Aldrig bebygget

Voderup, matrikel 61.

Retur


Voderup, Matrikel 61.

Matr. 61 er en mindre parcel udstykket fra matr. 40. Det er en tidligere nedlagt vandhul som nu atter er oprenset. Fyns Amt har udsat klokkefrøer i vandhullet. Formodentlig er Kort- og Matrikelstyrelsen gået ud fra at dette område er fælleseje, da der fra gammel tid har været fælles vandingsret,og derfor er der oprettet et nyt matrikel nummer. Der er dog ikke noget belæg for at dette vandhul har været fælles vandingssted for samtlige parcellister i Voderup. Tværtimod tyder alt på, at det oprindeligt kun var ejendommene i Gråhøje som havde vandingsret i dette vandhul.

 

Retur til Voderup.