Voderup, matrikel 35.

Retur


Voderup, Matrikel 35.

Formodentlig er den første ejer Arent Syndermann som var den sidste forpagter af Herregården. Han må have købt denne parcel ved udparcelleringen i 1767, formodentlig sammen med matr. 34 og måske matr. 32.

Det ser ud til at Claus Jensen (matr. 40) køber jord ved udparcelleringen i 1767, mens han stadig bor i Tranderup degnebolig. Året efter beretter han om bygningen af Gråhøjenlund. I 1783 sælger han til Hans Hansen, efter at ejendommen har været lejet ud i 3 år forinden.

Desværre fremgår det ikke hvilken Hans Hansen det er som Claus Jensen sælger til, og der var 3 med dette navn i Voderup på den tid. Se også matr. 8 og 41.

Det er dog formodentlig Hans Hansen "Mosemand", idet kontrakt protokollen den 01.03.1785 kan berette at Hans Hansen boende i Voderup Toft (ved Mosen) sælger til sætteboelsmand Niels Knudsen fra Vindeballe og stedsøn Rasmus Hansen (Matr. 40) det den 29.01.1783 af Claus Jensen købte i Gråhøje. Det drejer sig om ca. 9 tønder land jord beliggende i Gråhøje og Sjøholm. Altså sælger Hans Hansen Mosemand noget af jorden igen til matr. 40.

Den første ejer må formodes at være Arent Syndermann. Se også matr. 34.

 

I. Arent Thomsen Syndermann, søn af Thomas Syndermand fra Tåsinge. Forpagter på Herregården Vuderup fra 1761 til 1767. Han blev gift med Martha Brodersen i Lysabild på Als den 08.03.1737. Hun var en datter af Forpagter Jørgen Brodersen og Martha på Kegnæsgård (på Als).

Arent var Forpagter på Gundestrup i Ketting sogn, og senere på Augustenborg Herregård, hvor han nævnes omkring 1750. Derefter kom han til Voderup, hvor han forblev til gården blev udparcelleret. Ca. 1768 forlod han øen og boede i det såkaldte Madam Fangels sted i Nordborg, hvor han holdt kro.

I tiden før ca. 1773 sælger han en del af sin ejendom, det senere matr. 35 til Hans Hansen.

 

II. Hans Hansen "Mosemand" f. 1735 d. 14.10.1805, søn af boelsmand Hans Andersen og hustru Johanne Madsdatter fra Olde (145). Hans blev gift den 18.09.1768 med Maren Johannesdatter f. 1747 d. 14.05.1807, datter af boelsmand Johannes Knudsen og hustru Sidsel Hansdatter fra Tranderup (86).

Børn:

1. Johannes Hansen født 1773.

2. Christen Hansen født 1774 død 6.03.1834. Han overtog faderens ejendom.

3. Johanne Hansen født 1775.

4. Johannes Hansen født 1779 død 10.04.1831. Han blev gift i 1805 med Anne Rasmusdatter født 1780 død 17.07.1837, datter af Kådbo Rasmus Albertsen og hustru Maren Thomasdatter fra Vindeballe (57). Denne Rasmus Albertsen havde en broder Hans Albertsen på Matr. 4.

5. Maren Hansen født 1781. Hun blev trolovet i Tranderup den 17.12.1803 med Lorentz Petersen Vogt døbt 15.07.1777 i Ærøskøbing, søn af ugift Mette Marie Lauritsdatter Brandt og udlagt barnefar Giert Petersen Vogt, som tjente på gården Egelycke på Langeland. Da Lorentz's mor senere blev gift med Claus Clausen Weber, tager Lorentz dennes efternavn, og kendes derefter som Lorentz Peter Weber, hvilket også var det navn han anvendte, da han blev trolovet i Tranderup med Maren Hansen.

6. Peder Hansen født 1783 død 1.04.1824. Han blev gift i 1808 med Sophie Cathrine Hansdatter, datter af Husmand Hans Madsen fra Vindeballe. Peder Hansen var skrædder i Vindeballe og har jord i Voderup. Der var 6 børn, se også matr. 56.

7. Anne Kirstine Hansen født 1783.

Den 29.01.1783 køber Hans Hansen (Mosemand) en ejendom af Claus Jensen som denne kaldte for Gråhøjenlund. Kort tid efter sælger eller retter bytter han huset væk til Christen Madsen fra matr. 30.

Det ser ud til at Hans Hansen får Christen Madsens parcel på 9 tønder land i Gråhøje i bytte.

Den 1.03.1785 sælger Hans Hansen (Mosemand) ca. 9 tønder land til Niels Knudsen og stedsøn Rasmus Hansen, se Matr. 40. Den samlede ejendom udgør herefter ca. 27 tønder land.

