Voderup, matrikel 30

Retur


Voderup, Matrikel 30.

Denne ejendom ligger nord for Tuekæret og vest for matr. 29.

Der er en del usikkerhed omkring de tidlige forhold vedrørende denne ejendom, idet jorden igennem årene har tilhørt flere forskellige ejendomme i Voderup og Vindeballe. Hvem der er den første ejer kan ikke siges med sikkerhed. Måske var det Peiter Peitersen fra matr. 21. I hvert fald ejes parcellen i tiden før 1790 af Christen Madsen som var en søn fra Rugagergård i Vindeballe.

Matr. 30 bebygges tilsyneladende først i tiden omkring 1860.

 

I. Christen Madsen født 24.09.1758 død før 1813. Han var en søn af boelsmand Mads Petersen (Møller) og hustru Maren Jensdatter fra Rugagergård i Vindeballe (50). Han blev gift den 04.01.1783 i Rise med Cathrine Eriksdatter f. 1764 d. 1793, datter af boelsmand Erik Lauritsen (Krogh) og hustru Anna Hansdatter fra St. Rise (181).

Børn:

1. Mads Christensen f. 1785. Han blev gift i 1813 med Gertrud Rasmusdatter, datter af husmand Rasmus Olsen fra Tranderup.

 

Christen Madsen havde også en parcel jord på 9 tønder land i Gråhøje hvorpå der lå et hus på 9 fag og en anden parcel på 10 skæppe land i Kallemsmarken som han solgte til Anders Andersen (Matr. 17). Formodentlig har Christen Madsen boet i sit hus i Gråhøje. Huset på 9 fag blev solgt den 09.04.1793 til Hans Hansen Ludsmand, som da allerede havde matr. 41. Det er sandsynligvis dette hus som Christen Madsen bytter sig til i en handel med Hans Hansen (Mosemand) fra matr. 35. Det drejer sig formodentlig om Claus Jensens "Gråhøjenlund" som herefter er en del af Spegesilden, matr. 41, hvortil der henvises. Parcellen på de 9 tønder land i Gråhøje gives formodentlig i bytte til Hans Hansen (Mosemand).

Matr. 30 sælger han den 09.11.1790 således:

til Hans Ditlevsen 2 1/4 tønde land. (Matr. 30).

til Hans Hansen på Sandholm 1½ tønde land. (Matr. 08).

Forinden var Christen Madsen kommet i gæld til Hans Ditlevsen idet han den 18.05.1786 giver Hans Ditlevsen pant i 5 tønder land i Pilekærsmarken mod et lån på 100 Rigsdaler.

Christen Madsen flyttede til Ommelshoved hvor han havde en ejendom.

 

II. Hans Ditlevsen født i Stokkeby, søn af parcellist Ditlev Hansen og hustru Kirsten Andersen fra Voderup (matr. 49 - 50). Den 02.08.1792 blev han trolovet med Birte Maria Johansdatter. Vidner var svogeren Johan Gottfried Harcke og Jens Hansen Brandt. Hans overtog også en parcel på 2 tønder land i Pilekærsmarken fra sin far den 13.06.1787.

Hans Ditlevsen sælger sin ejendom (jord og måske hus) den 21.09.1792 til Parcellist Anders Jepsen fra Voderup (Matr. 31).

Efter at han solgte sin ejendom i Voderup, flyttede han til Ommel, hvor han købte en gård.

 

III. Anders Jepsen f. 1738 d. 1795. Han blev gift i 1777 med Sidsel Rasmusdatter f. 30.06.1754 d. 24.05.1812, datter af boelsmand Rasmus Hansen og hustru Karen Clausdatter fra Tranderup (89).

Anders var parcellist på matr. 31, hvortil der henvises.

Efter Anders's død blev enken gift med Hans Pedersen som overtog ejendommen.

 

IV. Hans Pedersen f. 1764 d. 28.11.1843. Han var fra Olde og muligvis en søn af boelsmand Peder Hansen og hustru Karen Christensdatter fra Olde (135). Det ser i hvert fald ud til at det er broderen som er forlover da han blev gift. Hans blev gift den 17.04.1796 med Anders Jepsens enke, Sidsel Rasmusdatter.

