E-mail

Copyright: Ærø Genealogy

Retur

 

English

Here are the latest amendments to this web-site:

The aero family - with thousands of names.

Tranderup parish, the village Tranderup.

Selected files with family data from Aero.

Genealogy data on some emigrants. (In English).

Names of towns, villages and places on Aero.

Bombs dropped over Voderup in 1942.

Tranderup parish, the village Vindeballe.

Dike project at Graasten in 1855. (Danish text).

The story of pubs in Tranderup parish (Danish text).

Celebrating teacher Weber in 1860 (Danish text).

 

Dansk

Her er de seneste tilføjelser til denne hjemmeside:

Familien Ærø - med flere tusinde navne.

Tranderup sogn, landsbyen Tranderup.

Udvalgte filer med slægtsdata fra Ærø.

Slægtsdata på nogle emigranter. (Engelsk tekst)

Stednavne på Ærø.

Bombardementet af Voderup i 1942.

Tranderup sogn, landsbyen Vindeballe.

Inddæmning af Gråsten Nor i 1855.

Kroer i Tranderup sogn.

Lærer Webers jubilæum i 1860.

 

Genealogy Ærø er hjemmesiden hvor du finder oplysningerer om Ærøs spændende historie og om ærøske slægter.