Voderup, matrikel 7 og 16

Retur


Voderup, Matrikel 7.

Denne ejendom ligger midt i landsbyen, og er i dag uden jord. Ejendommen er under samme tag som matr. 16, idet matrikel 16 oprindeligt var en del af matr. 7. Den jord som oprindeligt hørte til ejendommen, ligger i Sandholmsmarken, mellem matr. 6 og 8, hvorfor nummeret ved matrikuleringen har fået nr. 7.

Den første ejer er:

I. Jeppe Lauritsen f. ca. 1726 d. 17.03.1810. Han var en søn af Gårdmand Laurits Jeppesen og hustru Maren Hansdatter fra Vestengård i Vindeballe (55). Jeppe blev gift den 20.02.1752 med Sidsel Olesdatter født ca. 1730 død 11.07.1796. Hun var en søster til Parcellist Hans Olsen fra Voderup (Matr. 10). Jeppe Lauritsen må formodes at have købt denne ejendom da Voderup blev udparcelleret i 1767. Den bestod da af de parceller som nu benævnes Matr. 7 og Matr. 16, på ialt ca. 9 tønder land. Som vi skal se deles ejendommen i 1828.

Børn:

1. Laurits Jepsen født 1753 død 2.10.1811. Han var Husmand i Lille Rise. Først gift den 2.03.1783 med Kirsten Nielsdatter født ca. 1765 død 2.11.1805. Efter Kirstens død blev han gift i 1806 med Inger Kirstine Pedersdatter født 1751 død 1811.

2. Kirsten Jeppesdatter født 1754. Hun blev gift i 1779 med Kådbo Thomas Andersen fra Bregninge.

3. Karen Jeppesdatter født 17.10.1756 død 20.04.1837. Hun blev gift med Gårdmand Jens Christensen Lassen født 29.01.1758 død 19.06.1829 fra Vindeballe (49).

4. Ole Larsen født 1759 død 1791. Han var snedker i Ærøskøbing. Han blev gift med Birgit Cathrine Torp.

5. Christian Jepsen født 1762 død 1801. Han blev gift i Rise med Anne Jensdatter. De boede i Kragnæs.

6. Rasmus Jepsen født 1766. Han opholdt sig hos broderen Hans i 1803, og var da ugift.

7. Hans Jepsen født 7.05.1769 død 8.01.1828. Han overtog ejendommen efter faderen.

Før Jeppe Lauritsen købte ejendommen i Voderup, var han snedker i Vindeballe. Det fortsatte han med efter at være flyttet til Voderup. I 1760 leverede han 7 ligkister til en familie, mand, kone og 5 børn. På grund af alder afstår han ejendommen til den yngste søn den 7.07.1797. Sønnen får også snedkerværktøjet.

Den 14.09.1787 sælger Jeppe Lauritsen 10 skæppe land til Christen Nielsen (Matr. 32).

 

II. Hans Jepsen født 7.05.1769 død 8.01.1828. Han blev gift den 20.11.1796 med Sidsel Jensdatter f. 1779 d. 05.08.1817, datter af smed Jens Albertsen fra Vindeballe. Der var ingen børn i ægteskabet, og efter Sidsels død, blev Hans gift den 01.03.1818 i Bregninge med Maren Albertsdatter f. 1797 d. 21.04.1843, datter af gårdmand Albert Lauritsen og hustru Ane Marie Thygesdatter fra Leby (89). En søster til Ane Marie ved navn Kirsten er gift på Matr. 24.

Børn i 2. ægteskab:

1. Jeppe Lauritsen Jepsen født 20.03.1819 død 28.09.1871. Han overtog ejendommen efter sin morbror.

2. Sidsel Jepsen født 1820.

3. Sidsel Jepsen født 1821.

4. Albert Lauritsen Jepsen født 27.06.1822 død 21.02.1900. Han blev gift i 1852 med Bodil Eriksen født 26.03.1831 død 19.06.1903, datter af Parcellist Erik Lauritsen Eriksen og hustru Syndet Madsdatter fra Stæremose. Albert overtog svigerfaderens ejendom i Stæremose.

5. Anne Marie Jepsen født 1824.

6. Anne Margrethe Jepsen født 1826.

Hans Jepsen erklæres konkurs, hvorefter hans svoger Niels Christensen Jørgensen køber ejendommen på 9 tønder land, den 8.01.1827.

