Voderup, matrikel 8

Retur


Voderup matr. 8.

Denne ejendom lå tæt op ad matr. 9, og helt ud til markvejen som går ud til klinten. På billedet ovenfor, lå huset foran matr. 9 i baggrunden. Huset er nu nedrevet (ca. 1990). Den oprindelige jord er den parcel der kaldes Sandholm, som ligger mellem matr. 7 og 8.

Den første ejer er:

 

I. Hans Hansen (På Sandholm) f. 1748 d. 26.08.1816, søn af Gårdmand Hans Hansen fra Tranderup (101). Tilnavnet fik han fordi der var 3 mænd med navnet Hans Hansen som boede i Voderup på den tid. De 2 andre var Hans Hansen (Mosemand), Matr. 35 og Hans Hansen (Luudsmand), Matr. 41. Hans blev gift den 03.12.1780 med Karen Eriksdatter f. 1745 d. 26.01.1822, datter af husmand Erik Nielsen fra Øster Bregninge. Ved skiftet efter Hans Hansen består ejendommen af 2 tønder land jord i Sandholm og 2 tønder land i Pilekærsmarken.

Der var 3 børn:

 

1. Anne Hansdatter f. 1781 d. 05.01.1863. Hun blev gift med Albert Hansen fra matr. 27, hvortil der henvises.

2. Hans Hansen f. 1783 d. som spæd.

3. Erik Hansen f. 1785 d. 1836. Han overtog ejendommen efter faderen.

Den 9 oktober 1790 køber han 12 skæppe land af parcellist Christen Madsen født i Vindeballe (50), men parcellist i Voderup, matr. 30.

 

II. Erik Hansen f. 1785 d. 1836. Han blev gift den 18.07.1824 med Maren Rasmusdatter f. 1792 d. 18.10.1859, datter af smed Rasmus Jensen og hustru Johanne Christensdatter fra Olde (153).

Børn:

1. Rasmus Jensen Hansen f. 07.08.1828 d. 03.11.1881. Han overtog ejendommen efter stedfaderen.

2. Karen Hansen f. 21.08.1832. Hun blev gift den 01.08.1856 med Hans Christensen Larsen.

Ved skøde den 7.10.1836 overdrages ejendommen til enkens nye mand. Senere skal sønnen overtage den.

 

III. Laurits Jensen f. 10.06.1795 d. 02.03.1854, søn af Gårdmand Jens Lauritsen fra Dalsgård i Tranderup (95A). Han blev gift den 13.11.1836 med Maren Rasmusdatter, Erik Hansens enke. Laurits var far til en uægte søn han havde fået sammen med Mette Pedersdatter f. 1781 d. 06.06.1820, datter af Præsteindsidder Peder Jensen og hustru Johanne fra Tranderup. Sønnens navn var Laurits Jensen f. 25.09.1816 og han blev husmand i Tranderup, matr. 34.

Den 18.04.1846 solgte Laurits en del af ejendommen til matr. 5. Det var jorden i Sandholm.

Børn:

1. Mette Kirstine Jensen f. 19.09.1839 d. 1912. Hun blev gift den 19.07.1868 med Andreas Christensen f. 26.02.1837 fra Voderup, matr. 55.

Stedsønnen overtog ejendommen den 13.11.1852.

 

IV. Rasmus Jensen Hansen f. 07.08.1828 d. 03.11.1881. Han blev gift den 05.08.1853 med Kirsten Eriksdatter f. 1826, datter af Kådbo Erik Rasmussen fra Ø. Bregninge.

Børn:

1. Maren Hansen f. 30.09.1854. Hun blev gift den 30.03.1876 med Parcellist Rasmus Lauritsen fra Voderup (Matr. 6).

2. Sidsel Kirstine Hansen f. 1860 d. 19.12.1874.

3. Anne Marie Hansen f. 23.07.1863.

4. Anne Cathrine Hansen f. 10.09.1869.

Den 03.05.1869 købte Rasmus matr. 19a som udgjorde 2½ tønde land i Kallemsmarken og den 23.11.1873 købte han naboejendommen matr. 6 af Peder Madsen Jensen. Matrikel 6a og 8a overlod Rasmus til en svigersøn Rasmus Lauritsen, se matr. 6.

Den 12.12.1881, efter Rasmus Jensen Hansens død, solgte enken matrikel 6b og 8b, hvilket er 2 moselodder som tidligere lå i fællesskabet, sammen med matrikel 19a til Christen Albertsen Knudsen.

Ifølge Jens Jensen blev Kirsten kaldt for Kjesten Sandholm, og hun skal have været en nok så håndfast dame, der mestrede bade plov og le.

 

V. Christen Albertsen Knudsen fra Leby. Han købte ejendommen for Kr. 3.600,-, men skulle svare aftægt til P.M. Jensen fra matr. 6. Den 20.03.1887 solgte han ejendommen til Jens Christensen.

 

VI. Jens Christensen f. 19.10.1858, søn af husmand Thomas Christensen og hustru Karen Christensdatter fra Risemark, matr. 57 (269). Jens havde egentlig overtaget sin fars ejendom i Risemark i 1877, men solgte den i 1884 og flyttede derefter til Ronæs, før han flyttede til Voderup. Faderen Thomas Christensen boede hos sønnen i Voderup, hvor han også døde i 1889 (han hængte sig).

Jens blev gift den 12.03.1880 med Anne Dorthea Kristine Hansen f. 23.12.1851 d. 05.11.1904, datter af insidder Jens Rasmussen Hansen fra St. Rise. Efter Anne Dortheas død blev Jens gift med Caroline Jensen f. 11.08.1876, datter af Hans Jensen og hustru Anne Cathrine Thomsen fra Risemark (226). Denne Hans Jensen var en søn af Hans Jensen f. 12.06.1803 fra Vesteraas i Voderup (Matr.1).

Jens Christensen sælger ejendommen i Voderup efter nogle få år, den 11.10.1889.

 

VII. Jens Pedersen Andersen f. 14.06.1852 d. 01.02.1926, søn af parcellist Peder Madsen Andersen fra matr. 6. Jens blev gift den 09.12.1886 med Kirsten Hansen f. 06.05.1863, datter af parcellist Peder Rasmussen Hansen og hustru Anne Marie Lauritsen fra Voderup (matr. 24).

Børn:

1. Anne Andersen f. 18.09.1888. Hun blev gift med gårdmand Rasmsus Peder Lauritsen f. 18.04.1884 fra Tranderup (82b).

2.Anne Marie Andersen f. 1891. Hun blev gift med H.P. Christiansen fra Bregninge Mark.

I 1925 blev jorden solgt til matr. 16, og huset til matr. 9. Matr. 6b og 8b på ca. ½ tønde land blev dog solgt til enkens broder på matr. 24.

Huset herefter anvendt som udhus.

Retur til Voderup.