Vindeballe.

E-mail

Copyright: Ærø Genealogy

 

Retur ejendomsoversigten.

 

Vindeballes ejendomme.

 

Udvandrerne

Ærøske slægter

Nu med mere end 200 familiekort!

Ærø, 250 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retur

Vindeballe udskiftningsnummer 69.

Matrikel 27.

Ved udskiftningen i 1774 tilhører ejendommen Thomas Michelsen. Placeringen af huset i Vindeballe er mig ikke bekendt. Det brændte før matrikuleringen, og er tilsyneladende ikke genopført.

 

I. Thomas Michelsen f. ca. 1713 d. 29.11.1789. Forældrene kendes ikke. Han blev gift i Tranderup i 1752 med Birgitte Jensdatter f. ca. 1728 d. 17.04.1808. Da de blev trolovet var trolovelsesmændene Rasmus Jensen og Thomas Hansen i Vindeballe.

Børn:

1. Mikkel Thomsen f. 1757.

2. Anne Thomasdatter f. 07.11.1753.

3. Anne Thomasdatter f. 1764 d. 13.08.1832

Ved skiftet efter Thomas Michelsen den 11.04.1792 overdrager enken ejendommen til sønnen.

 

II. Mikkel Thomsen f. 1757 d. 17.05.1830. Han blev gift i 1779 med Ingeborg Hansdatter f. ca. 1758 d. 29.01.1844, datter af skoleholder Hans Pedersen og Gie Jensdatter. Se Voderup matr. 33 og Vindeballe nr. 66, matr. 40g.

Hun var en søster til Jens Hansen (Torp), nr. 72, matr. 34.

Børn:

1. Thomas Mikkelsen f. 1779.

2. Birthe Marie Mikkelsdatter f. 11.09.1785 d. 05.09.1859. Hun blev gift den 03.07.1836 med Albert Christensen f. 24.05.1794 d. 07.02.1866, gårdmand på Damgården i Borgnæs (92) og senere husmand ved Strandhusene, nr. 71, matr. 28. Han var en søn af parcellist Christen Pedersen og hustru Birthe Cathrine Albertsdatter fra Trappendal (Trappeskov). En bror Claus Christensen på Voderup matr. 12.

3. Gide Mikkelsdatter f. 19.12.1790 d. 06.05.1861. Hun blev gift den 03.07.1818 med parcellist Peder Olsen døbt 27.10.1776 d. 04.10.1863, søn af parcellist Ole Hansen og hustru Maren Pedersdatter fra Voderup matr. 26. Peder Olsen havde købt en ejendom i Voderup (Gråhøje) matr. 37, hvortil der henvises.

4. Anna Mikkelsdatter f. 29.03.1794 d. 06.06.1815.

5. Ingeborg Mikkelsdatter død 10 dage gammel.

6. Maren Mikkelsdatter f. 14.03.1797 d. 20.05.1874. Hun blev gift den 02.01.1831 med Kådbo Jens Christensen i Vindeballe (57).

7. Karen Mikkelsdatter f. 28.11.1799 d. 3 måneder gammel.

8. Karen Mikkelsdatter f. 28.05.1802.

Ifølge brandcatasten overtages ejendommen af Hans Albertsen. Desværre er det sparsomt med oplysninger om ejendommen på denne tid og oplysningerne er vanskelige at få rede på. Ifølge Skøde- og Panteprotokollen ejes ejendommen i 1837 af Agnete Jensen, men her oplyser brandcatasten at den tidligere ejer er Hans Jacob Johansen. Agnete Jensen var gift med Hans Hansen Pedersen som var en søn af Peder Hansen (Mose). Hans Jacob Johansen blev gift med enken Sophie Cathrine Hansdatter, enke efter Peder Hansen (Mose), og har formentlig overtaget Peder Hansens ejendom.

Ifølge brandcatasten lå Hans Jacob Johansens ejendom ved Stranden, og jeg formoder at den er udflyttet dertil i Peder Hansens tid.

Det er ud fra disse oplysninger, at jeg konkluderer at Hans Albertsen har overtaget huset i Vindeballe og Peder Hansen (Mose) jorden ved Stranden.

 

III. Hans Albertsen f. 19.09.1798, søn af gårdmand Albert Eriksen og hustru Maren Christensdatter fra Grønnemosegård i Vindeballe (Vesterløkke) 49b. Han blev gift med Karen Jørgensdatter f. 3. søndag i advent 1792 d. 29.06.1841, datter af Jørgen Hansen Spillemand og hustru Maren Rasmusdatter fra Bregninge.

Hans har formentlig overtaget denne ejendom ca. 1830, men allerede året efter brænder huset. Samme år, 1831, køber Hans Albertsen nr. 75, matr. 36 og nr. 70, matr. 35 af Hans Leonhard Berend Jørgensen.

Der henvises i øvrigt til nr. 75, matr. 36. Senere flytter Hans Albertsen til Ærøskøbing.