Vindeballe.

E-mail

Copyright: Ærø Genealogy

 

Retur ejendomsoversigten.

 

Vindeballes ejendomme.

 

Udvandrerne

Ærøske slægter

Nu med mere end 200 familiekort!

Ærø, 250 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retur

Vindeballe udskiftningsnummer 61.

Matrikel 23.

Nord for gaden.

Ved udskiftningen tilhører ejendommen Christen Nielsen.

 

I. Christen Nielsen f. ca. 1735 d. 13.07.1795, søn af boelsmand Niels Eriksen og hustru Johanne fra Stokkeby (278). Han blev gift i 1763 med Ellen Albertsdatter f. ca. 1743 d. 04.03.1795, datter af smed Albert Andersen og hustru Maren Jensdatter fra Vindeballe (78).

Hvornår og hvordan Christen Nielsen erhvervede sig dette kåd er uvist, men ved udskiftningen i 1774 nævnes han som kådbo på ejendommen. Jorden som hører til ejendommen er en del af den jord som senere udlægges til Præstens vej, langs matr. 19c til 24b.

Børn:

1. Thomas Christensen f. 1766 d. 10.08.1824. Han overtog ejendommen efter faderen.

2. Niels Christensen f. 20.06.1772.

3. Albert Christensen f. 1779. I 1803 ophold han sig hos broderen som skrædder.

4. Philip Christensen f. 1781.

5. Johanne Christensdatter f. 1764 d. 05.05.1836. Hun blev gift i 1794 med kådbo Jacob Rasmussen f. 1771 d. 13.07.1805, søn af kådbo Rasmus Albertsen og hustru Maren Thomasdatter fra Vindeballe (57). Se Vindeballe 57. Efter hans død blev hun gift den 06.08.1807 med enkemand Thyge Madsen f. ca. 1765 i Bregninge d. 17.05.1828, rokkemager i Vindeballe. Det ser ud til at de bor i en del af faderens hus som indsiddere. Se Matr. 23d, 54a, 54b.

Ejendommen overdrages til sønnen.

 

II. Thomas Christensen f. 1766 d. 10.08.1824. Han blev trolovet den 20.06.1799 med Marie Cathrine Jensdatter døbt 09.09.1781 d. 29.07.1825, datter af boelsmand Jens Rasmussen og hustru Johanne Peitersdatter fra Vindeballe (47).

Børn:

1. Ellen Marie Thomasdatter f. 09.08.1800 d. 1 måned gammel.

2. Jens Rasmussen (Christensen) f. 01.10.1801 d. 08.04.1803.

3. ens Rasmussen (Christensen) f. 23.12.1803 d. 24.04.1804.

4. Johanne Thomasdatter f. 19.03.1805. Hun tjente på Als da forældrene døde.

5. Christen Nielsen (Christensen) f. 01.06.1808 d. 20.08.1810.

6. Jens Rasmussen (Christensen) f. 15.06.1810 d. 01.02.1891. Han blev gift med Karen Pedersdatter f. 10.05.1809, datter af boelsmand Peder Christensen (Møller) og hustru Karen Hansdatter fra Stenbjergløkke i Vindeballemark (51). Jens købte en gård i Ornum, Tranderup (83).

7. Christen Nielsen (Christensen) f. 18.03.1813.

8. Mads Albertsen (Christensen) f. 01.08.1815.

9. Ellen Marie (Christensdatter) f. 15.01.1818.

10. Karen Kirstine (Christensdatter) f. 05.08.1820.

Thomas Christensen overtog sin kones fødegård i 1808, men måtte afstå den igen. Da han døde var han kådbo og skrædder i Vindeballe. Hustruen faldt af en vogn på vej til Ærøskøbing og døde dagen efter. Der er skifte den 31.07.1825.

Der holdes offentlig auktion over ejendommen som indbringer 253 Rd. mod en gæld på 125 Rd. Sønnerne får 37 Rd. hver og døtrene 18 Rd. hver. De yngste får ophold hos slægtninge.

Den ældste overlevende søn, Jens Rasmussen (Christensen) eller (Thomsen) som der af og til står, var kun 15 år da forældrene døde, og selv om de økonomiske forhold ikke var gode, blev ejendommen overdraget til ham den 17.12.1825.

 

III. Jens Rasmussen Christensen f. 15.06.1810 d. 01.02.1891. Han blev gift den 25.03.1834 med Karen Pedersdatter f. 10.05.1809, datter af boelsmand Peder Christensen (Møller) og hustru Birthe Marie Nielsdatter fra Stenbjergløkke i Vindeballe (51). Birthe Marie Nielsdatter var en datter af parcellist Niels Hansen fra Gråhøje (38).

Den 07.02.1836 købte han en gård i Ornum, Tranderup (83) hvortil han flyttede.

Den 05.01.1852 købte han en ejendom i Gråhøje, Voderup matr. 40, hvortil der henvises.

Ejendommen i Vindeballe sælger han den 30.03.1833.

 

IV. Rasmus Pedersen f. 04.07.1804 d. 29.11.1888, søn af husmand Peder Albertsen og hustru Anne Rasmusdatter fra Tranderup (124). Han blev gift den 18.11.1832 med Ellen Pedersdatter f. ca. 1804, datter af husmand Peder Jensen og hustru Mette Pedersdatter fra Rise.

