E-mail

Copyright: Ærø Genealogy

 

Ærøske stednavne

Denne liste over ærøske stednavne indeholder kun navne på byer, landsbyer og lokaliteter, men ikke navne på gårde, veje, kær, høje, moser, eller lignende steder. På Kort- og matrikelstyrelsens hjemmeside findes en liste over alle danske stednavne, men kun de officielle navne. Denne liste medtager alle kendte lokaliteter på Ærø. Skulle der være en lokalitet, som er glemt, så send mig en mail.

Retur:

Stednavn:

Alternativt navn:

Alternativt navn:

Sogn:

Information:

Albertsløkke

Søby

Del af Herremarkerne.

Ashullet

Assehullet

Frydendal

Rise

Lokalitet i L. Rise, opkaldt efter bakkerne på stedet.

Bondebyen

Marstal

Marstals oprindelige gårde, vest og nordvest for byen.

Borgnæs

Borgnitz

Tranderup

Lokalitet nord for Vindeballe.

Bregninge

Brenninge

Bregninge

Landsby på Midtærø.

Bregninge Mark

Bregningemark

Bregninge

Lokalitet nord for Bregninge, henholdsvis Øster og Vester.

Bro 

Rise

Lokalitet syd for Dunkær.

Bromaj

Bromade

Søby

Del af Herremarkerne.

Brunsnæs

Brandnisholdt

Marstal

Middelalderligt krongods på Østærø.

Bøssehage

Østergade

Kastanieallé

Ærøskøbing

Østlig bydel i Ærøskøbing - tidligere losseplads.

Drejby

Dreyby

Marstal

Nedlagt landsby nær Trappeskov.

Dunkær

Dunkier

Rise

Landsby øst for St. Rise.

Dunkær Mark

Dunkærmark

Rise

Ejendomme udflyttet fra Dunkær til markerne syd for byen.

Dyndebæk

Rise

Lokalitet i Olde Mark.

Ellenet

Ellene

Marstal

Lokalitet i den sydlige udkant af Marstal.

Erikshale

Ærøshale

Erreshale

Marstal

Ærøs gamle navn Erre eller Erri har lagt navn til denne hale.

Frydendal

Ashullet

Assehullet

Rise

Lokalitet i L. Rise, opkaldt efter bakkerne på stedet.

Gammelløkke

Søby

Del af Herremarkerne.

Gasseballe

Rise

Bydel i Rise.

Godthåb

Kobbelbæk

Bregninge

Lokalitet i Leby.

Grosbol

Ærø slot

Ærøhus

?

Middelalderligt krongods, ukendt placering.

Græsvænge

Marstal

Landsby vest for Marstal.

Grønnæs

Rise

Lokalitet ved L. Rise.

Gråhøje

Graahoie

Tranderup

Nordligste del af Voderup.

Gråsten

Graasten

Gravenstein

Rise

Nedlagt gods på Midtærø.

Gudsgave

Gottesgabe

Marstal

Nedlagt gods på Østærø.

Hausmark

Rise

Del af Gråstensmark.

Haven

Haugen

Søby

Nordvestligste del af Ærø.

Havrekobbel

Søby

Del af Herremarkerne.

Helle

Rise

Del af Gråstensmark.

Herremarkerne

Søby

De udstykkede marker fra Søbygård gods.

Husmarken

Tranderup

Lokalitet syd for Tranderup (Tranderupmark)

Kallehave

Kallehauge

Rise

Del af Gråstensmark.

Katteskov

Marstal

Lokalitet vest for Marstal.

Kiefmaj

Søby

Del af Herremarkerne.

Kirkeballe

Rise

Bydel i Rise.

Kjøbinghus

Ærøskøbing

Nedlagt gods i Ærøskøbing.

Klausenskov

Marstal L.

Lokalitet ved Kløven / Kleven - fjord syd for Ommel.

Knasterbjerg

Knastebjerg

Marstal

Lokalitet vest for Marstal.

Kongeballe

Rise

Bydel i Rise.

Kragnæs

Kragnitz

Kragnis

Marstal L.

Landsby vest for Marstal.

Købinghof

Kiøbinghof

Ærøskøbing

Nedlagt gods i Ærøskøbing.

Lammeshusene

Ærøskøbing

Lokalitet mellem Ærøskøbing og Stokkeby.

Langagre

Langeagre

Rise

Dunkærs østlige marker.

Langevrætte

Søby

Del af Herremarkerne.

Leby

Lebye

Bregninge

Landsby vest for Bregninge.

Leby Mark

Bregninge

Lokalitet ved Leby.

Lebykobbel

Bregninge

Del af Herremarkerne.

Lille Rise

Klein Riese

Risinge

Rise

Landsby nord for Dunkær og Rise.

Lille Røndal

Søby

Del af Herremarkerne.

Lille Stokkeby

Rise

Lokalitet nord for Stokkeby.

Lilleby

Lilleballe

Rise

Bydel i Rise.

Lindsbjerg

Rise

Del af Gråstensmark.

Marstal

Marstoll

Marstal

By på Østærø.

Midtmarken

Marstal

Lokalitet vest for Marstal.

