Ingen ejendom i Voderup.

Voderup, matrikel 41 c.

Retur


Voderup, Matrikel 41 c.

 

Denne parcel er fraskilt matr. 41 a, da Hans Madsen Hansen arver en parcel fra sin fars ejendom. Der henvises til matr. 41 a.

 

I. Hans Madsen Hansen f. 07.01.1850 d. 12.05.1938, søn af Hans Madsen Lauritsen (Hansen) og hustru Karen Jensen fra Gråhøje (41 a). Han blev gift den 02.04.1880 med Anne Marie Pedersen f. 23.03.1852 d. 15.07.1928, datter af snedker Peder Christensen Pedersen og hustru Ane Marie Jensen fra Vindeballe.

Børn:

1. Hans Madsen Hansen f. 05.12.1883. Han blev lærer i Uldum. Da han var ca. 35 år gammel, måtte han søge sin afsked p.g.a. dårligt helbred. Han forblev ugift.

2. Peder Christensen Hansen f. 04.09.1887. Han blev gift den 28.02.1919 med Ane Cathrine Lauritsen f. 16.01.1890 d. 08.08.1938, datter af gårdmand Eli Lauritsen og hustru Karen Hansen fra Tranderup Nørremark (82). Peder var snedker og overtog sin fars ejendom i Borgnæs.

Den 01.09.1917 købte Hans Madsen Hansen matr. 47a og 47c af Jens Rasmussen Knudsen (matr. 45, 46 og 47).

Hans Madsen Hansen solgte sine parceller i Gråhøje til Rasmus P. Olsen fra matr. 41 b, hvortil der henvises. Hans Madsen havde forinden købt 10 tønder land jord i Borgnæs som tidligere havde tilhørt Tranderup præstegård. Herpå byggede han en ny ejendom.

 

Retur til Voderup.