Vindeballe.

E-mail

Copyright: Ærø Genealogy

 

Retur til oversigten.

 

Vindeballes ejendomme.

Udvandrerne

Ærøske slægter

Nu med mere end 200 familiekort!

Ærø, 250 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retur

I ca. 3 år har jeg nu arbejdet på en personalhistorisk oversigt over beboerne i landsbyen Vindeballe på Ærø. Dette kan ses som fortsættelsen af ejendommene i Voderup, som findes andetsteds på denne hjemmeside. Senere følger landsbyen Tranderup, som jeg så småt er gået i gang med. Gårdene har jeg foreløbig ikke planlagt, at medtage på denne hjemmeside, da oplysninger om disse kan findes i Helge Hansens bog "Tiden før - træk af Tranderup sogns historie."

Vær opmærksom på, at ejendommene i Vesterløkke, Vindeballemark og Strandhusene er medtaget her under Vindeballe.

For en del af de oplysninger jeg har medtaget, skylder jeg en stor tak til Mikkel Eriksen, som har efterladt en række oplysninger, om en del af ejendommene i Tranderup sogn og min morfar Jens Christensen Jensen, som igennem ca. 25 år havde et tæt samarbejde med Mikkel Eriksen. Uden deres indsats, havde jeg brugt meget længere tid på, at stykke oplysningerne sammen.

I det efterfølgende, anvender jeg både de gamle udskiftningsnumre på ejendommene og de senere matrikelnumre. Numre i parentes ( ) er udskiftningsnumrene på de ejendomme som eksisterede ved udskiftningen i 1774.

Da et arbejde af denne karakter omfatter flere tusinde navne og datoer, vil der med stor sandsynlighed være fejl undervejs. Skulle du finde fejl i mit arbejde, vil jeg være taknemmelig for en mail med oplysninger. Det samme gælder, hvis du kan tilføje detaljer til personer som er nævnt, eller personer jeg ikke har fået med.

Jeg skal understrege, at jeg ikke har medtaget tiden efter ca. 1950, idet arkiv oplysningerne ikke er tilgængelige. Samtidig er der hensynet til nulevende personer, at tage hensyn til. Hvis jeg undervejs, skulle være kommet nogen for nær, beklager jeg det. En henvendelse til mig, vil straks få oplysningen til at forsvinde, med mindre det er almen eller gammel viden.