Hans Pedersen køber også 1 tønde land jord i pilekærsmarken den 31.10.1796.

En del af sin ejendom sælger han dog den 12.07.1800 til Gårdmand Jens Pedersen fra Vindeballe (85) og her ligger det fast, at det er jorden norden for kærret (dammen), og at den er bebygget.

Der står således:

 1. Vestenholm 3½ skæppe land

 2. Gammel diges holm 10 skæppe land

 3. Toften ved huset 4½ skæppe land

 4. Den næst det øverste dige beliggende ager, pløjeland 3 skæppe land

 5. Den 4. ager fra det øverste dige 3 skæppe land

 6. På den søndre ende af disse agre et kær.

 7. En digegrøft 2 skæppe land.

 I alt altså 3 tønde land og 2 skæppe land. Heraf er inkluderet 1 tønde land som blev købt den 31.10.1796.

 

V. Jens Pedersen f. 1755 d. 17.03.1830, søn af 1/4 boelsmand Peder Jensen og hustru Ellen Hansdatter fra Vindeballe, (60)(85). Ved udskiftningen blev Kådet nr. 60 i Vindeballe tildelt jord i Ornum som fik nr. 85. Da ejendommen af og til benævnes som 1/4 boel i Vindeballe og til andre tider som beliggende i Ornum, som jo er en del af Tranderup, kan det være forvirrende for en som ikke er lokalkendt. Der er altså ingen bygninger i Tranderup til den parcel som fik nr. 85.

Han blev gift den 26.12.1777 med Ingeborg Pedersdatter f. 13.04.1755 d. 13.11.1785, datter af boelsmand Peder Clausen og hustru Ane Marie Hansdatter fra Knoldsgård i Tranderup (100). Jens overtog sin fars 1/4 boel i Ornum.

Børn:

1. Ellen Jensdatter f. 1776 d. 1796.

2. Ane Marie Jensdatter f. 1781 d. 1810. Hun blev gift i 1800 med husmand Hans Christiansen f. ca. 1762 d. 01.09.1829 fra Vindeballemark (Ved Stranden), søn af husmand Christian Hansen fra Vindeballe.

Efter Ingeborgs død blev han gift den 12.02.1786 med Ane Marie Jørgensdatter f. 03.05.1767 d. 1803, datter af boelsmand Jørgen Clausen (Danielsen) og hustru Kirsten Jensdatter fra Lindegården i Tranderup (98).

Børn:

3. Inger Jensdatter f. 1787 d. 1787.

4. Peder Jensen f. 1788 d. 28.06.1821. Han døde på Fyn ved løbsk-kørsel.

5. Jørgen Jensen f. 1789 d. 1791.

6. Inger Kirstine Jensdatter f. 12.12.1790. Hun og hendes mand overtog hendes fars 1/4 boel.

7. Kirsten Jensdatter f. 1793 d. før faderen.

8. Bodil Marie Jensdatter f. 26.05.1797 d. 1869. Hun blev gift den 25.11.1831 med Bernt Frederik Bauditz f. 22.01.1808 d. 28.09.1879, søn af Snedker Thomas Gotfred Bauditz og hustru Ane Elisabeth Trøst fra Ærøskøbing og senere Tranderup. Thomas Bauditz var en søn af skolemester Johan Bauditz i Tranderup, død 1821. Bernt var parcellist i Voderup, matr. 34.

Jens Pedersen købte altså jord i Voderup, og efter hans død blev gården overtaget af svigersønnen Hans Christian Pedersen og datteren Inger Kirstine Jensdatter. Hans Chr. Pedersen forpligtede sig dog til at pløje for svogeren Bernt Bauditz så længe han har heste på ejendommen.

 

VI. Hans Christian Pedersen. Han blev gift den 25.02.1813 i Tranderup med Inger Kirstine Jensdatter f. 12.12.1790.

Hans Chr. Pedersen var Skipper i Ærøskøbing og jorden blev bortforpagtet, i hvert fald fra 1855 til 1861. Jorden i Voderup blev solgt den 5.10.1857 til Hans Hansen Lauritsen, som dog først modtog jorden da forpagtningen udløb i 1861.

Jord og hus i Vindeballe og Ornum sælges den 05.10.1857 til 3 forskellige personer.

