Vindeballe.

E-mail

Copyright: Ærø Genealogy

 

Retur ejendomsoversigten.

 

Vindeballes ejendomme.

 

Udvandrerne

Ærøske slægter

Nu med mere end 200 familiekort!

Ærø, 250 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retur

Vindeballes husmænd ved udskiftningen i 1774.

I tiden før udskiftningen i 1774, lå alle Vindeballes husmandsteder i landsbyen. Husmændene ejede ingen jord, men havde et hus med have samt græsningsret til en ko hos bønderne på fælleden eller overdrevet, som var et areal, der altid lå hen til græsning.

Ved udskiftningen i 1774, måtte bønderne afstå jord til de 13 husmænd der var i Vindeballe. Det blev naturligvis den jord, der lå længst væk fra landsbyen, som blev tildelt husmændene.

Det var naturligvis ikke særlig praktisk, at bo langt fra sin jord, så i årene efter udskiftningen, sælger nogle af husmændene deres hus i Vindeballe og bygger nye huse på deres jorder i Vindeballemark, eller ved Stranden (Strandhusene) som det oftest blev kaldt.

De 13 husmænd som nævnes på udskiftningskortet er:

Nr. 67. Jens Albertsen. Matr. 26.

Nr. 68. Niels Hansen. Syd for gaden. Matr. 33 og 34.

Nr. 69. Thomas Michelsen. Matr. 27.

Nr. 70. Thomas Knudsen. Matr.35.

Nr. 71. Christian Hansen. Syd for gaden. Matr. 28.

Nr. 72. Niels Torp. Matr. 34.

Nr. 73. Rasmus Lauritsen. Syd for gaden. Matr. 31.

Nr. 74. Matz Albertsen. Nord for gaden. Matr. 31, vestre halvdel.

Nr. 75. Hans Jürgensen. Syd for gaden. Matr. 36.

Nr. 76. Laurits Persen. Syd for gaden. Matr. 25b.

Nr. 77. Gotfried Henningsen. Matr. 30a.

Nr. 78. Albert Andersen. Matr. 32, 37, 38 og 5. Ejendommen deles.

Nr. 79. Terkel Terkelsen. Matr. 29b.

Kun placeringen af de 6 af husene er vist på udskiftningskortet, og de ligger alle mellem gadekæret og skolen (Kroen). Skolen og 2 unummerede huse er vist på kortet.

Vejen til Stranden fra præstegården, hed oprindeligt Grønvejen, hvilket kan ses på Papes kort fra 1734. I dag kaldes den for Præstens vej. I dag anvendes navnet Grønvejen, om den vej der går til Stranden mellem matr. 7a og 8a.

Efter stormfloden den 13.11.1872 modtog Tranderup sogn den 13.12.1872 i alt 216 Rd. fra Centralkomiteen for indsamlingen. Disse penge blev uddelt til 4 ejendomme med beløb på 60 Rd., 50 Rd., 75 Rd. og 25 Rd. Senere blev der modtaget yderligere 1470 Rd. der blev uddelt til 10 skadelidte. Den 16.06.1873 modtages yderligere 1625 Rd. som blev fordelt mellem 8 skadelidte, og den 09.08.1874 blev yderligere 190 Rd. fordelt mellem 6 skadelidte.