter af Kådbo Erik Rasmussen fra Ø. Bregninge. Der henvises til matr. 8. Rasmus overlod matr. 6 til en svigersøn den 17.12.1876. Samtidig får svigersønnen også en mindre parcel matr. 8a.

 

IV. Rasmus Lauritsen f. 1846, søn af parcellist Hans Andersen Lauritsen fra L. Rise. Rasmus blev gift den 30.03.1876 med Maren Hansen f. 30.09.1854, datter af Rasmus Jensen Hansen, matr. 8.

Børn:

1. Hans Andersen Lauritsen f. 14.11.1877.

2. Maren Lauritsen f. 1879.

3. Kirstine Lauritsen f. 1882.

Da Rasmus Lauritsen havde haft ejendommen i nogle år, overtog svigermoderen ejendommen den 10.03.1883. Nogle få år senere den 26.02.1887 solgte hun ejendommen til Johan Pedersen for Kr. 6.000,00. Ejendommen omfattede matr. 6a og 8a. Matrikel 6b blev af enken Kirsten Hansen (født Eriksdatter) lagt til ejendommen matr. 8.

 

V.Johan Pedersen f. 16.01.1855 d. 1950, søn af parcellist Rasmus Hansen Pedersen og hustru Maren Winther fra Voderup, matr. 20. Johan havde overtaget sin fars ejendom matr. 20, den 20.01.1875, men solgte den til en svoger den 26.02.1887 for Kr. 6.875,00. Johan blev gift den 30.03.1882 med Sidsel Marie Andersen f.30.11.1855 d. 22.04.1920, datter af parcellist Christen Hansen Andersen og hustru Maren Olsen fra Stokkeby.

Børn:

1. Rasmus Hansen Pedersen f. 01.08.1884 d. 1964.

2. Maren Sofie Pedersen f. 14.05.1888. Hun blev gift den 27.09.1917 med Bager i Tranderup Christen H. Knudsen f. 01.10.1892, søn af skibsfører Knud Th. Knudsen.

3. Christen Hansen Pedersen f. 29.09.1889.

4. Jørgen Knudsen Pedersen f. 23.07.1896. Han køber matr. 21.

5. Peder Hansen Pedersen f. 1902. Han tog navneforandring til Truholdt. Den 07.02.1955 udtrådte han af folkekirken idet hans hustru meldte ham ud. Hun var medlem af Jehovas Vidner.

Samme dag som Johan Pedersen køber denne ejendom, sælger han matr. 20, som han havde overtaget efter sin far i 1875.

 

VI. Kristian Thomsen f. 04.04.1895. Han blev gift den 11.04.1919 med Kirstine Groth f. 09.09.1901, datter af husmand Casper Christensen Groth og hustru Kirsten Hansen fra Rise, matr. 31.

Børn:

1. Maren Kirstine Thomsen f. 07.06.1919 i St. Rise. Hun blev gift med Edward Rasmussen, se matr. 32 og matr. 12.

2. Kirstine Thomsen f. 01.12.1920 i St. Rise. Hun blev gift den 24.10.1943 med kontrolassistent i Rise, Thomas Hansen Jørgensen f. 12.08.1915, søn af snedker Thomas Kristensen Jørgensen og hustru Karen Kirstine Hansen fra Olde.

3. Klara Thomsen f. 22.05.1933.

Kristian Thomsen arbejdede vist en overgang på Bregninge teglværk. Efter deres død skifter huset ejer flere gange, og anvendes nu som sommerhus. Ejes i dag af forhenværende restauratør Stryhn.

 

Retur til Voderup.