Vindeballe.

E-mail

Copyright: Ærø Genealogy

 

Retur ejendomsoversigten.

 

Vindeballes ejendomme.

 

Udvandrerne

Ærøske slægter

Nu med mere end 200 familiekort!

Ærø, 250 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retur

Vindeballe udskiftningsnummer 62.

Matrikel 20.

 

Huset til denne ejendom ligger syd for gaden, og grunden omfattede oprindeligt det nuværende matr. 20b og 20c. Jorden er matr. 20a, hvorpå der blev bygget nyt hus ca. 1882.

 

I. Christen Hansen f. 1744 d. 04.02.1821. Han blev gift i 1770 med Kirsten Rasmusdatter f. 1716 d. 20.02.1796, datter af boelsmand Rasmus Clausen og hustru Anna Knudsdatter fra Stokkeby (273). Anna Knudsdatter er datter af boelmand Knud Knudsen fra Lundsgaard (44). En søster Johanne Rasmusdatter er gift med kådbo Mikkel Poulsen fra Tranderup (113), en bror Mikkel Rasmussen er kådbo i Vindeballe (58). Efter Kirstens død blev han gift den 28.03.1796 med Ingeborg Jensdatter født 30.12.1770 død 24.06.1820, datter af parcellist Jens Jensen og hustru Karen Albertsdatter fra Vesteraas, Voderup matr. 1.

Der var ingen børn i første ægteskab, men en datter i andet ægteskab:

1. Anne Kirstine Christensdatter f. 26.09.1799 d. før konfirmationsalderen.

Ifølge slægtens overlevering skal Ingeborg have været meget overtroisk (flere grene af slægten har samstemmende beretninger). Der var engang hun fik et sort lam, og overtroisk som hun var, kunne den sorte farve ikke være god. Hun byttede derfor lammet med et hvidt hos broderen på Vesterås. Den handel lo broderen ad.

En Sct. Hans aften sprang Ingeborg i brønden og omkom. Kirkebogen kan berette derom.

Kådboejendommen i Vindeballe (62) solgte han den 03.04.1800 og flyttede til Voderup, hvor hans svigerfar overlod ham en parcel, det senere matr. 33, hvortil der henvises.

 

II. Laurits Hansen f. 1770 d. 18.10.1811, 42 år gammel, søn af boelsmand Hans Christensen og hustru Karen Lauritsdatter fra Østergård i Tranderup (87). Han blev gift den 03.06.1802 med Karen Pedersdatter f. 11.03.1778 d. 10.02.1838, datter af kodbo og snedker Peder Christensen og hustru Johanne Hansdatter fra Tranderup (112).

Børn:

1. Peder Christensen Lauritsen f. 05.01.1803. Han var parcellist i Voderup, matr. 4.

2. Karen Lauirtsen f. 22.10.1807. D. før faderen.

Der er skifte efter Laurits Hansens død den 07.12.1811. Det varer ikke længe før enken gifter sig igen, og den nye mand overtager ejendommen.

 

III. Jørgen Lauritsen f. 1778 d. 02.06.1832, 54 år, søn af boelsmand Laurits Hansen og hustru Ane Margrethe Jørgensdatter fra Lundsgård i Vindeballe (44). Han blev gift i januar 1812 med Karen Pedersdatter f. 11.03.1778 d. 10.02.1838, enke efter Laurits Hansen.

Børn:

1. Laurits Hansen Lauritsen f. 10.09.1812 d. 01.12.1867. Han overtog ejendommen efter faderen.

2. Hans Lauritsen f. 23.09.1814. Han blev kromand i Bregninge. En datter gift på matr. 40 i Voderup.

3. Ane Margrethe Lauritsen f. 01.07.1816. Død som lille.

4. Anne Margrethe Lauritsen f. 04.09.1819. Hun blev gift den 05.11.1841 med husmand Albert Hansen Pedersen f. 16.10.1809, søn af husmand Peder Albertsen og hustru Ane Rasmusdatter fra Tranderup. Se Tranderup (124) matr. 31.

Jørgen havde egentlig arveret til sin fars boel i Vindeballe (44), men afstod denne til fordel for en broder for en sum af 240 Rd. Ved børnenes dåb benævnes han som væver.

Enken overlod ejendommen til den ældste søn ved skiftet den 15.06.1836.

 

IV. Laurits Hansen Lauritsen f. 10.09.1812 d. 01.12.1867. Han blev gift den 27.10.1837 med Agnete Jensen f. 22.01.1815 d. 02.03.1869, enke efter Hans Hansen Pedersen og datter af smed Albert Jensen og hustru Sidsel Christensdatter fra Vindeballe (78).

Da han blev gift overtog han Hans Hansen Pedersens ejendom i Vindeballe (69), matr. 27. Han drev derefter begge ejendommene i fælleskab indtil en steddatter og hendes mand overtog matr. 27.

