Voderup, matrikel 20

Retur


Voderup, Matrikel 20.

Denne ejendom ligger mellem matr. 19 og matr. 56, lige foran vejkrydset hvor vejen fra Vindeballe deler sig mod øst og vest i Voderup by. Vejen til Vindeballe er iøvrigt kendt under navnet Steisvejen, idet den går langs den ager som fra gammel tid er blevet kaldet Steis ager.

Den 3.09.1834 sælger Knud Nielsen Knudsen fra matr. 21 en parcel på 4½ tønde land til Rasmus Hansen Pedersen, hvorved der opstår en ny ejendom i Voderup. De parceller som herved kommer til matr. 20, er formodentlig matr. 14 a og 20 a. Rasmus Hansen Pedersen skal desuden have frit husværelse hos Knud Nielsen Knudsen i 3 år, velsagtens indtil han havde fået bygget sin ejendom.

Ifølge brandcatasten for 1835 er der bygget et hus på 4 fag stuehus og 3 fag stald. Vurderingen er 140 Rd.

 

I. Rasmus Hansen Pedersen f. 03.10.1810 d. 05.12.1883, søn af parcellist Peder Rasmussen og hustru Kirsten Christensdatter fra Voderup (Matr. 24). Han må have været sent udviklet, idet han først bliver konfirmeret som 17 årig, og præsten noterer i kirkebogen: "Bortvist forrige år - men sidste vinter udvist så megen flid at han i kundskab blev antagelig". Senere fik Rasmus arbejde på præstegården I Tranderup, og kørte ofte for pastor Knudsen, når han besøgte de andre sogne på øen. Under en tur til Rise præstegård, mødte han således sin tilkomne hustru.

Rasmus blev gift den 06.10.1833 med Maren Johansdatter Winther f. 1810 d. 26.02.1902, datter af husmand Johan Jensen Winther og Maren Andersdatter fra St. Rise (190).

Børn:

1. Jørgen Knudsen Pedersen f. 1834. Han flyttede til Ærøskøbing hvor han blev gift med Ellen Marie Hansen f. 04.04.1837 d. 26.03.1858, datter af murermester Peter Petersen Hansen og hustru Ellen Lauritsdatter fra Vrå.

2. Maren Sofie Pedersen f. 1840 d. 31.07.1922. Hun blev gift den 12.03.1874 med Claus P. Lauritsen fra Tranderup.

3. Kirstine Pedersen f. 1844. Hun blev gift den 12.03.1873 med Johan Peder Hansen f. 1844.

4.Ane Marie Pedersen f. 29.07.1848 d. 04.03.1924. Hun og hendes mand overtog ejendommen efter hendes broder.

5. Johan Pedersen f. 16.01.1855. Han overtog ejendommen efter faderen.

6. Sidsel Cathrine Pedersen f. 1850.

Den yngste søn overtog ejendommen den 20.01.1875.

 

II. Johan Pedersen f. 16.01.1855 d. 1950. Johan blev gift den 30.03.1882 med Sidsel Marie Andersen f. 30.11.1855 d. 22.04.1920, datter af parcellist Christen Hansen Andersen og hustru Maren Olsen fra Stokkeby.

Den 26.02.1881 solgte Johan ejendommen til en svoger og købte matr. 6 i Voderup, hvortil der henvises.

 

III. Peder Olsen Jepsen f. 12.07.1848 d. 16.02.1927, søn af parcellist Jeppe Lauritsen Jepsen og hustru Ane Marie Olsen fra Voderup, matr. 7. Han blev gift den 17.03.1886 med Ane Marie Pedersen f. 29.07.1848 d. 04.03.1924, datter af Rasmus Hansen Pedersen, se ovenfor.

Der var ingen børn.

Den 23.04.1924 sælger Peder ejendommen til murer Christian Madsen fra Gråhøje (se matr. 38 b). Der skulle svares aftægt til Peder Olsen Jepsen, men denne aftægt bliver senere udslettet af pantebogen, mod en kontant betaling, som vistnok var på Kr. 5.000,00.

Peder havde også købt en anden ejendom i Voderup, matr. 56. Købet af denne ejendom blev dog først tinglyst efter hans død.

De sidste måneder af sit liv tilbragte Peder i huset hos sin broder og svigerinde på Matr. 7.

 

IV. Christian Pedersen Madsen født 8.10.1873. Han blev gift den 18.03.1900 med Karen Christensen f. 08.01.1876, datter af husmand Christen Eriksen Christensen og hustru Anne Marie Hansen fra Bregninge. Anne Marie Hansen er en datter af Karen Andersen født på matr. 17 i 1825.

Christen var Parcellist og murer. Han havde købt Matr. 38 b i 1900, hvortil der henvises.

Denne ejendom matr. 20, overlod han til den næstældste søn den 24.07.1945.

 

V. Kristen Erik Madsen f. 16.01.1905, søn af murer og parcellist Christen Pedersen Madsen og hustru Karen Christensen fra Voderup, matr. 38 b. Han blev gift i Gadbjerg kirke den 03.05.1929 med Augusta Dusina Johansen.

Kristen Erik Madsen købte først matr. 7 i 1929, og her boede familien indtil ca. 1945, hvorefter den flyttede her til matr. 20. Jorden fra Matr. 7 og Matr. 20 lægges sammen. Det drejer sig om matr. 20 a i Kallemsmarken, 20 b og 7 a i Sandholmen.

Efter Kristen Erik Madsens død blev ejendommen overtaget af et barnebarn. Huset anvendes herefter som sommerhus, og jorden blev solgt.

Matr. 20 a og 20 b blev købt af ejendommen matr. 22 m.fl.

 

Matr. 7 a blev vist købt af ejendommen matr. 10

Retur til Voderup.