Voderup, matrikel 14

Retur


Voderup, Matrikel 14.

Ejendommen ligger mellem matr. 13 og matr. 7.

Tilsyneladende er ejendommen oprindeligt jordløs, bortset fra en mindre moseparcel. Allerede ved nytårstid i 1769 bor Albert Knudsen i Voderup, hvorfor det må antages, at han købte ejendommen ved udstykningen i 1767.

 

I. Albert Knudsen f. 1729 d. 21.09.1783, søn af husmand Knud Albertsen og hustru Maren fra Tranderup. Albert blev gift den 20.10.1754 med Anne Cathrine Christensdatter d. ca. 1761.

Efter Annes død blev Albert gift den 03.01.1762 med Ellen Christensdatter f. 1734 d. 28.01.1806.

Børn i 2. ægteskab:

1. Anne Cathrine Albertsdatter født 1762. Hun blev gift i 1807 med enkemand Jens Albertsen, smed i Vindeballe, og søn af Albert Andersen, smed i Vindeballe. Jens Albertsen havde tidligere været gift 2 gange, først med Sidsel Pedersdatter og derefter med Agnete Pedersdatter. Se Matr. 21.

En søster til Jens Albertsen på Voderup Matr. 27.

Efter Jens Albertsens død blev hun gift i Tranderup i 1823 med enkemand Jens Pedersen Lauritsen født 1775 død 1825. Han var en søn af Kådbo Laurits Pedersen og hustru Syndet Jensdatter fra Vindeballe (76).

2. Sidsel Albertsdatter født 1764 død 26.08.1816. Hun blev gift i 1796 med enkemand Jørgen Hansen Jensen født 1751 død 9.03.1834, søn af Husmand Jens Jørgensen og hustru Birthe Cathrine Hansdatter. Jørgen Hansen Jensen havde tidligere været gift med Mette Marie Jensdatter. En søn Albert Jørgensen køber Fogedgården i Tranderup (88).

3. Maren Albertsen født 1767 død 3.02.1835. Hun blev gift i 1788 med Husmand Hans Nielsen født ca. 1753 død 24.11.1830 fra Tranderup (131).

4. Johanne Albertsen født 1769.

5. Karen Albertsen født 1770.

6. Christen Albertsen født 1773 død 16.04.1841. Han overtog faderens ejendom.

7. Johanne Albertsen født 1777.

Ved skiftet den 14.04.1806 overtager sønnen Christen Albertsen ejendom.

 

II. Christen Albertsen født 1773 død 16.04.1841. Han blev gift i Tranderup den 4.09.1804 med Karen Knudsdatter f. 1781 d. 09.05.1855, fra Søby.

Børn:

1. Knud Christensen født 1809.

2. Anne Marie Albertsen født 1814.

3. Sidsel Albertsen født 1.02.1817 død 23.12.1847. Hun blev gift med Parcellist og tømrer Christen Hansen, og de overtog Matr. 56 efter hendes far.

4. Albert Knudsen Albertsen født 31.08.1822 død 25.08.1887 som fattiglem i Tranderup.

Christen Albertsen sælger eller rettere bytter sin ejendom den 15.02.1831. Der byttes med Matr. 56, som ejes af Claus Rasmussen Hansen. Med i handelen indgår at Christen Albertsen skal have frit husværelse hos Claus Rasmussen Hansen i det hus han har bygget på Laurits Lauritsens enkes jord i Voderup (se matr. 10).

Christen Albertsen nyder herefter offentlig understøttelse. I 1846 nævnes hans enke også som modtager af ydelse fra Tranderup sogns fattigkasse.

Matr. 56 overdrages senere af Christen Albertsen til svigersønnen Christen Hansen.

 

III. Claus Rasmussen Hansen f. 1785 d. 26.07.1854, søn af Gårdmand	Hans Clausen og hustru Maren Jensdatter fra Stokkeby (273). Han blev gift den 25.09.1818 med Sidsel Kirstine Lauritsdatter født 18.11.1787 død 8.04.1861. Hun var en datter af Parcellist Laurits Lauritsen og hustru Anne Marie Pedersdatter fra Voderup (10).

