Voderup, matrikel 9

Retur


Voderup matr. 9.

Denne ejendom har jord i Pilekærsmark, Kallemsmarken og i Klinten. Det ser ud til at ejendommen er købt på auktionen i 1767 af:

 

I. Niels Christensen (Møller) f. 1735 d. 03.03.1797, søn af Christen Jørgensen, Møller i Olde og hustru Anne Pedersdatter. (152). Han blev gift den 27.02.1757 med Kirsten Hansdatter, steddatter af Kådbo Lasse Nielsen (Laurits Nielsen) og hustru Anna. Hun var en datter af Anna og Hans fra Tranderup (105). Medens han havde ejendommen i Voderup overtog han samtidig sin kones stedfars kåd i Tranderup (105), som han dog straks efter overlod til sin søn.

Børn:

1. Hans Nielsen f. 1759. Han må være død i en ung alder.

2. Anna Nielsdatter f. 1761. Hun blev gift i 1781 med August Jensen fra Grubbemøllen i Ærøskøbing.

3. Christen Nielsen f. 1763 d. 27.04.1834 i Olde. Han blev gift i Rise i 1788 med Inger Christensdatter f. 1761 d. 14.07.1841, datter af Christen Hansen fra Olde. Christen overtog sin fars Kåd i Tranderup (105), men solgte det efter nogle år, og købte en ejendom i Lille Rise (Matr.32). Denne sælger han dog i 1802, hvorefter de bor i nogle år i Lille Rise, førend de flyttede til Olde, hvor de begge døde.

4. Sidsel Nielsdatter f. 1767. Hun blev gift i 1785 med Christen Jacobsen fra Risemark. Efter hans død blev hun gift i 1793 med husmand Albert Pedersen fra Tranderup.

5.Hans Nielsen f. 1770 d. 26.04.1828. Han overtog ejendommen efter faderen.

6.Peder Nielsen f. 1772 d. 1799.

Ejendommen overlades den 11.12.1794 til sønnen Hans Nielsen fordi han i flere år havde hjulpet faderen på ejendommen.

 

II. Hans Nielsen f. 1770 d. 26.04.1828. Han blev gift den 16.02. 1802 med Karen Clausdatter f. 1783 d. 15.09.1849, datter af Claus Jensen Smed og hustru Anne Kirstine Hansdatter fra Skovby. Der skal have været 7 eller 8 børn i ægteskabet, men kun 4 overlevede faderen.

Børn:

1. Rasmus Jensen (Hansen) Nielsen f. 26.12.1801 d. 06.05.1853. Han blev gift den 03.08.1828 med Maren Hansdatter f. 09.03.1807, datter af husmand Hans Madsen fra Stokkeby (matr. 78). Rasmus købte sin svigerfaders ejendom i Stokkeby den 05.12.1835 for 30 Rd. Der var 6 børn.

2. Kirsten Nielsen f. 08.03.1804 d. 03.04.1883. Hun og hendes mand overtog faderens ejendom.

3. Anna Kirstine Nielsen f. 14.05.1814. Hun blev gift med parcellist Rasmus Jensen Pedersen fra Voderup, matr. 15.

4. Maren Nielsen f. 24.07.1819 d. 04.02.1905. Hun blev gift med parcellist Christen Terkelsen fra Voderup matr. 25.

Ved skiftet den 28.11.1829 overdrog enken ejendommen til en datter og svigersøn.

 

III. Peder Hansen Terkelsen f. 27.12.1797 d. 22.09.1861, søn af parcellist Terkel Hansen fra Voderup, matr. 25. Han blev gift med Kirsten Nielsen f. 08.03.1804 d. 03.04.1883, datter af Hans Nielsen.

Børn:

1. Anne Marie Hansen f. 1832. Ugift.

2. Karen Hansen f. 22.04.1834. Hun blev gift den 22.12.1853 med Laurits Pedersen Andersen f. 30.06.1826 fra Tranderup (110), søn af Peder Andersen og hustru Elisabeth Pedersdatter.

3. Hans Nielsen Hansen f. 24.11.1836 d. 17.02.1916. Han overtog ejendommen efter faderen.

4. Jens Clausen Hansen f. 1839.

5. Anne Cathrine Hansen f. 30.04.1841. Hun blev gift den 24.02.1865 med sin afdøde søsters mand, Laurits Pedersen Andersen f. 30.06.1826 fra Tranderup (110).

6. Kirstine Hansen f. 13.06.1845 d. 28.07.1899. Hun blev gift med Jens Christensen Pedersen f. 03.06.1836 d. 25.04.1927, søn af Hans Pedersen Kock (født på 220) og hustru Kirsten Jensdatter fra Snekkemose (277). Jens var husmand og vejmand i Snekkemose.

Den 03.04.1845 afstod Terkel Hansen fra matr. 25 i Voderup, et stykke jord på 6 tønder land til sin søn Peder Hansen Terkelsen, beregnet til en værdi af 640 Rd. Mon ikke det var jord i klinten.

Den 09.02.1866 overdrager enken ejendommen til den ældste søn.

 

IV. Hans Nielsen Hansen f. 24.11.1836 d. 17.02.1916. Han blev gift den 30.03.1860 med Karen Kirstine Pedersen f. 19.04.1838 d. 19.10.1874, datter af gårdmand Jens Lauritsen Pedersen fra Knoldsgaarden (100) i Tranderup.

Børn:

1. Kirstine Hansen f. 23.04.1896 d. 05.01.1922. Hun og hendes mand overtog ejendommen.

2. Bodil Marie Hansen f. 03.06.1870 d. 10.05.1912. Hun blev gift den 26.10.1896 med Albert Nielsen f. 16.03.1862, fra V. Bregninge, men senere gårdmand i Olde (137).

En svigersøn overtager ejendommen den 29.04.1897.

 

V. Niels Rasmussen Mogensen f. 22.03.1859, søn af husmand Mogens Rasmussen Mogensen og hustru Karen Hansen fra Knasterbjerg. Karen Hansen er født på matr. 22 i Voderup. Niels blev gift den 23.04.1896 med Kirstine Hansen, datter af Hans Nielsen Hansen.

Børn:

1. Peder Hansen Mogensen f. 10.09.1896. Han blev gift i 1925 med Jenny Henriksen f. 16.07.1894 i Hamborg. De bosatte sig på Als.

2. Marius Rasmussen Mogensen f. 1898.

Den yngste søn overtog ejendommen efter faderen.

 

VI. Marius Rasmussen Mogensen f. 1898. Han blev gift i 1929 med Anne Hansen d. 1942 fra Ronæs.

Børn:

1. Chresten Mogensen f. 21.11.1930.

Efter Annes død, blev Marius gift med Ellen Nielsen f. 23.09.1909 d. 19.12.1969.

Ejendommen overdrages til sønnen.

 

VII. Chresten Mogensen f. 21.11.1930. Han forblev ugift. Efter hans død blev jorden i klinten købt af Fyns Amt, som også købte klintejorden af de øvrige lodsejere. Den øvrige del af jorden blev solgt fra ejendommen.

Huset blev solgt til sommerbolig.

Retur til Voderup.