Børn:

1. Hans Hansen Lauritsen f. 22.10.1838. Han overtog ejendommen.

2. Birthe Marie Lauritsen f. 03.03.1843. Hun blev gift den 04.10.1861 med parcellist Hans Hansen Lauritsen fra Voderup, matr. 30. Her er tale om dobbelt svogerskab, idet Birthes halvsøster Sidsel Pedersen var gift med Jens Lauritsen, en bror til Hans Hansen Lauritsen. Se Vindeballe (69) matr. 27.

3. Karen Lauritsen. Død som lille.

4. Ane Margrethe Lauritsen f. 27.09.1845. Hun blev gift med fattighusbestyrer, økonom Jørgen Lauritsen Jørgensen fra Bregninge. En datter Agnete Jørgensen gift Ø. Bregninge (6B).

5. Jørgen Lauritsen f. 01.12.1847. Han købte jorden til sin brors ejendom, matr. 20a, af broderens enke, se nedenfor.

6. Albert Jensen Lauritsen f. 09.01.1850 d. 1875.

7. Karen Sofie Lauritsen f. 20.05.1852. Hun rejste til USA, hvor hun blev gift med en præst.

8. Jens Albertsen Lauritsen f. 06.09.1855. Han rejste til USA.

9. Laurits Hansen Lauritsen f. 11.09.1858 d. 1922. Han blev gift med Magdalene Juliane Kromann fra Langeagre. En datter Kathrine Hansine Lauritsen blev gift med Claus Rasmussen Hansen fra St. Rise (187).

Kådboejendommen blev overdraget til den ældste søn den 27.12.1867, med aftægt til moderen. Ejendommen i Vindeballe bestod af 5 fag stuehus og 3 fag stald og lade.

 

V. Hans Hansen Lauritsen f. 22.10.1838 d. 16.07.1882. Han blev gift den 13.04.1866 med Anne Christensen f. 1841 d. 14.12.1896, datter af husmand Rasmus Rasmussen Christensen fra Dunkær.

Børn:

1. Laurits Hansen Lauritsen f. 18.01.1869. Han rejste til USA.

2. Rasmus Hansen Lauritsen f. 27.04.1871. Han rejste til USA.

3. Jørgen (Hansen) Lauritsen f. 28.11.1873. Han blev gift den 05.11.1896 med Christine Andersen. Jørgen var smedesvend i Vindeballe og senere smed i Vidskoven ved Tranderupmark. Se Tranderup matr. 18c og 45. I 1910 overtog han sin svigerfars ejendom i Vidskoven, matr. 45.

4. Albert Jensen Lauritsen f. 13.07.1876. Han overtog huset i Vindeballe.

5. Hans Hansen Lauritsen f. 29.06.1879. Han nævnes ikke som arving efter moderen, sammen med de 4 andre brødre.

Efter mandens død får Anne Christensen tilladelse til at sidde i uskiftet bo den 27.07.1882.

Den 20.12.1882 sælger hun jorden matr. 20a til sin svoger Jørgen Lauritsen, som bygger et nyt hus på jorden. Se Matr. 20a.

Ved skiftet efter Anne Christensen den 15.05.1897 overdrages huset matr. 20b til 4 sønner, hvoraf de 3 atter sælger deres andel til en broder den 01.08.1898.

 

VI. Albert Jensen Lauritsen f. 13.07.1876. Han blev gift den 07.06.1900 med Sidsel Marie Hansen f. 19.11.1871 d. 05.05.1904, datter af husmand Hans Jacob Hansen og hustru Sidsel Marie Madsen fra Snekkemose, matr. 56, 57b.

Sidsel dør i barselsseng, hvorefter Albert blev gift den 23.02.1905 med Marie Mathilde Jørgensen f. 01.07.1879, datter af husmand Thomas Christensen Jørgensen og hustru Cecilie Helene Rasmussen fra Snekkemose, matr. 65b.

Børn i andet ægteskab:

1. Hans Lauritsen.

2. En datter.

Albert var vejmand og afstod huset matr. 20b den 12.09.1903 til sin svigerinde. Samme dag overtog Albert sin svigerfars ejendom i snekkemose, matr. 56, 57b.

Familien flyttede nogle år senere til Marstal, så til Olde, for endnu senere at flytte tilbage til Marstal.

 

VII. Anne Marie Hansen f. 12.04.1882, datter af husmand Hans Jacob Hansen og hustru Sidsel Marie Madsen fra Snekkemose, matr. 56, 57b.. Hun blev gift i Tranderup den 24.09.1905 med Peder Andreasen f. 15.06.1885, søn af indsidder Jørgen Andreasen og hustru Ellen Cathrine Pedersen fra Olde.

Anne Marie Hansens mor, Sidsel Marie Madsen boede hos dem i Vindeballe, da hun døde den 19.01.1928.

Ingen børn født i Tranderup.

Senere er matriklen delt i 2 byggepladser som herefter er matr. 20b og matr. 20c.

Matr. 20b indehaves i dag af Mogens Geerthsen og Merete Gudbjart Rasmussen, som driver Vindeballe VVS. Se også Vindeballe 23.