Børn:

1. Anne Marie Hansen f. 15.11.1818 d. 06.06.1879. Hun og hendes mand overtog matr. 14 efter faderen.

Bortset fra husstedet og en mosepart var der ingen jord til ejendommen før Claus Rasmussen Hansen byttede sig til den. Med sig til matr. 14, bragte Claus nu en parcel i klinten, matr. 14 b, som oprindelig var hustruens arvepart fra faderen, og en mindre parcel på 12 skæppe land i Pilekærsmark, som muligvis har tilhørt matr. 56 og tidligere matr. 21. Parcellen i klinten ligger ved siden af matr. 12 a og 12 c, som den oprindeligt havde hørt sammen med (oprindeligt fra matr. 10).

Enken overlader ejendommen til svigersønnen den 27.10.1856, et par år efter Claus Hansens død.

Muligvis er det ved samme lejlighed at matr. 14 a i den østligste del af klinten kommer til ejendommen, idet denne ser ud til at at have tilhørt matr. 56, og tidligere matr. 21.

 

IV. Laurits Hansen f. 13.10.1814 d. 28.08.1899, søn af parcellist Ole Lauritsen Hansen og hustru Sidsel Nielsdatter fra Voderup (12). Laurits blev gift den 08.11.1850 med Anne Marie Hansen f. 15.11.1818 d. 06.06.1879, datter af Claus Rasmussen Hansen, den forrige ejer.

Børn:

1. Claus Hansen født 1855 død 1880.

Året efter at Laurits Hansen havde overtaget ejendommen, køber han noget mere jord af Rasmus Hansen (Matr.10). Det var en mindre parcel i Pilekærsmark.

Efter sønnens og hustruens død, sælger han ejendommen den 22.06.1881 til Hans Hansen Lauritsen fra Matr. 30. Herefter nyder Laurits Hansen aftægt på ejendommen.

Laurits blev i daglig tale kaldet Lavs Haan (Haan udtales som Hån med langt å).

 

V. Hans Hansen Lauritsen f. 17.12.1827 d. 25.09.1914, søn af insidder Jens Lauritsen og Anna Jørgensdatter fra Vindeballe. Han blev gift den 04.10.1861 med Birthe Marie Lauritsen f. 03.03.1847 d. 24.12.1882. Der henvises til matr. 30.

H.H. Lauritsen overlader ejendommen til sin søn den 21.11.1900. De 12 skæppe land i Pilekærsmarken, matr. 14 a, blev dog lagt til hans egen ejendom, matr. 30. Egentlig burde denne parcel have fået betegnelsen matr. 14 b, da den retteligt er fraskilt denne ejendom.

 

VI. Laurits Hansen Lauritsen f. 30.03.1872. Han blev gift den 27.03.1898 med Kirsten Christiansen f. 19.04.1872, datter af husmand Christen Mikkelsen Christiansen fra Ø. Bregninge.

Der var ingen børn.

Laurits overtog ejendommen den 15.10.1887 (men får altså først skøde 13 år senere), men han og konen flytter ikke ind på ejendommen før efter Laurits Hansens død i 1899. Ejendommen sælges 01.04.1933 for Kr. 12.500,-.

 

VII. Svend Aage Olsen f. 24.04.1906, søn af August Marius Olsen og hustru, fra Århus.

Han blev gift i 1932 med Johanne Kathrine Groth født 15.04.1909, datter af Parcellist Casper Christensen Groth og hustru Kirsten Hansen fra Rise Mark (Matr. 31).

Børn:

1. Svend Groth Olsen født 4 Juni 1933. Han sejlede i mange år som maskinarbejder, senere bosatte han sig i Rødby Havn, hvor han drev et maskinværksted (Rødbyhavn Motor & Maskinværksted), som senere blev solgt til en søn. Han er gift og har 4 børn.

2. Marie Olsen født 15 Oktober 1934. Hun blev gift med Christen Hansen Christensen født 10.04.1932, søn af Gårdmand Johan Henrik Christensen og hustru Anne Egidie Hansen fra Dunkær (227). Christen Hansen Christensen overtog faderens gård. Marie og Christen døde begge efter et trafikuheld på Jylland.

 

Udover at drive sit landbrug, var Svend Olsen også snedker og bådebygger.

Efter Svend Olsen og Kathrines død sælger arvingerne huset, som herefter bruges som sommerhus. Jorden udlejes og sælges senere til Fyns Amt.

Retur til Voderup.