I perioden fra ca. år 1800 til 1861 er der tilsyneladende ingen som bebor huset. På et kort fra 1847 ses huset ikke, så mon ikke det gamle hus er nedbrudt.

Det var så forhistorien til Matrikel 30. Helt sikre er vi fra 1857 da Hans Hansen Lauritsen køber ejendommen.

Hans familie følger:

 

VII. Hans Hansen Lauritsen f. 17.12.1827 d. 25.09.1914, søn af Indsidder Jens Lauritsen og hustru Anna Jørgensdatter fra Vindeballe. Han blev gift den 04.10.1861 med Birthe Marie Lauritsen født 3.03.1843 død 24.12.1882, datter af Kådbo Laurits Hansen Lauritsen og hustru Agnete Jensen fra Vindeballe (62).

Børn:

1. Anne Cathrine Lauritsen født 22.11.1861 død 14.06.1922. Hun blev gift den 31.03.1881 med Anders Hansen Andersen fra Voderup (Matr. 29).

2. Agnete Lauritsen født 7.07.1864 død 21.01.1890. Hun forblev ugift.

3. Jens Lauritsen født 20.07.1867 død 1897. Han forblev ugift.

4. Anne Marie Lauritsen født 24.03.1869 død 1886. Hun forblev ugift.

5. Laurits Hansen Lauritsen født 30.03.1872. Han overtog Matr. 14 i Voderup, som faderen havde købt i 1881.

6. Sidsel Marie Lauritsen født 19.05.1876 i Blovstrød. Hun og hendes mand overtog ejendommen.

Det ser ikke ud til at Hans Hansen Lauritsen bebor ejendommen de første år efter at han havde købt den, han var nemlig Teglværksbestyrer i Blovstrød på Nordsjælland. Konen må have været med ham idet den yngste datter er født der.

I 1878 købte Hans Hansen Lauritsen Matrikel 29 af Jørgen Jensen, men afstår den til svigersønnen Anders H. Andersen i 1883, sammen med et mindre stykke af Matr. 30, der får betegnelsen 30 b.

Den 22.06.1881 købte Hans Hansen Lauritsen Matrikel 14, med påhvilende aftægt til Laurits Hansen. Denne ejendom overlod Hans H. Lauritsen til sønnen Laurits Hansen Lauritsen som flyttede dertil efter den forrige ejers død (Laurits Hansen). Det var dog ikke hele Matr. 14 som Laurits Hansen Lauritsen overtog, idet ca. 1½ tønde land i Pilekærsmarken blev lagt til Matr. 30. Herefter hører Matr. 14 a (Det burde egentlig være Matr. 14 b da det er taget fra dette nummer) til Matr. 30 a.

Matr. 30 a ,14 a afstod H. H. Lauritsen til sin yngste datter den 20.02.1901. Da hun blev gift et par år efter, fik manden skødet ved at fremvise vielsesattesten den 19.12.1903.

 

VIII. Niels Hansen f. 13.04.1877 d. 19.12.1958, søn af parcellist Laurits Hansen og hustru Ane Marie Nielsen fra Gråhøje (41). Han blev gift med Sidsel Marie Lauritsen født 19.05.1876 i Blovstrød d. 27.04.1950.

Der var ingen børn.

Fra hans barndomshjem matr. 41 tilføres ejendommen en moseparcel i nordre mose, matr. 41 d.

Ejendommen sælges den 28.05.1930 for Kr. 23.500,- til Thomas Hansen fra Risemark, og Niels og Sidsel flytter til Vindeballe hvor de bor sammen med hendes bror Laurits Hansen Lauritsen.

 

IX. Thomas Eli Hansen f. 03.10.1892, søn af gårdmand Thomas Rasmussen Hansen og hustru Ellen Marie Larsen. Han blev gift den 04.05.1930 i Bregninge med Hansine Jørgine Larsen f. 24.02.1911, datter af skomager Lorenz Peder Larsen og hustru Christine Vilhelmine Hansen.

Børn:

1. Ellen Kristine Hansen f. 07.11.1930.

2. Laura Ketty Lakjer Hansen f. 21.05.1938.

Ejendommen blev solgt.

Retur til Voderup.