Voderup, matrikel 16

Retur


Voderup, Matrikel 16.

Denne ejendom opstår ved en deling af matrikel 7. Huset er sammenbygget med matr. 7.

Den første ejer er:

 

I. Niels Christensen Jørgensen f. 1787 i Søby d. 1857, søn af Husmand Jørgen Jensen fra Hvidsøe. Niels blev gift den 19.07.1814 med Agnes Jensdatter f. 12.07.1790 d. ca. 1830, datter af smeden i Vindeballe, Jens Albertsen og hustru Agnete Pedersdatter.

En søster til Agnes, Sidsel Jensdatter, var gift med Hans Jepsen fra Voderup (Matr.7). Der er en vis usikkerhed om hendes fornavn var Agnes eller Agnete, idet Agnete ses andetsteds.

Da det første barn bliver født er Niels møllersvend på Vestre Mølle, og hustruen bor hos hendes forældre.

I 1814 køber han en 1/4 gård i Olde, som han et par år senere bytter med en Kådboejendom i Leby. Den 8.01.1827 køber han Matrikel 7 i Voderup, som er på ca. 9 tønder land.

Efter at have haft ejendommen i et års tid, sælger Niels halvdelen af jorden, og de 6 fag af huset. Selv beholder han den anden halvdel af jorden, ca. 4½ tønde land og 6 fag hus, som ved matrikuleringen får matr. nr. 16. De 12 fag hus deles altså i to lige store dele, og en ny ejendom opstår.

Køberen af matr. 7 er broderen til Hans Jepsens enke, gårdmand Laurits Albertsen fra Leby (89).

Børn i 1. ægteskab:

1. Jørgen Jensen Jørgensen født 1814.

2. Jens Albertsen Jørgensen født 1816.

3. Christen Nielsen Jørgensen født 1818.

4. Peder Hansen Jørgensen født 1820.

5. Niels Jørgensen født 1822.

6. Agnete Jørgensen født 1824.

7. Rasmus Nielsen Jørgensen født 1827.

Efter Agnes's død blev Niels gift i 1830 med Marie Kirstine Nielsdatter født 1798 død 1851, datter af Gårdmand Niels Hansen og hustru Kirsten Nielsdatter fra St. Rise (168), Kirkeballegård.

Børn i 2. ægteskab:

8. Niels Hansen Jørgensen født 1831.

9. Kirsten Jørgensen født 1837.

10. Anne Marie Jørgensen født 1840.

11. Marie Kirstine Jørgensen født 1843.

Niels Jørgensen gik konkurs i 1827, dog bytter han ejendommen med et husmandssted i Dunkær den 5.03.1830, som havde tilhørt Hans Eriksen. Ifølge overleveringen reddede han et får med 3 lam fra konkursen, idet de græssede på Sandholmen.

Husmandsstedet i Dunkær bytter han også, og senere er han daglejer i Marstal. I 1852 er han daglejer i Stokkeby, hvor hans anden kone dør. Senere nævnes han som Sjømøller, og bor i Ronæs.

I 1857 dør han som almisselem i Tranderup.

 

II. Hans Eriksen f. 15.03.1778 d. 22.08.1851, søn af Husmand Erik Hansen og hustru Cathrine Pedersdatter fra Lille Rise (Torup). Erik Hansen født i St. Rise (185).

Han blev gift med Ellen Albertsdatter født 1786 død 26.04.1833. Hun var en datter af Gårdmand Albert Christensen og hustru Gie Andersdatter fra Dunkær (221).

Alle børnene er født i Dunkær, før Hans Eriksen køber/bytter sig til ejendommen.