Den 11.03.1805 overlades ejendommen til sønnen Christen Hansen.

 

III. Christen Hansen "Mosemand" døbt 29.05.1774 d. 06.03.1834. Han blev gift den 01.12.1807 med Sidsel Jensdatter født 1782 død 3.09.1811, datter af Gårdmand Jens Christensen Lassen og hustru Karen Jeppesdatter fra Vindeballe (49), og altså en slægtning af den føromtalte Claus Jensen som handlede jord og hus med Hans Hansen "Mosemand".

Børn:

1. Hans Christensen (Hansen) født 23.07.1808. Han overtog ejendommen efter faderen.

2. Jens Christensen (Hansen) født 28.01.1810. Han døde ugift.

3. En dødfødt søn født dagen før moderens død.

Efter Sidsels død blev Christen Hansen trolovet den 23.01.1812 og gift 2. søndag i fasten, den 26.02.1812 med Inger Clausdatter født 24.03.1793 død 27.01.1875, datter af Gårdmand Claus Pedersen og hustru Bodil Jørgensdatter fra Tranderup (100).

Børn i andet ægteskab:

4. Claus Pedersen Hansen født 14.12.1812. I 1860 benævnes han som hestehandler og er ugift.

5. Christen Nielsen Hansen født 1814 død 1861.

6. Sidsel Hansen født 1825. Hun blev gift i 1848 med Bernhard Ludvig Clausen født 1823. Han var en søn af Gårdmand Thomas Clausen og hustru Mette Kirstine Krabbe fra Vindeballe (51). De havde Dunkær Kro.

7. Christen Hansen født 1821. Han døde før faderen.

Ved skiftet efter faderen den 9.04.1839 overtager den ældste søn gården.

 

IV. Hans Christensen Hansen "Mosemand" f. 23.07.1808 d. 14.11.1859. Han blev gift den 05.07.1838 med Bodil Nielsen født 1820 død 31.12.1855, datter af Parcellist Jens Hansen Nielsen og hustru Anna Albertsdatter fra Voderup (5).

Børn:

1. Sidsel Kirstine Hansen født 11.12.1839. Hun blev gift den 14.07.1865 med Christen Madsen Eriksen født 17.05.1834. Han var en søn af Gårdmand Christen Hansen Eriksen og hustru Karen Christensdatter fra Olde (134). Christen Madsen Eriksen overtog sin fars gård i Olde, som han dog solgte i 1871, hvorefter de flyttede til Ommel. Der var 6 børn.

2. Christen Hansen født 13.01.1842 født 11.10.1917. Han overtog faderens ejendom.

3. Inger Kirstine Hansen født 28.01.1846 død 27.10.1924. Hun blev gift den 24.06.1869 med Rasmus Jørgensen Clausen fra Tranderup (99).

4. Bodil Marie Hansen født 15.9.1850. Da faderen døde opholdt hun sig på Døvstummeinstituttet i København. Det kostede familien 5 Rd. hvert Fjerdingår. I skiftet efter faderen bestemmes det, at hun skal have aftægt på gården, når hun vender hjem. Hun døde før konfirmationsalderen. Ikke set begravet i Tranderup.

5. Karen Hansen født 15.01.1855 død 27.05.1923. Hun blev gift den 21.07.1881 med Christen Nielsen Madsen f. 1855 søn af Gårdmand Hans Christensen Madsen og hustru Anne Marie Hansen fra Vindeballe (54). Christen Nielsen Madsen købte den 20.03.1882 matr. 35 b af sin svoger Christen Hansen, hvorpå han opførte en ny ejendom, se matr. 35 b. Den solgte han dog igen den 2.04.1890 idet han året forinden havde overtaget halvdelen af sin fars gård i Vindeballe.

Da moderen døde var kun den ældste datter konfirmeret, men Hans Christensen Hansens stedmor Inger Clausdatter levede endnu. Hun har sikkert været en stor hjælp til at passe børnene. Den ældste søn overtog gården ved skiftet efter faderen den 24.11.1859.

Sidst i 1840'erne solgte Parcellist Rasmus Hansen fra Matr. 10, (han blev i daglig tale kaldt "Den lille Rasmus Haan"), en parcel til Hans Christensen Hansen på ca. 6 tønder land.

 

V. Christen Hansen "Mosemand" f. 13.01.1842 d. 11.10.1917. Han blev gift med Sidsel Kirstine Hansen født 22.05.1847 d. 15.04.1934, datter af Kådbo Peder Hansen og hustru Karen Lorensdatter fra Stokkeby (276).

Børn:

1. Bodil Marie Hansen født 15.05.1868 død 20.08.1920. Hun og hendes mand overtog faderens ejendom.

Den 12.02.1868 køber Christen Hansen matr. 34 af Bernt Frederik Bauditz.

