Ejendommen eksisterer ikke mere.

Voderup, matrikel 25

Retur


Voderup, Matrikel 25.

 

Denne ejendom ligger øst for matr. 24 på den sydlige side af vejen. Oprindeligt har ejendommen formodentlig udgjort matriklerne 25 a og 23 a. Den første ejer som tilsyneladende har købt ved auktionen i 1767 er:

 

I. Hans Terkelsen f. 16.12.1731 d. 29.01.1812, søn af smeden i St. Rise Terkel Pedersen og hustru Cathrine Pedersdatter (210).

Hans blev gift den 06.02.1768 med Maren Hansdatter født 1741 død 28.06.1792. Hun var en datter af Gårdmand Hans Hansen og hustru Anne Cathrine fra Kegnæsgård i Tranderup (96).

Det må formodes at Hans Terkelsen købte denne ejendom ved udskiftningen, altså kort før sit giftermål.

Børn:

1. Terkel Hansen født 1770 død 20.02.1847. Han overtog faderens ejendom.

2. Hans Hansen (Schmidt) født 24.02.1773 død 20.12.1845. Se Matr. 11.

3. Anne Cathrine Hansen født 1775. Hun og søsteren var tvillinger, og døde begge som små.

4. Birthe Hansen født 1775.

Den ældste søn overtog ejendommen.

 

II. Terkel Hansen f. 1770 d. 20.02.1847. Han blev gift den 01.01.1793 med Marie Nielsdatter født ca. 1768 død 11.05.1830, datter af parcellist Niels Hansen og hustru Ane Cathrine Christensdatter fra Voderup, matr. 38.

Børn:

1. Maren Terkelsdatter født 1793 død før 1803.

2. Hans Hansen Terkelsen født 1795. Han var svagelig. I 1846 er hans navn nævnt blandt modtagerne i Voderup, af ydelse fra Tranderup sogns fattigkasse.

3. Niels Hansen Terkelsen født 1796.

4. Peder Hansen Terkelsen født 27.12.1797 død 22.09.1861. Han blev gift med Kirsten Hansdatter fra Voderup (Matr. 9), hvis fars ejendom de overtog.

5. Jens Terkelsen født 16.10.1799.

6. Maren Terkelsdatter født 5.04.1801 død 27.05.1863. Hun blev gift med Laurits Pedersen Lauritsen fra Voderup (Matr. 10).

7. Christen Terkelsen født 30.12.1803 død 18.07.1850. Han overtog ejendommen efter faderen.

8. Anna Cathrine Terkelsdatter født 15.04.1804.

9. Lars Peder Terkelsen født 1808.

Terkel Hansen afstod ejendommen den 3.04.1845. Den ældste søn var svagelig og skulle have aftægt sammen med faderen. Sønnen Peder som var gift ind på Matr. 9, fik en del af jorden, formodentlig den senere matrikel 9 c i Storemarken og en mindre parcel i klinten, hvorefter resten af ejendommen blev overdraget til sønnen Christen Terkelsen.

 

III. Christen Terkelsen født 30.12.1803 død 18.07.1850. Han blev gift den 31.07.1846 med Maren Nielsen født 24.07.1819 død 4.02.1905, datter af Parcellist Hans Nielsen og hustru Karen Clausdatter fra Voderup (9). Hendes søster var gift med Christen Terkelsens broder, Peder Hansen Terkelsen, som havde overtaget hendes barndomshjem.

Før Maren og Christen blev gift havde de tjent som karl og pige hos hans broder.

Der var ingen børn i ægteskabet.

Kun 2 uger før Christen Terkelsens død blev der lavet testamente, den 4.07.1850. Heri blev det bestemt, at den længstlevende skulle overtage ejendommen.

Efter Christen Terkelsens død blev Maren gift med Albert Lauritsen Hansen som da overtog ejendommen.

 

IV. Albert Lauritsen Hansen f. 2.04.1821 død 11.10.1874. Han blev først gift med Anne Marie Hansen f. 26.12.1814 d. 18.03.1850, datter af Indsidder i Olde, Ole Hansen og hustru Anne Pedersdatter. Hun var en plejedatter hos sin farbroder, Parcellist Albert Hansen fra Voderup (Matr. 27), hvis ejendom Albert købte. Han skulle dog svare aftægt til Albert Hansen og hustru.

Der henvises iøvrigt til Matr. 27.

Efter Anne Maries død blev Albert gift med Maren Nielsen født 24.07.1819 død 4.02.1905, enke efter Christen Terkelsen. Albert overtog herved også Matr. 25 som derefter blev lagt sammen med Matr. 27.

Børn:

1. Christen Hansen født 1853 død før 1860.

2. Hans Jørgen Hansen født 19.03.1856. Han blev først gift med Mette Kirstine Hansen, datter af Hans Christensen Hansen og hustru Cathrine Marie Eriksen fra Voderup (Matr. 22). Hans Jørgen Hansen overtog svigerfaderens ejendom, samt en halvpart af sit fødehjem. Senere købte han sin broders halvpart af fødehjemmet. Der henvises til Matr. 22.

Efter Mettes død blev han gift med Anne Marie Hansen, datter af Gårdmand Christen Hansen og hustru Anne Marie Lauritsen, fra Tranderup (102 - 103). Hun var hans kusine.

3. Hans Nielsen Hansen født 5.05.1859 død 23.10.1928. Han blev gift med Ellen Marie Hansen, datter af Gårdmand Christen Hansen og hustru Anne Marie Lauritsen fra Tranderup (102 - 103). Hun var en søster til hans broders kone. Hans Nielsen Hansen overtog en halvpart af faderens ejendom, men solgte den senere til broderen og købte "Vesteraas" i Voderup (1 -2 - 3), hvortil der henvises.

Den 6.02.1865 køber A. L. Hansen Matrikel 53 af Gårdmand Peder Eriksen Knudsen fra Vindeballe (43).

En mindre parcel sælger han den 17.04.1867 til Jørgen Jensen fra Matr. 29. Det er usikkert hvilken parcel det drejer sig om, men formodentlig er det en mindre moseparcel.

Efter forholdene i Voderup er ejendommen efterhånden blevet ret stor. Men da enken afstår ejendommen bliver den atter delt.

Begge sønnerne får skøde den 10.06.1878.

Hans Jørgen Hansen får således:

  Matr. 25 b, 27 b og 53.

Derudover overtog han svigerfaderens ejendom Matr. 22.

 

Hans Nielsen Hansen får således:

  Matr. 25a, 27a og 54.

Det følgende år den 14.09.1879 køber han også naboejendommen Matr. 26.

Hele ejendommen Matr. 25a, 27a, 54 og 26 sælges til broderen den 30.04.1893. Et par dage forud havde han købt "Vesteraas", Matr. 1a - 2a - 3a.

Herefter består ejendommen af de følgende matrikler:

Matr. 22, 25, 26, 27, 53, 54 og 12 b. Matr. 12 b købte Hans Nielsen Hansen den 26.11.1883 af Rasmus Jensen Pedersen fra Matr. 15.

Ejendommen er som det ses nu slået sammen med Matr. 22. Hvornår huset på Matr. 25 nedrives er usikkert, men ved folketællingen i 1901 ser det ikke ud til at huset er beboet.

Retur til Voderup.