Børn:

1. Gide Eriksen født 1816.

2. Hans Albertsen Eriksen født 30.05.1823.

3. Laurits Eriksen født 1825 død 1879. Han blev gift den 20.03.1846 med Anne Marie Larsdatter født 1811, datter af Parcellist Lars Rasmussen og hustru Anne Christensdatter fra Voderup (13). Laurits Eriksen havde ingen ejendom, men lejede i 1856 3 fag udhus tilhørende Matrikel 15. Han var skrædder. Der var 3 børn:

  a. Ellen Marie (Eriksen) Lauritsen født 1846.

  b. Anne Marie (Eriksen) Lauritsen født 11.07.1848 død 	25.02.1923 i Voderup. Hun forblev ugift.

  c. Laurits Rasmussen (Eriksen) Lauritsen født 25.12.1850.

  De 2 sidste af disse børn flyttede ind i det gamle hus tilhørende Matr. 22. Se Matr. 22.

4. Cathrine Marie Eriksen født 14.05.1829 død 13.03.1900. Hun blev gift med Hans Christensen Hansen fra Voderup (Matr. 22).

Ejendommen sælges den 8.12.1836 til en slægtning, der foruden at give aftægt til Hans Eriksen også skal påtage sig de 3 mindste børns opdragelse.

 

III. Rasmus Pedersen Jensen f. 11.12.1803 d. 26.11.1877, søn af Gårdmand og Sandemand Jens Rasmussen og hustru Anne Andersdatter fra St. Rise (185).

Rasmus blev gift den 04.11.1836 med Kirsten Clausdatter født 8.03.1805 død 6.12.1875, datter af Gårdmand Claus Christensen og hustru Sidsel Hansdatter fra Tranderup (88), Fogedgården.

Børn:

1. Anne Marie Jensen født 12.11.1839 død 1.01.1909. Hun blev gift med Parcellist Claus Pedersen Clausen født 17.08.1835, fra Voderup (Matr. 19).

2. Claus Christensen Jensen født 2.07.1844 død 27.11.1927. Han overtog en del af faderens ejendom.

Rasmus P. Jensen afstår ejendommen til sønnen og svigersønnen. De får skøde den 8.02.1870, således at sønnen får huset og en del af jorden (Matr. 16 a) og svigersønnen resten af jorden (Matr. 16 b). Svigersønnen har i forvejen Matrikel 19, hvortil der henvises.

 

IV. Claus Christensen Jensen født 2.07.1844 d. 27.11.1927. Han blev gift den 08.12.1870 med Anne Margrethe Hansen født 18.06.1845 død 8.05.1929. Hun var en datter af Husmand Hans Pedersen fra Skovby.

Børn:

1. Hans Peder Clausen født 1.09.1873 død 1962. Han overtog faderens ejendom.

2. Kirsten Marie Clausen født 1876. Hun blev gift i 1905 med Tækkemand Albert Larsen Hansen fra Stokkeby.

Sønnen får skøde på ejendommen den 17.04.1906.

 

V. Hans Peder Clausen født 1.09.1873 død 1962. Han blev gift den 22.04.1906 med Sidsel Marie Hansen født 10.06.1879. Hun var en datter af Hans Jensen Hansen fra Stokkeby.

Børn:

1. Hans Jensen Clausen født 17.02.1907. Han overtog ejendommen efter faderen.

2. Anne Margrethe Clausen født 6.12.1909 død 1970.

3. Johanne Marie Filippa Clausen født 19.06.1912.

Hans Peder Clausen købte i 1925 Matrikel 19A, som siden 1869 havde hørt til Matrikel 8.

Den ældste søn får skøde på ejendommen i 1950, som da udgør Matr. 16A og 19A.

 

VI. Hans Jensen Clausen født 17.02.1907 d. 2000. Han blev gift den 23.03.1928 i Tranderup med Meta Christine Christensen født 22.08.1896, datter af stenhugger Christen Andreasen Christensen og hustru Anne Jensen fra Voderup (Matr. 55).

Børn:

1. Sigrid Clausen født 1928 død 3 år gammel.

2. Anna Clausen født 1929.

3. Hans Peder Clausen født 1930. Han købte Matr. 7, hvortil der henvises.

4. Sigrid Clausen. Hun blev gift med Jørgen Nøttrup fra Tranderup (111).

Efter Hans Jensen Clausens død i 2000, blev huset solgt.

 

Retur til Voderup.