Voderup, matrikel 38 a.

Retur


Voderup, Matrikel 38 a.

Denne ejendom opstår da Rasmus Jensen på matr. 38 sælger og deler sin ejendom den 11.04.1900 således at jorden, matr. 38 a bliver en selvstændig ejendom. Ejendommen ligger godt halvvejs nede ad Gråhøjevejen, på den sydlige side.

Den første ejer er:

 

I. Jens Thomsen f. 13.11.1858, søn af husmand Laurits Eriksen Thomsen fra Stokkeby. Han blev gift i Tranderup den 31.03.1896 med Birthe Cathrine Jensen f. 15.01.1858, datter af indsidder Jens Hansen Jensen fra Tranderup.

Der var ingen børn i ægteskabet.

Den 01.09.1917 købte Jens Thomsen også matr. 46 b.

Ejendommen sælges til Jørgen Pedersen den 17.05.1927 og består da af matr. nr. 38a, 39b og 46 b.

 

II. Jørgen Pedersen f. 28.08.1899, søn af tømrer Jørgen Johan Pedersen og hustru Sidsel Marie Pedersen fra Ommel. Han blev gift den 20.01.1929 med Kristine Kristensen f. 15.06.1903, datter af parcellist Christen Albertsen Kristensen og hustru Ellen Madsen fra Tværbymark.

Børn:

1. Ellen Marie Pedersen f. 08.10.1933.

 

Retur til Voderup.