Voderup, matrikel 41 b.

Retur


Voderup, Matrikel 41 b.

Denne ejendom er fraskilt matr. 41 a, hvortil der henvises. Der er intet hus på parcellen før den bebygges I tiden efter 1898. Knud Pedersen Hansen der arvede matriklen fra sin far, var gårdbestyrer på svigerfaderens gård I Vindeballe (53), og der boede han også.

 

I. Knud Pedersen Hansen f. 22.01.1853, søn af Hans Madsen Lauritsen (Hansen) og hustru Karen Jensen fra Gråhøje (41 a). Han blev gift den 16.05.1879 med Kirstine Knudsen f. 20.02.1850, datter af ½ gårdmand Albert Christensen Knudsen og hustru Ellen Marie Jensen fra Vindeballe (53).

Børn:

1. Hans Madsen Hansen f. 20.04.1881 d. 03.11.1957. Han overtog sin fars gård, Eskegården, i Ø. Skerninge. Han blev gift med Anna Jespersen, datter af gårdmand Rasmus Jespersen. Hans var bl.a. med til at oprette Sydfyns Kvægavlerforening og var medlem af den første bestyrelse. Han blev senere valgt ind i sognerådet, og endte med at være sognerådsformand i 12 år, hvilket indbragte ham ridderkorset. De fik et barn som var dødfødt.

2. Karen Kirstine Hansen f. 24.07.1882 d. 20.05.1948. Hun blev gift med sin fætter Christen Knudsen f. 08.08.1880 d. 31.01.1969, søn af gårdmand i Olde Knud Christensen Knudsen og hustru Sidsel Marie Hansen (136). Se også matr. 41. Karen og Christen overtog hans fars gård i Olde. Gården solgte/byttede de i 1947 og de fik en mindre ejendom ved landevejen. Christen var en af de første som kørte i bil på Ærø, ligesom han også var en af de første der anskaffede sig en telefon på øen. Karen var meget interesseret i sin slægt, og skrev en slægtsberetning.

3. Albert Christensen Hansen f. 21.08.1885 d. 22.02.1969 i Eslöv, Sverige. Albert uddannede sig til møbelsnedker i Svendborg, og rejste til Sverige i 1909. Her blev han gift den 12.11.1912 med Johanna Lovisa Karlsson f. 16.09.1880 i Nevishög i Skåne d. 17.06.1961 i Eslöv. De fik 2 børn. Efterslægt i både Sverige og på Ærø. Albert arbejdede som skovløber og jæger på et gods i Sverige.

Knud overtog sin svigerfars ejendom i Vindeballe og fik tillige fra sit barndomshjem en parcel jord fra sin far, matr. 41 b. Desuden købte han matr. 44 i Gråhøje af Erik Christensen fra Thomasminde i Vindeballemark. Egentlig var det et mageskifte for at give en bedre arrondering af begge gårdes jorder.

Matr. 44 solgte han i 1898 til broderen Laurits Hansen (41 a) og matr. 41 b blev solgt den 12.08.1898 til parcellist Rasmus P. Olsen hvorefter familien flyttede til Ø. Skerninge.

Den gamle gårds byggested i Vindeballe, Kockens gård (53), blev solgt til Peder Clausen, en søn fra Voderup matr. 19.

 

II. Rasmus Peder Olsen. Han blev gift i Bregninge den 06.12.1894 med Maren Albertsen, datter af parcellist Peder Hansen Albertsen og hustru Maren Jørgensen fra Lebykobbel. Marens bror var gårdmand Jørgen Hansen Albertsen fra Lille Søbygård.

Børn:

1. Rasmus Olsen f. 27.10.1898. Han døde ung.

Rasmus P. Olsen købte også matr. 41 c og 47 c af Hans Madsen Hansen. Ejendommen sælges den 08.04.1932 til Robert Lund for Kr. 9.700,-.

 

III. Robert Lund f. 17.09.1907, søn af husejer Holger Valdemar Lund og hustru Ellen Katrine Kristensen fra Dunkær. Han blev gift den 22.04.1932 med Anna Marie Katrine Knudsen f. 01.03.1908, datter af parcellist Erik Albertsen Knudsen og hustru Ane Marie Kromann fra Vindeballemark.

Børn:

1. Erik Lund f. 27.05.1933.

Robert Lund køber den 29.09.1950 ca. 6 tønder land jord fra matr. 41 a, som herefter får matr. 41e. Det var egentlig en byttehandel idet matr. 42 og 43 gives i bytte til matr. 41 a. Matr. 42 og 43 er tilkøbt fra gård nr. (47) i Vindeballe i 1950.

 

Retur til Voderup.