Vindeballe.

E-mail

Copyright: Ærø Genealogy

 

Retur ejendomsoversigten.

 

Vindeballes ejendomme.

 

Udvandrerne

Ærøske slægter

Nu med mere end 200 familiekort!

Ærø, 250 år

 

 

 

Slægtsforskerforum Ærø.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retur

Vindeballe udskiftningsnummer 75.

Matrikel 36.

Huset lå syd for gaden på de parceller, som nu udgør matr. 51, 52a, 52b og 52c.

Ved udskiftningen i 1774 tilhører ejendommen Hans Jürgensen. Jorden ved stranden er det nuværende matr. 36.

 

I. Hans Jürgensen Sütecker (Sytækker = tækkemand) f. ca. 1712 d. 06.03.1776. Han blev gift med Kirsten f. ca. 1714 d. 13.01.1793.

Hans Jürgensen må formodes at være søn, af den Jürgen Sütecker, som nævnes i Tranderup kirkebog, som boende i Tranderup.

Børn:

1. Jørgen Hansen f. 1736 d. 24.02.1797. Han overtog ejendommen efter faderen.

2. Anne Marie Hansdatter f. 1740 d. 10.10.1805. Hun blev gift i 1770 med Anders Clausen (Andersen) f.1741 d. 1807, smed i Borgnæs. Se Tranderup 132 c.

3. Sidsel Hansdatter. Hun blev gift i 1776 med Jens Albertsen f. ca. 1758 d. 1824, søn af kådbo Albert Rasmussen fra Vindeballe. Se nr. 67, matr. 26.

4. Anne Hansdatter. Hun blev gift i 1775 med Christen Hansen fra Ø. Bregninge, senere husmand i Vindeballe.

Ved skiftet den 12.04.1779, overdrager enken ejendommen til en søn, mod husværelse og underhold til sig selv.

 

II. Jørgen Hansen f. 1736 d. 24.02.1797. Han blev gift i 1773 med Bolette (Bodil) Kirstine Knudsdatter Krüger (Krier) f. ca. 1729. Da de blev trolovet i Tranderup kirke, oplyses det at hun er barnefødt ved Haderslev.

Børn:

1. Jens Hansen Jørgensen f. 1773 d. 26.01.1856. Han var plejebarn hos sin onkel, smeden i Borgnæs, og overtog smedjen efter ham. Se Tranderup 132 c.

2. Hans Leonhard Berend Jørgensen f. 1776 d. 02.12.1828. Han overtog faderens ejendom. Som det ses af nedenstående, er han opkaldt efter Jørgen Hansens svoger.

3. Anne Kirstine Jørgensdatter f. 1779.

Fra kontraktprotokollen den 17.06.1795 erfarer vi, at Bolette har en søster, Anne Margrethe Knudsdatter, som har været gift med materialeskriver Leonhard Beerens i København. Søsteren har ingen børn og Bolette er eneste arving. I den anledning bliver Jørgen Hansen tilsagt, at møde i skifteretten. Der står i kontraktprotokollen: "Jørgen Hansens hustru Bodils (Bolette) søster Anne Margrethe Knudsdatter, der har været gift med materialeskriver Leonhard Bereens, som oldfrue i Hendes Majestæt Dronning Juliane Maries tjeneste på Fredensborg, er død. Der gives fuldmagt til Huusgerådsbetjent Claus Johansen, boende Store Kongensgade 26 i København, til at møde i skifteretten på Jørgen Hansens vegne."

Ved skiftet efter Jørgen Hansen den 26.01.1798 overtager den yngste søn ejendommen.

 

II. Hans Leonhard Berend Jørgensen f. 1776 d. 08.11.1828, søn af husmand Jørgen Hansen f. ca. 1736 d. 24.02.1797, 61 år gammel og hustru Bolette Kirstine Knudsdatter Krüger f. 1729 i Marstal d. efter 1803. Han blev gift i 1799 med Maren Jensdatter f. 1776 d. 27.11.1829, datter af smed Jens Albertsen fra Vindeballe (78).

Børn:

1. Jørgen Hansen f. 29.03.1804 d. 15.03.1815.

2. Sidsel Hansdatter f. 01.08.1800. Hun og hendes mand overtog hendes fars ejendom.

I tiden før 1812, er der bygget nyt hus ved Strandhusene af Hans Leonhard Berend Jørgensen. Det ser ud til, at han også køber en naboparcel matr. 35.

Sammen med sin svoger Albert Jensen Smed i Vindeballe, køber Hans den 09.06.1812 den halve gård af Rasmus Hansen Pedersen (45), således at de hver får en fjerdedel. Rasmus Hansen Pedersen overtog sin fødegård i 1806 og skal svare aftægt til sin far. Denne aftægt må disse 2 købere svare med hver 1/4. Den 05.04.1805 får de hver 3 fag af huset og prisen for hver er på 400 Rd.

Ejendommen bliver overladt til en svigersøn den 24.12.1827. Huset til ejendommen var på 5 fag stuehus og 4 fag stald.