Den 20.03.1882 sælger han matr. 35 b til sin svoger Christen Nielsen Madsen. Dette er en parcel på 3 tønder land, eller ca. halvdelen af den parcel hans fader havde købt af den "Lille Rasmus Haan" på Matr. 10 sidst i 1840'erne. Herved opstod der en ny ejendom i Voderup. Se matr. 35 b.

Svigersønnen overtager ejendommen den 1.09.1911.

 

VI. Albert Jørgensen f. 08.05.1864 d. 23.11.1956. Han var en søn af Gårdmand Jens Jørgensen og hustru Anne Margrethe Hansen fra Tranderup (95 a). Albert blev gift den 24.03.1887 med Bodil Marie Hansen f. 15.05.1868 d. 20.08.1920.

Børn:

1. Anne Margrethe Jørgensen født 29.07.1887. Hun blev gift den 22.10.1916 med Parcellist Jens Hansen Andersen fra Voderup (Matr. 29).

2. Jens Jørgensen født 31.08.1888 død 20.04.1916.

3. Sidsel Kirstine Jørgensen født 9.03.1890. Hun forblev ugift.

4. Christen Hansen Jørgensen født 15.10.1892 d. 01.05.1979. Han forblev ugift.

5. Jørgen Jensen Jørgensen født 15.01.1894. Han flyttede til Sjælland, hvor han blev gift med sin broders enke, Anne Margrethe Andersen.

6. Alma Marie Jørgensen født 10.04.1895 d. 28.04.1938. Hun forblev ugift.

7. Peder Hansen Jørgensen født 11.07.1896 d. 1934. Han blev gift den 04.06.1929 med Anne Margrethe Andersen f. 04.01.1905, datter af arbejdsmand Jens Albertsen Andersen og hustru Ane Marie Clausen fra Vindeballe. Han flyttede til Sjælland.

8. Hansine Christine Jørgensen født 12.12.1897 d. 13.04.1989. Hun forblev ugift.

9. Hans Christensen Jørgensen født 12.02.1899 død 02.03.1969. Han forblev ugift.

10. Eline Marie Jørgensen født 11.05.1901. Hun forblev ugift.

11. Augusta Karoline Jørgensen født 20.08.1902 død som spæd.

12. Albert Jørgensen født 13.10.1903 d. 27.01.1990. Han forblev ugift og overtog ejendommen efter faderen.

13. Christian Peder Jørgensen født 27.02.1905 d. 28.07.1989. Han forblev ugift. Boede i Korinth.

14. Augusta Karoline Jørgensen født 9.01.1907. Hun blev gift den 3.11.1935 med Gårdmand Martin Christensen født 9.04.1896, søn af Gårdmand Christen Christensen og hustru Anne Kirstine Christensen fra Stokkeby (270).

15. Thomas Ploug Jørgensen født 17.08.1908 død 24.11.1966. Han forblev ugift.

16. Adolf Bernhard Jørgensen født 27.08.1910. Faderen overlader ham den tilkøbte ejendom, Matr. 31, hvortil der henvises.

Albert Jørgensen var ikke begejstret for tilnavnet "Mosemand" der fulgte med ejendommen, og ejendommen som i folkemunde altid havde heddet Mosegården, omdøbte han nu til Voderupgård. Blandt de lokale hænger navnet Mosegården dog stadig godt ved, og ejeren kaldes fortsat for Mosemanden.

Ejendommen ligger på matr. 35 som er Gråhøjejord og ikke på Herregårdspladsen som er matr. 34, og som det ses af ovenstående er der ikke tale om, at gården står på resterne af Herregården Vuderup, selv om nogen måtte være af denne opfattelse.

Ejendommen overlades til sønnen Albert Jørgensen.

 

VII. Albert Jørgensen født 13.10.1903 d. 27.01.1990. Ugift.

Albert køber jorden til matr. 35 b, som i hans morfars tid var blevet fraskilt matr. 35. Hovedparcellen har herefter matr. nr. 35 a.

Desuden køber han flere parceller i Nordre mose, i alt ca. 4 tønder land. Dertil kommer at han køber jorden fra matr. 30, altså matr. 30 a.

Ejendommen sælges den 15.05.1988.

 

VIII. Leif Juul Sørensen f. 29.10.1965, søn af parcellist Juul Sørensen og Karen Grethe fra Tranderupmark. Han blev gift den 06.06.1992 med Anne Groth-Lauritsen f. 02.04.1969, datter af gårdmand Jens Groth-Lauritsen og hustru Vibeke fra Oldemark.

Børn:

1. Caroline Juul Sørensen.

Leif har udvidet ejendommens arealer med tilkøb fra flere andre ejendomme, herunder en del Vindeballe jord.

 

Retur til Voderup.