Børn:

1. Ane Margrethe Pedersen f. 28.01.1833.

2. Mette Marie Pedersen f. 23.07.1835.

3. Peder Albertsen Pedersen f. 11.05.1838. Han overtog ejendommen.

4. Ane Marie Pedersen f. 01.12.1842.

5. Ellen Marie Pedersen f. 07.12.1844.

Den 12.11.1850 obligation fra Rasmus Pedersen til Peder Pedersen Rasmussen på 160 Rd.

Rasmus Pedersen overdrager ejendommen til sønnen den 02.03.1872.

 

V. Peder Albertsen Pedersen f. 11.05.1838 d. 30.04.1898. Han blev gift i Rise den 08.12.1871 med Ellen Marie Hansen, datter af Hans Pedersen Madsen og hustru Egidia Jensen fra Voderup matr. 33. Peder var skrædder og kådbo i Vindeballe.

Børn:

1. Egidia Elline Pedersen f. 10.04.1872. Hun emigrerede til USA.

2. Ane Margrethe Pedersen f. 18.09.1874. Hun og hendes mand overtog ejendommen efter faderen.

Enken køber en nabogrund, matr. 50, den 01.04.1900.

Enken overdrager ejendommen til en datter den 02.03.1901.

Den 26.05.1904 overtager Laurits Hansen Lauritsen ejendommen efter at han blev gift med datteren Ane Margrethe Pedersen.

 

VI. Laurits Hansen Lauritsen f. 08.02.1863, søn af skrædder Claus Christensen Lauritsen og hustru Dorothea Christensen fra Vindeballe 76, matr. 25. Han blev gift den 27.04.1902 med Ane Margrethe Pedersen f. 18.09.1874. Ved fremvisning af vielsesattest bliver skødet på ejendommen overdraget til Laurits Hansen Lauritsen den 26.05.1904.

Børn:

1. Dorothea Marie Lauritsen f. 06.04.1903.

2. Peder Albertsen Lauritsen f. 03.02.1905. Han overtog sin fars ejendom matr. 22b, 25b.

3. Ellen Katrine Ægidie Lauritsen f. 30.04.1909.

Den 13.10.1902 overtog Laurits Hansen Lauritsen sin fars ejendom, matr. 22b og 25b i Kringlemose, hvor han bygger en ny ejendom.

Den 16.01.1905 sælger han naboparcellen matr. 50.

Ejendommen er herefter matr. 22b, 23a og 25b.

Det gamle hussted matr. 23 bliver solgt, og grunden deles.

 

Vi følger herefter matr. 23b.

En L. Rasmussen har matriklen indtil den 26.11.1919. Hvem vedkommende er, er noget usikkert. Den eneste af det navn jeg har fundet i sognet er Laurits Rasmussen fra Strandhusene (74), matr. 31, men jeg kan ikke se hvordan han skulle være kommet i besiddelse af den.

Den 26.11.1919 købes den af dyrlæge Christian Ludvig Edvard Lyngborg

 

I. Christian Ludvig Edvard Lyngborg f. 28.09.1880 d. 08.12.1947, søn af Thomas Christen Pedersen Lyngborg fra Jerslev sogn. Han blev gift den 22.07.1916 i Sct. Knuds kirke i Odense med Ellen Katinka Magdalene Pontoppidan f. 24.10.1881 i Rind sogn d. 22.02.1921, datter af Skule Teodor Thorbrøgger Pontoppidan og plejedatter af gårdmand Laurits Pedersen fra Bjergenegård (52) i Vindeballemark.

Dyrlæge Lyngborg og hustru drev også Bjergenegård i en del år, men nåede aldrig officielt at overtage gården, som dog senere blev overtaget af deres søn. Se "Tiden før", Vindeballe (52).

Huset på grunden må være bygget før 1919, og den 10.07.1935 sælges hus og grund til købmand Lars Petersen Hansen fra Bregninge for Kr. 10.000,-. Han lader en søn drive købmandsforretning fra ejendommen, og sælger hus og grund den 01.12.1948 til sønnen.

 

II. Peder Jepsen Hansen f. 14.09.1905, søn af købmand Lars Petersen Hansen og hustru Kirsten Jensen fra Bregninge. Han blev gift med Cecilie Marie Kaspersen f. 07.10.1906 d. 17.08.1941, datter af snedker Laurits Jensen Kaspersen og hustru Ellen Marie Larsen fra St. Rise.

Børn:

1. Laurits Agerled Hansen f. 19.05.1937.

Efter Cecilies død blev Peder gift den 22.04.1943 med Anna Kirstine Boye f. 13.10.1909, datter af skibsfører Mads Hansen Boye og hustru Matilde Katrine Cecilie Jørgensen fra Marstal. Anna var en bror til malermester Karl Boye i Marstal.

Børn:

2. Kirsten Agerled Hansen f. 09.07.1945.

Peder Jepsen Hansen driver købmandsforretning fra en del af huset og resten anvendes til beboelse.

Han sælger hus og grund den 12.03.1951 til Alfred Jepsen Albertsen for Kr. 50.000,-. Der medfølger løsøre for Kr. 5.000,- og Goodwill i forretningen værdisat til Kr. 2.000,-.

 

III. Alfred Jepsen Albertsen f. 11.11.1915 i Stærmose, Søby sogn, søn af husmand Laurits Albertsen og hustru Maren Lauritsen fra Stærmose. Han blev gift den 22.07.1945 med Anna Hansen f. 04.01.1922, datter af parcellist Hans Lauritsen Hansen og hustru Karen Kirstine Andersen fra Gråhøje, Voderup matr. 40.

Alfred og Anna havde først købmandsforretning i Vindeballe og senere posthus.

Huset er senere overtaget af en søn Hans Albertsen.