 

III. Hans Christensen Jørgensen f. 1794 d. 26.12.1828, søn af boelsmand Jørgen Lauritsen og hustru Ellen Hansdatter fra Dunkær (Bro) (214). Han blev gift den 11.08.1820 i Tranderup med Sidsel Hansdatter f. 01.08.1800 d. 1860, datter af Hans Leonhard Berend Jørgensen.

Børn:

1. Ellen Margrethe Jørgensen f. 04.09.1821 d. 03.05.1850.

2. Sophie Marie Jørgensen f. 01.03.1826.

3. Kirstine Jørgensen f. 11.09.1828.

Allerede året efter at have overtaget svigerfaderens ejendom dør Hans, og den jord som svigerfaderen havde købt af Rasmus Hansen Pedersen, blev solgt til smeden i Vindeballe.

Da boet skulle gøres op, var det et konkursbo, og der blev holdt offentlig auktion.

Husmandstedet ved Strandhusene blev solgt til Hans Albertsen, og han fik skøde den 30.12.1830. Det ser dog ud til, at han i første omgang, kun har købt huset på 5 fag stuehus og 4 fag stald.

Enken bor på fattighuset i Tranderup både i 1845 og i 1860.

 

IV. Hans Albertsen f. 19.09.1798, søn af gårdmand Albert Eriksen og hustru Maren Christensdatter fra Grønnemosegård i Vindeballe (Vesterløkke) nr. 49b. Han blev gift med Karen Jørgensdatter døbt 3. søndag i advent 1792 i Bregninge d. 29.06.1841, datter af Jørgen Hansen Spillemand og hustru Maren Rasmusdatter. Hun var enke og havde i sit første ægteskab en datter Maren Lauritsdatter, som Hans Albertsen skifter med den 22.02.1842.

Børn:

1. Anne Marie Albertsdatter f. 14.04.1831.

2. Birthe Marie Albertsdatter f. 18.04.1834.

Den 04.11.1837 lånte Hans Albertsen 96 Rd., 5% årlig rente med pant i husstedet og 2 husparter jord. På dette tidspunkt er Hans Albertsen altså i besiddelse af de 2 parter jord.

Hans Albertsen blev trolovet den 18.11.1853 med Hans Nissens enke Inger. De betænkte sig dog og vielsen blev opgivet.

Hans Albertsen havde også et hussted i Vindeballe, nr. 69, men det brændte i 1831.

Denne ejendom ved Stranden solgte Hans Albertsen den 05.11.1845 til Hans Rasmussen Hansen for 160 Rd. Financieringen kom på plads ved, at Hans Rasmussen Hansen udstedte en obligation på beløbet til Hans Albertsen, 5% årlig rente, mod pant i husstedet.

Hans Albertsen havde også en naboparcel nr. 70, matr. 35 som blev solgt den 30.11.1845 til Peder Hansen Pedersen, hvorefter Hans Albertsen og familie flyttede til Ærøskøbing.

 

V. Hans Rasmussen Hansen f. 09.02.1808 d. 13.03.1882, søn af Smed og Boelsparcellist Rasmus Hansen og hustru Karen Pedersdatter fra Tranderup (matr. 68-69). Han blev gift den 16.11.1845 med Karen Clausen f. 1819 d. 30.01.1906, datter af boelsmand Hans Lauritsen Clausen og hustru Ellen Marie Christensdatter fra St. Rise (175).

Der var ingen børn.

Den 22.03.1854 sælger Hans Rasmussen Hansen huset i Vindeballe til Rasmus Eriksen og opfører nyt hus på markerne ved Stranden.

Indtil stormfloden i 1872 lå huset nord for Grønvejen ud mod Borgnæsvej. Huset blev slemt beskadiget, af vandet under stormfloden, og blev derfor genopført længere mod syd, på den sydlige side af Grønvejen.

Ejendommen sælges den 05.12.1880, med aftægt.

 

VI. Hans Lauritsen Hansen f. 1851, søn af gårdmand Anders Hansen og hustru Anne Marie Clausen fra Dunkær (216). Han blev gift i 1877 med Ellen Marie Hansen f. 1852, datter af gårdmand Hans Vilhelm Lundtang og hustru Ellen Marie Terkelsen fra St. Rise (179).

Ved folketællingen i 1890 opholdt Hans sig i Ærøskøbing som møllersvend.

Børn:

1. Anders Hansen f. ca. 1878 i St. Rise.

2. Anne Marie Hansen f. ca. 1881 i Ærøskøbing.

3. Ellen Marie Hansen f. 31.07.1882 i husstedet.

4. Hans Rasmussen Hansen f. 07.01.1885 i husstedet.

5. Hans Vilhelm Hansen f. 09.01.1888 d. 02.09.1891 af difteri.

6. Hans Vilhelm Hansen f. 24.10.1894. Se matr. 5a, 39c (78).

Den 15.05.1922 overlades ejendommen til en søn, som skal svare aftægt til forældrene.

 

VII. Hans Rasmussen Hansen f. 07.01.1885.

Han bortforpagter ejendommen til sin bror Hans Vilhelm Hansen fra 01.07.1944 til 30.06.1964.

Før han overtog denne ejendom havde han den 24.02.1909 købt en anden ejendom ved Strandhusene, nr. 68, matr. 33, hvortil der henvises.

De 2 ejendomme udgør 3,3 Ha.