E-mail

 

Tranderups ejendomme

Vindeballes ejendomme

Pagtsgården Wuderup

Mere om Voderup Klint.

Copyright: Ærø Genealogy

(Omfatter matr. 1 til 61)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retur til forside!

Link til de enkelte ejendomme, efter matrikel numre:

Voderup, en ærøsk landsby:

En historisk oversigt:

Voderup (Wuderup)! - I dag en lille landsby i Tranderup Sogn; men før 1767 en Herregård - en lille Ladegård hørende ind under Hovedgården Gråsten i Rise sogn.

Gården er oprettet i 1624 af Hertug Christian af Ærø, ældste søn af Hertug Hans den Yngre, der var søn af Kong Christian III.

Sandsynligvis er påbegyndelsen til oprettelsen af Vuderup som Ladegård sket allerede under Hertug Hans den Yngre, idet han på enhver måde forsøgte at forbedre udbyttet på sine besiddelser. Vuderup nævnes i "Ærø Regnskab" for 1627-28, men det er dog ikke første gang Vuderup nævnes. Af Kronens skødeprotokol fremgår det, at to gårde i Voderup, 9 gårde i Tranderup og 3 gårde i Vindeballe tilskødes Hertug Hans den Yngre i 1584, i øvrigt sammen med adskillige gårde fra de andre sogne på øen.

Det var gårde som før reformationen havde været kirkeligt gods, idet de havde tilhørt klostrene. Efter reformationen overgår de til Kongens eje. Det er uvist om der allerede i 1584 var mere bebyggelse i Voderup end de 2 gårde og hvorvidt gårdene overhovedet lå i Voderup. Af et skatteregister fra 1533 nævnes der ingen bebyggelse i Voderup, men til gengæld er der 21 gårde i Vindeballe, hvorimod der efter Hertug Hans den Yngres tid kun nævnes 14 gårde i Vindeballe. Muligheden foreligger derfor at Voderup tælles med blandt gårdene i Vindeballe.

I 1767 udgjorde gårdens areal 267 tønder land, og i samme år blev gården udparcelleret. Ved udparcelleringen blev Ladegårdens bygninger og den omkringliggende jord købt af 4 købmænd fra Ærøskøbing, på den betingelse at bygningerne nedrives inden maj 1768 (Tilsyneladende blev beboelseshuset stående). En del af tømmeret fra disse bygninger fandt vej til nybyggerne, som alle måtte opføre huse på deres jorder.

Det er ejerne af ejendommene fra 1767 til nutiden som nu kan følges på denne hjemmeside. Arbejdet med Voderups ejendomme blev påbegyndt af min morfar Jens Jensen, Voderup i samarbejde med Mikkel Eriksen, som vel bedst kendes for sin bog om Rise Sogns gårde. Uden min morfars omfattende viden om Voderups ejendomme, havde jeg næppe været i stand til, at udrede forholdene vedrørende de tidlige ejere af ejendommene. Det er ikke muligt, at lave et så omfattende arbejde uden fejl, men efterhånden som jeg støder på fejl, vil de blive rettet.

Skulle der være nogen som har tilføjelser eller rettelser, hører jeg gerne fra jer via e-mail.