Vindeballe.

E-mail

Copyright: Ærø Genealogy

 

Retur ejendomsoversigten.

 

Vindeballes ejendomme.

 

Udvandrerne

Ærøske slægter

Nu med mere end 200 familiekort!

Ærø, 250 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retur

Vindeballe, denne ejendommen har intet udskiftningsnummer.

Matrikel 44. "Sidsels Hus".

Huset er opført i 1777. I brandcatasten for 1830 består huset af 4 fag stuehus og 2 fag lade, ialt værdi Rd. 60.

 

I. Ole Knudsen f. 1747 d. 06.12.1816, søn af boelsmand Knud Pedersen og hustru Ane Olufsdatter fra Olde (137). Han blev gift i 1779 med Ellen Mikkelsdatter f. 1756, datter af kådbo Mikkel Poulsen og hustru Ane Philipsdatter fra Tranderup (113). Ole var husmand i Vindeballe.

Børn:

1. Knud Pedersen Olsen (Olufsen) f. 1779 d. 13.12.1857. Han overtog huset.

2. Mikkel Jensen Olsen f. 1783.

3. Sidsel Olesdatter f. ca. 1794.

Den 18.02.1817, er der oprettet aftægtskontrakt, til fordel for Ellen Mikkelsdatter, og ejendommen overdrages til Knud Pedersen Olsen.

 

II. Knud Pedersen Olsen (Olufsen) f. 1779 d. 13.12.1857. Han blev gift 26.01.1806 i Bregninge med Syned Hansdatter, datter af husmand Hans Hansen og hustru Kirsten Pedersdatter fra Ø. Bregninge.

Børn:

1. Kirsten (Kjesten) Olsen (Olufsen) f. 18.04.1806 i Bregninge.

2. Ole Knudsen Olsen f. 18.12.1807.

Da han døde benævnes han aftægtsmand. Han forvirrede sig i den mørke aften, da han fra Skovby gik til sit hjem, ud i et kær i Bregninge Mark, hvor han fandtes død.

Han låner 80 Rd. af Tranderup kirkekasse den 12.10.1830.

Han overlader huset til svigersønnen den 28.04.1851, mod aftægt.

 

III. Claus Pedersen Jacobsen døbt 21.02.1802 i Rise d. 23.05.1859, søn af husmand Jacob Christensen og hustru Johanne Christensdatter fra Olde. Han blev gift den 30.04.1850 med Kirsten Olsen f. 18.04.1806, datter af Knud Pedersen Olsen og hustru Syned Hansdatter.

Han sælger ejendommen den 02.01.1858 til Christen Hansen.

Jorden som oprindeligt har hørt til ejendommen er matr. 28, som Claus sælger den 01.03.1858 til en slægtning, Ole Hansen Jacobsen mod aftægt til ham og konen.

 

IV. Christen Hansen f. 28.07.1816, død 25.07.1909, søn af skrædder Peder Hansen og hustru Sophie Cathrine Hansdatter fra Vindeballe, matr. 27. Christen var snedker og havde værksted i husets 2 vestligste fag.

Christen blev gift den 06.02.1846 med Sidsel Albertsdatter f. 1817 d. 23.12.1847, datter af parcellist Christen Albertsen og hustru Karen Knudsdatter fra Voderup (matr. 14 og senere matr. 56).

Christen og Sidsel fik 1 barn:

1. Peder Hansen f. 09.04.1846 d. 04.02.1925. Han blev gift den 26.03.1885 med Maren Hansen f. 08.10.1857 d. 24.05.1924, datter af husmand Hans Hansen og hustru Ellen Behrendsen fra L. Rise (351). Peder overtog sin svigerfars ejendom i L. Rise.

Efter Sidsels død giftede Christen sig den 23.11.1849 med Kirsten Thomsen f. 1823 d. 19.08.1904 datter af husmand Christen Thomsen fra St. Rise.

2. Sidsel Kirstine Hansen f. 2.11.1852 d. 22.03.1947. Hun er som traditionen byder, opkaldt efter Christens første hustru.

3. Mette Marie Hansen f. 1856 d. 1924. Ugift.

Efter Christen's død blev huset overtaget, af de to ugifte døtre, Sidsel og Mette den 14.05.1886. Efter Sidsels død blev huset solgt til sommerhus og gennemgår i 1947-49 en restaurering. Bagsiden og vestgavlen rives ned og der mures nyt op. Samtidig sænkes gulvet og der lægges omfangsdræn rundt om huset. Stråtaget tækkes om, men det gamle tømmer bliver liggende.

Haven er anlagt i sin nuværende form i 1949 af Bregninge Planteskole ved Rasmussen, efter sigende kostede det dengang over Kr. 30.000,- at sætte stengærder og stenhøj samt beplantning.

Endvidere blev der købt et stykke jord af Lundsgård. Dette skete samtidig med, at boldpladsen blev anlagt. Tidligere gik haven kun til det stengærde, som endnu ses i den vestlige del af haven. De nedbrudte sten fra stengærdet, er anvendt i stenhøjen og andetsteds. Bl.a. er de store sten ved stensætningen, bag i haven, taget herfra.

Formodentlig, er resterne af stengærdet, en af de få rester der er tilbage, af det gamle landsbyhegn der løb fra Gråhøje til Tranderup Kirke, syd for landsbyen (mellem landsbyen og markerne).

Huset anvendes herefter som sommerhus, og skifter ejere flere gange.