 

III. Niels Christensen Jørgensen f. 1787 d. 1857. Efter at have haft ejendommen i et års tid, sælger Niels halvdelen af jorden og de 6 fag af huset. Selv beholder han den anden halvdel af jorden og 6 fag hus, som ved matrikuleringen får matr. nr. 16, hvortil der henvises. De 12 fag hus deles altså i to lige store dele, og en ny ejendom opstår. Køberen af matr. 7 er broderen til Hans Jepsens enke, gårdmand Laurits Albertsen fra Leby (89).

Enken Maren Albertsdatter og hendes nye mand bliver boende, og forpagter ejendommen.

 

IV. Hans Olsen f. 1797 d. 21.08.1843. Hans Olsen var en søn af Husmand Ole Hansen fra St. Rise. Han blev gift den 01.11.1833 med Maren Albertsdatter, Hans Jepsens enke.

Børn:

1. Anna Cathrine Hansen født 1833.

Hans Olsen forpagtede ejendommen fra 1828 til 9.08.1842, hvor ejeren Gårdmand Laurits Albertsen sælger ejendommen til Marens ældste søn, Jeppe Lauritsen Jepsen. Hans Olsen og hustru får ret til at bo der i 8 år, hvorefter de skal nyde aftægt. Både moderen og Hans Olsen døde dog det følgende år, men deres fælles barn Anna Cathrine Hansen blev boende som plejebarn.

 

V. Jeppe Lauritsen Jepsen f. 20.03.1819 d. 28.09.1871. Han blev gift den 08.12.1843 med Anne Marie Olsen født 13.11.1821 død 22.10.1875. Hun var en datter af Parcellist Peder Olsen og hustru Gie Mikkelsdatter fra Voderup (37) (Gråhøje).

Børn:

 

1. Hans Jepsen født 12.10.1844. Han overtog ejendommen efter faderen.

2. Peder Olsen Jepsen født 12.07.1848 d. 16.02.1927. Han købte matr. 20 af sin svoger Johan Pedersen. Se matr. 20 og matr. 6.

Den ældste søn får skøde på ejendommen den 11.10.1871.

 

VI. Hans Jepsen f. 12.10.1844. Han blev gift den 04.04.1878 med Sidsel Marie Pedersen f. 02.10.1850. Hun var en datter af parcellist Christen Hansen Pedersen og hustru Ane Margrethe Jensen fra Voderup (Matr. 33).

Børn:

1. Anne Marie Jepsen født 14.05.1889. Hun blev gift den 04.04.1909 med Erik Hansen født 14.07.1880, søn af Parcellist Laurits Hansen og hustru Anne Marie Nielsen fra Voderup (41A)(Gråhøje). Anne Marie Nielsen er født i Voderup på Matr. 5.

I 1929 blev ejendommen solgt til Christen Erik Madsen.

 

VII.Christen Erik Madsen f. 16.01.1905, søn af murer og parcellist Christen Pedersen Madsen og hustru Karen Christensen fra Voderup, matr. 20. Han blev gift i 1929 med Augusta Johansen, datter af?????

Børn:

1. Karna Madsen.

Ca. 1945 overtager Christen Erik Madsen sin fars ejendom, Matr. 20, hvorefter jorden fra Matr. 7 og Matr. 20 lægges sammen. Huset til Matr. 7 sælges herefter til en ældre dame som ikke var fra Ærø. Hun havde huset i nogle år, hvorefter det atter blev solgt.

 

VIII.Karen Kirstine Lauritsen f. 16.06.1890. Hun var enke efter parcellist Laurits Pedersen fra matr. 10, hvortil der henvises. Huset sælges atter i ca. 1956.

 

IX. Hans Peder Clausen f. 1930, søn af parcellist Hans Jensen Clausen og hustru Meta Kirstine Christensen fra Voderup, matr. 16. Hans Peder blev gift i 1956? med Ruth Bahnsen, datter af parcellist Urban Kristian Bahnsen og hustru Anna Henriksen fra Øsemark ved Ærøskøbing.

Fra et tidligere forhold har Ruth Bahnsen 1 barn:

  - Dorrit Bahnsen f. 1953. Hun blev adopteret af Hans Peder Clausen.

Børn:

1. Christian Clausen

2. Marian Clausen

3. Per Clausen.

4. Jette Clausen.

5. Ole Clausen.

6. Bjarne Clausen.

Retur til Voderup.