Parcellen aldrig bebygget.

Voderup, matrikel 53.

Retur


Voderup, Matrikel 53.

Dette er en parcel på ca. 3 tønde land og 2 skæpper i den vestlige del af Ruppelsmarken. Parcellen skifter ejere adskillige gange, og har igennem tiderne haft tilknytning til ejendomme i både Voderup og Vindeballe.

 

Det ser ud til at den oprindeligt tilhører ejendommen Matr. 22, men da Knud Hansen deler ejendommen følger parcellen med den vestlige del af ejendommen som købes af Knud Knudsen. Knud Knudsen ejendom er Matr. 23, hvortil der henvises.

Knud Knudsens søn Knud Nielsen Knudsen køber Matr. 21, og tilsyneladende arver han Matr. 53 fra faderen.

Den næste ejer er Hans Hansen Pallesen som købte Matr. 21 af Knud Nielsen Knudsen. De tidlige forhold er lidt usikre, men på fast grund er vi her, idet Kontraktprotokollen fortæller om Hans Hansen Pallesens salg af parcellen. Dette sker den 02.02.1847, og køberen er Kirsten Albertsdatter, enke efter Boelsmand Albert Knudsen fra Vindeballe (53). Den 20.06.1848 bliver Kirsten Albertsdatter gift med sin nabo, enkemand og boelsmand Hans Madsen fra Langagergård i Vindeballe (54), og jorden bliver lagt til hans ejendom.

Hans Madsen beholder parcellen indtil den 06.12.1852 hvor den indgår i en byttehandel som Hans Madsen foretager med Peder Eriksen Knudsen, som er boelsmand på Laubrogård II i Vindeballe (43), og søn af kromanden i Vindeballe Hans Peder Knudsen. Se iøvrigt Matr. 4.

Hans Madsens byttehandel med Peder Eriksen Knudsen omfatter også jord og hus på Matr. 29, som Peder Knudsen dog sælger til sin tjenestekarl, Jørgen Jensen den 01.10.1859.

Ifølge dette skulle der altså være hus på parcellen, matr. 29, og det ser da også ud til at Hans Hansen Pallesen måske bor der, idet Brandcatasten for 1852 har ham boende på nordsiden af Tuekærret. Hvis dette er tilfældet må Hans Hansen Pallesen have opført huset til sig selv, for kort tid efter at have solgt det igen, mens han dog tilsyneladende beholdt det gamle hus til Matr. 21. Det kan dog ikke udelukkes at Brandcatasten er fejlfortolket.

Matr. 29 er en del af den jord som Hans Hansen Pallesen i sin tid solgte til Kirsten Albertsdatter. I betragtning af, at de to parceller, matrikel 29 og 53 ligger ved siden af hinanden, er der en del som taler for, at jorden tidligere var en del af Hans Hansen Pallesens ejendom, og altså oprindeligt fra Matr. 22.

Hans Peder Knudsen beholder Matr. 53 indtil den 06.02.1865, hvor han sælger den til Parcellist Albert Lauritsen Hansen fra Voderup Matr. 27.

Hans søn Hans Jørgen Hansen fik denne parcel af sin far, hvorved den havner på Matr. 22.

 

Retur til Voderup.