.

Voderup, matrikel 44.

Retur


Voderup, Matrikel 44.

Denne ejendom ligger for enden af Gråhøjevejen i den vestre del af Gråhøjes marker.

Fra tiden omkring udparcelleringen og frem til 1882 hørte jorden til Bjergenegård i Vindeballemark (52). I 1882 kommer jorden til Thomasminde i Vindeballemark (Matr. 17 b Vindeballe) ved et mageskifte, og siden bliver jorden atter mageskiftet og havner på matr. 41 b i Voderup (Gråhøje).

Knud Pedersen Hansen fra matr. 41 b sælger matr. 44 i 1898 til broderen Laurits Hansen (41 a), som overlader den til sønnen Erik Hansen den 07.08.1907.

 

I. Erik Hansen f. 14.07.1880, søn af parcellist Laurits Hansen og hustru Ane Marie Nielsen fra Gråhøje (41 a). Han blev gift den 04.04.1909 med Anne Marie Jepsen f. 14.05.1889, datter af parcellist Hans Jepsen og hustru Sidsel Marie Pedersen fra Voderup, matr. 7.

Børn:

1. Ane Marie Hansen f. 10.07.1913.

Erik Hansen bygger hus på jorden ca. 1909. Ejendommen sælges til Arthur M. Hansen.

 

II. Arthur Marius Hansen f. 01.01.1916, søn af parcellist Anders Bernt Hansen og hustru Petrine Nielsine Larsen fra Gråstensmark, Kallehave (12). Han blev gift i Rise den 29.06.1941 med Ingeborg Laura Jensen f. 08.01.1920, datter af købmand Rasmus Pedersen Jensen og hustru Karen Clausen fra Kallehave.

Børn:

1. Kai Winton Hansen.

2. Arne Winton Hansen.

 

Retur til Voderup.