E-mail

Copyright: Ærø Genealogy

 

Læs om Ærøs historie - Slægtsforskning på Ærø - De som emigrerede

English

This web-site consists of the following parts:

 

Latest amendments.

Genealogy Ærø.

Families from Aero.

Selected files with family data from Aero.

The emigrants.

Genealogy data on some emigrants. (In English).

Names in my family.

Tranderup parish, the village Voderup.

Tranderup parish, the village Vindeballe.

Tranderup parish, the village Tranderup.

Stories from Aero.

The Manor Wuderup.

Link to "Genealogy Forum Aero".

Names of towns, villages and places on Aero.

 

Dansk

Denne hjemmeside er inddelt i følgende afsnit:

 

Sidste nyt.

Slægtsforskning på Ærø.

Ærøske slægter

Udvalgte filer med slægtsdata fra Ærø.

Emigranterne.

Slægtsdata på nogle emigranter. (Engelsk tekst).

Navne i min slægt.

Tranderup sogn, landsbyen Voderup.

Tranderup sogn, landsbyen Vindeballe.

Tranderup sogn, landsbyen Tranderup.

Historier fra Ærø.

Pagtsgården Wuderups historie.

Link til "Slægtsforskerforum Ærø".

Stednavne på Ærø.

Genealogy Ærø er hjemmesiden hvor du finder oplysningerer om Ærøs spændende historie og om ærøske slægter.