Mølleagre

Søby

Del af Herremarkerne.

Møllesø

Rise

Del af Gråstensmark.

Nevre

Rise

Lokalitet mellem L. Rise og Ærøskøbing.

Næbbet

Søby

Lokalitet ved Haven, en grusgrav.

Nørremarken

Marstal

Lokalitet vest for Marstal.

Olde

Oldau

Rise

Landsby mellem Rise og Tranderup.

Olde Mark

Oldemark

Rise

Ejendomme udflyttet fra Olde til markerne syd for byen.

Ommel

Ummel

Ohmel

Marstal L.

Landsby nordvest for Marstal.

Ommelshoved

Umelshoved

Marstal L.

Halvø vest for Ommel.

Ornum

Tranderup

Del af Tranderup, syd for kirken.

Ramshalen

Tranderup

Bydel i Tranderup.

Rise

Riese

St. Rise

Rise

Landsby på Midtærø.

Rise Mark

Risemark

Rise

Ejendomme udflyttet fra Rise til markerne syd for byen.

Rolpestedet

Marstal

Lolalitet vest for Marstal.

Ronæs

Rønnæs

Marstal L.

Landsby vest for Marstal.

Røndal

Søby

Lokalitet øst for Søby.

Skelhave

Søby

Del af Herremarkerne.

Skjoldnæs

Søby

Middelalderligt krongods på Ærøs nordspids ved Haven.

Skovbrynke

Rise

Del af Gråstensmark.

Skovby

Skoubye

Bregninge

Landsby nordvest for Bregninge.

Skovby Mark

Skovbymark

Bregninge

Lokalitet nord for Skovby.

Skovlandet

Marstal

Oprindeligt hele Østærø.

Snekkemose

Rise

Del af Stokkeby, mellem Stokkeby og Tranderup.

Snorløkke

Søby

Lokalitet øst for Søby.

Snorløkke

Søby

Del af Herremarkerne.

Spegesilden

Tranderup

Nordligste del af Voderup og Gråhøje. Egentlig en ager.

St. Alberts kirke

Rise

Kapel og kirkegård fra middelalderen, nu ruin.

Steget

Rise

Del af Gråstensmark, den østligste del.

Stenagre

Søby

Del af Herremarkerne.

Stokkeby

Stockebye

Rise

Landsby mellem St. Rise og Ærøskøbing.

Store Røndal

Søby

Del af Herremarkerne.

Strandbyen

Marstal L.

Del af Ommel.

Strandhuse

Stranden

Strandhusene

Tranderup

Lokalitet nord for Vindeballe.

Stærmose

Søby

Del af Herremarkerne.

Søby

Søbye

Seboy

Søby

Landsby på Vestærø.

Søbygård

Soebygaard

Søby

Nedlagt gods på Vestærø. En del af bygningerne består.

Søbygårdsmark

Søby

Del af Herremarkerne.

Thorup

Torup

Rise

Den nordvestlige del af L. Rise.

Tivoli

Ærøskøbing

Lokalitet syd for Ærøskøbing.

Tranderup

Tranderup

Landsby på Midtærø.

Tranderup Mark

Tranderupmark

Tranderup

Ejendomme udflyttet fra Tranderup til markerne syd for byen.

Trappeskov

Trappendal

Drejbyskov

Marstal

Lolalitet vest for Marstal.

Trousløkke

Trovsløkke

Trovelsløkke

Marstal

Lokalitet vest for Marstal.

Tuemose

Søby

Del af Herremarkerne.

Tværby

Bregninge

Del af Bregninge.

Tværby Mark

Bregninge

Lokalitet syd for V. Bregninge.

Urehoved

Ærøskøbing

Halvø nordvest for Ærøskøbing.

V. Bregninge

Bregninge

Del af Bregninge vest og nord for kirken.

Vejsnæs

Rise

Del af Gråstensmark.

Vesterballe

Rise

Del af landsbyen Dunkær.

Vesterløkke

Tranderup

Lokalitet mellem Bregninge og Vindeballe.

Vesterskov

Marstal

Lokalitet vest for Marstal.

Vesterstrand

Ærøskøbing

Strand vest for Ærøskøbing.

Vidskoven

Vieskoven

Tranderup

Lokalitet syd for Tranderup.

Vindeballe

Windeballe

Tranderup

Landsby vest for Tranderup.

Vindeballe Mark

Vindeballemark

Tranderup

Betegnelse for Strandhusene og jorder nord for Borgnæs.

Vitsø

Søby

Inddæmmet område nær Søby.

Voderup

Wuderup

Vodrup

Tranderup

Landsby og nedlagt gods på Midtærø.

Vrå

Vraa

Ærøskøbing

Lolalitet sydvest for Ærøskøbing.

Wuderup

Tranderup

Nedlagt gods i Voderup.

Ærøskøbing

Kjøbing

Errekoppinge

Ærøskøbing

Købstad på Ærø - i gammel tid kaldet Visby.

Æske

Eske

Rise

Del af Gråstensmark.

Ø. Bregninge

Bregninge

Del af Bregninge øst for kirken.

Øsemark

Rise

Lokalitet mellem Stokkeby og Vrå.